El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell instal·la plaques fotovoltaiques per autoconsum

Font: Ajuntament de la Seu d'Urgell

16/11/2020 - 11:48

L'Ajuntament urgellenc també preveu instal·lacions solars fotovoltaiques a la zona esportiva municipal, a l'Arxiu Comarcal i a les escoles Pau Claris i Albert Vives, i a la de Castellciutat.

Actualment s’estan portant a terme les obres de millora energètica a la coberta de l’edifici del Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell per tal d’ubicar-hi la nova instal·lació solar fotovoltaica que constarà de 195 panells fotovoltaics de 325W cadascun, amb un total de potència instal·lada de 63,375kW. L’energia elèctrica produïda serà consumida en el mateix punt de subministrament.

Aquests treballs consisteixen en la impermeabilització de la coberta de la zona de terrassa i bar del Parc. Les obres les està realitzant l’empresa FERLAVAL, SL, i s’allargaran durant un mes aproximadament, amb un cost total de 38.931,75€.

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i Clima

La instal·lació d’aquestes plaques fotovoltaiques al Parc Olímpic del Segre respon al document aprovat pel ple de l’Ajuntament urgellenc el novembre de l’any passat que definia el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i Clima (PAESC) que recull el marc estratègic del pla d’acció del municipi sobre consums energètics i d’emissions de C02.

En aquest pla hi ha planificades unes 75 accions que tenen com a objectiu reduir l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) a l’atmosfera en un 41% i que permetran assolir per l’any 2030 una reducció del 47% de CO2 a la Seu d’Urgell.

A més a més d’aquests panells fotovoltaics al Parc Olímpic del Segre també hi ha aprovats dos paquets més d’instal·lació d’energia fotovoltaica a la nostra ciutat: un, a la zona esportiva municipal (Camp de Futbol, Pista polivalent i Palau d’Esports); i un segon a tres equipaments municipals (Arxiu Comarcal, l’escola de Castellciutat, i les escoles Pau Claris i Albert Vives).

Aquest projecte té un import total de 373.051,72€, i compta amb una subvenció del 50% d’un FEDER a través de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, explica al respecte que “totes aquestes actuacions demostren l’aposta decidida de l’equip de govern i de l’Ajuntament de la Seu a favor de les energies renovables i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per Nacions Unides”. El batlle urgellenc subratlla que “és la nostra responsabilitat deixar a les futures generacions una societat i un planeta el més sostenible possible”.

Europa 2020

El Pla Europa 2020, presentat per la Comissió Europea, al qual l’Ajuntament urgellenc hi aposta “decididament”, es basa en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador per aconseguir l’objectiu conegut com 20/20/20: reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20%; estalviar el 20% del consum d’energia mitjançant una millora en l’eficiència energètica; i promoure les energies renovables fins arribar a un 20% de l’energia generada.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Reus impulsarà la creació d’una comunitat energètica de fins a 6,2 MWp de potència al polígon Reus que aprofitarà les cobertes d’edificis públics i privats per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques que podran subministrar energia als edificis municipals i a les empreses instal·lades al polígon, en un radi de 500 metres, i aprofitar l’excedent per a produir hidrogen verd.

Article

 

Entre les projectes que s'estan impulsant per promoure l'ús de la biomassa, en aquest moment la Diputació de Barcelona està liderant el projecte Biomassa pel Clima que suposa la instal·lació de 14 calderes a la província de Barcelona. Aquest vídeo ho explica en dos minuts.

Notícia

El Consistori també encarrega la redacció dels projectes per col·locar panells solars a l’Escola Pompeu Fabra i a Can Rajoler

Butlletí