Més de 5.700 persones s’han beneficiat, a Santa Coloma, del Servei contra la pobresa energètica

Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

05/11/2020 - 18:49

Garantir els subministraments bàsics i millorar l’eficiència energètica de les llars són els objectius. Durant l’any i mig de funcionament, s’ha aconseguit aturar 114 talls directes de subministraments.

Des que l’Ajuntament va posar en marxa el Servei de prevenció i lluita contra la pobresa energètica, ubicat a l’Oficina Local d’Habitatge (a les dependències de l’empresa municipal Gramepark), l’abril de l’any passat, s’ha arribat a millorar l’eficiència energètica i confort de la llar a 5.729 persones i s’han aconseguit aturar 114 talls directes de subministrament, garantint l’energia i l’aigua a totes les persones en situació de vulnerabilitat que s’han adreçat al dispositiu, a través de l’aplicació de la Llei 24/2015. El servei té per objectiu prevenir, detectar i lluitar contra la pobresa energètica, així com garantir el dret als subministraments bàsics i millorar l’eficiència energètica de les llars. És un servei al qual pot accedir-hi tota la ciutadania, independentment de la seva situació socioeconòmica, que vulgui reduir la despesa d’aigua, gas o llum, millorar el seu confort tèrmic a la llar o que requereixi suport per acollir-se a alguna mesura de protecció a persones vulnerables.

Tràmits que s’ofereixen

Alguns exemples de tràmits i acompanyaments que es realitzen des del Servei són la gestió de mesures de protecció i estalvi d’energia i aigua, com el bo social elèctric o el fons de solidaritat de l’aigua, o les mesures d’optimització de les factures, com la discriminació horària, la reducció de potència, la garantia de mercat protegit o PVPC, l’eliminació de despeses afegides que incrementen la factura, la gestió de trams, o el cànon social, entre d’altres.

En el cas del Bo Social, el Servei tramita aquesta bonificació en la factura de la llum que suposa un descompte d’entre un 25 o 40% del consum màxim establert per una unitat familiar. Els requisits per poder-s’hi acollir són uns llindars de renda, però també contempla determinades circumstàncies familiars i personals (certificat de discapacitat a partir del 33%, ser persones víctimes de violència masclista o de terrorisme, famílies monomarentals, etc.).

A més, el servei també treballa per garantir l’accés als subministraments aplicant la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que prohibeix els talls de subministrament en casos de vulnerabilitat econòmica. Enguany, per exemple, arran del decret de l’estat d’alarma el 16 de març, el govern estatal va garantir l’accés a l’energia i l’aigua a les llars en situació de vulnerabilitat mentre durés aquesta situació d’excepcionalitat.

Dades del Servei

El Servei de prevenció i lluita contra la pobresa energètica es va posar en marxa ara fa un any i mig a través d’un programa pilot de promoció de l’ocupabilitat i requalificació professional de 10 dones de la ciutat amb dificultat d’accés al mercat laboral com a agents energètiques. Actualment és un servei plenament inserit en la cartera de serveis d’atenció a les persones del municipi.

El perfil de persona atesa és el d’una dona (un 70% de les persones usuàries són dones) amb una edat compresa entre els 35-55 anys, d’origen espanyol. Majoritàriament compten amb l’educació primària completada i només un 9% té estudis superiors. El servei ha atès, només aquest any, a 60 famílies monomarentals de la ciutat. El grau de satisfacció de les persones ateses aconseguit en l’enquesta de percepció de satisfacció i utilitat del servei és d’un 9,2 en una escala de 0-10 en el que 10 és ‘molt satisfactori’.


 

Relacionats

Article

 

Les plaques fotovoltaiques que s’instal·laran a la coberta de la pista poliesportiva Remigio Herrero serviran energia a famílies necessitades que es constitueixin en comunitat

Article

El projecte Energia Solar per Tothom educa i apodera famílies en situació d'exclusió social en l'autogestió del consum elèctric. Després d'implementar-se amb èxit a la comarca d'Osona, el projecte vol ara expandir-se per tota Catalunya.

 
Article

L’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona posarà en marxa el proper mes de gener el Punt d’Assessorament Energètic de la ciutat. Aquest Punt té per objecte la prestació d’un servei especialitzat d’assessorament i suport en matèria de pobresa energètica i de garantia de dret als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.  

Butlletí