Es posa en marxa Tarragona Ciutat 30, que aposta per un canvi radical de la mobilitat de la ciutat

Font: Ajuntament de Tarragona

14/09/2020 - 10:45

A partir del 14 de setembre a Tarragona es modificarà la part de l'actual ordenança de convivència que regula la circulació de tot tipus de vehicles per la ciutat.La modificació de l’ordenança ja existent s’ha basat en la reducció del límit de velocitat a 30 km/h, l'actualització de les disposicions sobre la circulació de bicicletes, la introducció d’una regulació per als vehicles de mobilitat personal (VMP) i la revisió de les obligacions de la resta de conductors respecte de les bicicletes i VMP, entre altres coses. Tarragona se suma així a una mesura que ja apliquen ciutats com Pontevedra, que es converteix en un referent.

A partir del 14 de setembre a Tarragona es modificarà la part de l'actual ordenança de convivència que regula la circulació de tot tipus de vehicles per la ciutat. “Estem plantejant un canvi radical per la ciutat. Ara mateix els cotxes ocupen el 85% de l’espai. L’objectiu és situar a les persones en el centre de la planificació urbana i aconseguir una mobilitat urbana sostenible, més segura i saludable. En definitiva, és un canvi de la cultura de la mobilitat”, ha remarcat el conseller d’Urbanisme i Mobilitat, Xavier Puig.

La modificació de l’ordenança ja existent s’ha basat en la reducció del límit de velocitat a 30 km/h, l'actualització de les disposicions sobre la circulació de bicicletes, la introducció d’una regulació per als vehicles de mobilitat personal (VMP) i la revisió de les obligacions de la resta de conductors respecte de les bicicletes i VMP, entre altres coses. Tarragona se suma així a una mesura que ja apliquen ciutats com Pontevedra, que es converteix en un referent. I és que la ciutat gallega no registra cap atropellament mortal des de 2011. Tarragona, des de 2013, n’ha sumat 6 i 16 persones més han mort per accident.

L’Ajuntament de Tarragona aprofitarà aquesta limitació de velocitat per fer una revisió de tota la regulació semafòrica de la ciutat perquè la circulació no sigui tan interrompuda. “Progressivament acompanyarem la nova limitació de velocitat amb una regulació dels semàfors que permeti una conducció més contínua i tranquil·la, amb menys accelerades i frenades”, apunta Xavier Puig.

Xavier Puig, conseller d’urbanisme i mobilitat

Hi haurà 8 grans panells informatius i desenes de senyals més petites per indicar aquesta nova limitació de velocitat, els quals s'instal·laran a partir d'aquest cap de setmana.

Quins són els beneficis de les ciutats 30?

 • A 30 km/h els accidents és més improbable patir un accident, perquè podem anticipar-nos i reaccionar millor a possibles situacions de risc, ni tan greus per a conductors i vianants. Els estudis demostren que la reducció de 50 a 30km/h disminueix 5 vegades les persones mortes en atropellament.
 • Augment de la seguretat pels vianants també a les voreres, perquè tret d'excepcions no hi poden circular ni bicis ni patinets elèctrics.
 • Estímul de l'ús de bicis i patinets elèctrics com a mitjans nets, eficients i lliures de la Covid-19, vehicles que tindran preferència en calçada i una velocitat límit coherent amb les seves característiques.
 • La situació del trànsit és més tranquil·la i permet una major conciliació amb els vianants i amb altres tipus de vehicles, com les bicicletes o els patinets.
 • Disminueix el nivell de soroll, també beneficiós per a la nostra salut.
 • Està comprovat que la reducció del trànsit rodat deriva en un descens en picat de la contaminació en els nuclis urbans i redueix en gran mesura l'emissió de gasos nocius.
 • A 30 km/h els accidents no són tan sovintejats, perquè podem anticipar-nos i reaccionar millor a possibles situacions de risc, ni tan greus per a conductors i vianants.

Normativa per a vianants i velocitat reduïda

 • Les persones que vagin a peu en els espais públics han d’anar per les voreres o passejos.
 • Per les voreres, els vianants aniran preferentment per la seva dreta.
 • Si no n’hi ha voreres, aniran pel costat esquerre (en el sentit de la seva marxa).


Els vianants han de travessar les calçades pels passos senyalitzats. Quan no n'hi hagi, ho faran pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, en ambdós casos amb les precaucions necessàries. Malgrat hi hagi espais que permetin la coexistència de diferents tipus de desplaçaments, sempre tindran preferència els vianants.

Què no han de fer els vianants?

Els vianants no poden caminar o ocupar els carrils bici. Si volen travessar-los, han de respectar la prioritat dels ciclistes, excepte en aquelles zones destinades a aquest fi.
 

Persones amb mobilitat reduïda

 • Les persones amb mobilitat reduïda que circulin amb cadira de rodes seran considerades com a un vianant més i tindran prioritat sobre la resta de vianants.
 • No podran anar a més de 6 km/h per les voreres.
 • Quan es vegin obligades a circular per la calçada (per l’existència de barreres urbanístiques) ho faran:
 • Al més a la dreta possible en el seu sentit de la marxa quan el carrer no sigui de prioritat invertida (sense voreres o només amb una de 0,90 m).
 • Per l’esquerra en els carrers de doble sentit, per tal de fer-se visibles als conductors.
 • En ambdós casos, estaran obligades a utilitzar armilles i peces reflectants en hores nocturnes o en condicions climàtiques de baixa visibilitat.

Normativa per a bicicletes

 • A la ciutat, tant les bicicletes com les bicicletes amb pedaleig assistit (les elèctriques de menys de 250 W) són un vehicle més i han de respectar les normes i ser respectades.
 • Amb caràcter general, no és permesa la circulació de bicicletes per les voreres.
 • Poden circular per la calçada, carrils bici, carrers de convivència, àrees de vianants i carrers de prioritat invertida, complint la normativa, la senyalització vial i amb les mesures adequades de seguretat.
 • El límit màxim de velocitat és de 25 km/h.
   

Circulació pel carril bici

 • Quan el carril bici estigui situat a la vorera: els vianants el podran creuar, però no hi podran romandre ni caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels vianants que el travessin.
 • Quan el carril bici estigui situat a la calçada: els vianants l'hauran de creuar pels llocs degudament senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi. La velocitat màxima de les bicis i VMP serà de 25 Km/h.
 • Les bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor.
   

Circulació per carrers de prioritat invertida (una o cap vorera)

 • Les bicicletes podran circular en ambdós sentits de la marxa, sempre que existeixi senyalització específica a l’efecte i circulin a menys d’1,5 m de les façanes, extremant l’atenció respecte a les persones que es moguin per la zona.
 • Han de respectar la preferència dels vianants, persones amb mobilitat reduïda i menors jugant.


Circulació per parcs públics

 • S’ha de respectar la senyalització i la preferència de la resta d’usuaris que en facin ús. No es pot anar a més de 20 km/h.
 • S’ha de respectar el mobiliari urbà i no es pot circular sobre parterres ni zones amb vegetació.


Circulació per la calçada

 • Els ciclistes hauran de circular per la part central del carril. Utilitzaran el carril situat més a la seva dreta en el sentit de la marxa.
 • Els menors de 12 anys no podran circular sense l’acompanyament d’una persona major d’edat.
 • Quan les bicicletes circulin en hores nocturnes, hauran d’anar equipades amb fanal davanter i llum reflectant, i l’usuari haurà de vestir una armilla o qualsevol altra peça de roba reflectant que el faci clarament visible i, en tot cas, d’acord amb la normativa de seguretat vial en vigor en cada moment.

L’ús del casc és obligatori per a menors de 16 anys a les vies urbanes, i obligatori en general a les interurbanes.

No poden circular en bicicleta grups superiors a 6 persones quan les bicicletes provinguin d'arrendament (activitat amb ànim de lucre).

Normativa per a vehicles de mobilitat personal

 • Poden circular per la calçada, carrils bici, carrers de convivència i carrers de prioritat invertida, complint la normativa, la senyalització vial i amb les mesures adequades de seguretat (sense afectació als bens i als vianants), però no per les voreres.
 • Excepcionalment, podran circular per espais per vianants (no voreres) sense superar els 6 km/h i mantenint-hi una distància de 1,5 m.
 • No poden transportar mercaderies.
 • L’edat permesa per circular amb un vehicle de mobilitat personal és a partir de 16 anys.
 • Es recomana l’ús del casc en els VMP. 
 • Els VMP han d’anar equipats amb tots els elements de seguretat i visibilitat.
 • No podran circular per les vies on la velocitat màxima per als vehicles sigui superior a 30 km/h.
 • Només podran estacionar als espais destinats també a bicicletes.

Patins, patinets i monopatins

 • Està totalment prohibida la seva circulació per la calçada.
 • Els menors de 15 anys acompanyats d’un adult podran circular per les voreres i passeigs quan l’afluència de vianants ho permeti i adequant la velocitat.

 • Es recomana l'ús del casc en menors de 15 anys, sota la responsabilitat dels progenitors i tutors legals del menor.

Les bicicletes i els patins han d'aparcar sempre en aparcament de bicicleta. “Si no hi ha una bateria d'aparcaments de bicicleta en menys de 100 metres, aleshores és permès aparcar en elements de mobiliari urbà sempre que no s'impedeixi el trànsit i l'accés de les persones per les voreres, als edificis, als cotxes aparcats o al transport públic”, explica el conseller de Mobilitat, que afegeix: “Recordem que queda expressament prohibit lligar bicis o patins als arbres. Els patinets de lloguer només poden aparcar als aparcaments bici”. En definitiva, les voreres són per als vianants (fora bicicletes i patins o, en tot cas, han de circular a una velocitat màxima de 6km/h en els casos que convisquin amb vianants; les calçades per les bicicletes i patins (30km/h i prioritat dels VMP). "Estem fent realitat una ciutat per les persones”, conclou Xavier Puig.


 

Relacionats

Notícia

Els alcaldes i alcaldesses de l’Arc Metropolità traslladen al Departament d’Acció Climàtica les seves discrepàncies sobre el decret de les Zones de Baixes Emissions

Notícia

L’IMET ha aprofitat les vacances de Nadal per avançar en les accions de confort tèrmic a les llars d’infants municipals

Notícia

La DGT va autoritzar l'ús d'un senyal alternatiu al de les targetes ambientals per a l'accés a una Zona de Baixes Emissions, donant així carta de naturalesa al model de ZBE basat en la reducció de tots els tràfics motoritzats i no només a privilegiar els cotxes elèctrics sobre els de consum fòssil.

Butlletí