Un estudi demostra que els ratpenats poden ser bons controladors de mosquits i d’altres insectes perjudicials per als cultius

Font: Museu de Ciències Naturals

03/09/2020 - 11:11

L’equip d’investigació de quiròpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers, integrat per Xavier Puig-Montserrat, Maria Mas, Adrià López-Baucells i Carles Flaquer, ha liderat un estudi que per primer cop demostra que els ratpenats no cacen mosquits per casualitat, sinó que els busquen i cacen allí on són més abundants.

El treball, publicat a la revista Pest Management Science, va dur-se a terme els anys 2017 i 2018 en els arrossars de l’entorn del Parc Natural de Montgrí, Medes i Baix Ter. Durant l’estudi es va seguir una metodologia combinada d’anàlisi genètica d’excrements de ratpenats per saber què menjaven, col·locació d’estacions de detectors d’ultrasons per conèixer-ne l’activitat de cacera i col·locació de paranys per quantificar els insectes presents a l’ambient. 

Un dels resultats més importants de l’estudi és la confirmació, a través de l’anàlisi de la dieta, que un 83% dels ratpenats consumeixen insectes de la família dels mosquits (Culicidae), concretament tres espècies diferents (Culens pipiens, Culex thelieri i Culiseta langioreolata). A més, l’anàlisi de la dieta també demostra que els ratpenats són grans depredadors d’altres insectes perjudicials pels cultius d’arròs, com els quironòmids, que provoquen greus pèrdues econòmiques als agricultors.

En aquest estudi es van comptabilitzar un total de 760.246 deteccions acústiques de ratpenat i es va trobar una clara relació entre l’abundància de mosquits detectada als paranys d’insectes i la presència de ratpenats caçant. Això ens indica que els ratpenats no cacen els mosquits per casualitat, sinó que els busquen expressament. 

El treball, fet en col·laboració amb l’Associació Galanthus i el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, reforça la importància dels ratpenats com a potencials controladors actius de plagues agrícoles, tal com ja havia demostrat el mateix equip l’any 2015 en un estudi al Delta de l’Ebre amb el barrinador de l’arròs. En aquest cas, a més, demostra que els ratpenats són actius depredadors de mosquits i que redueixen, doncs, les poblacions d’aquests insectes molestos i transmissors potencials de malalties als humans. 

Article publicat a la revista Pest Management Science:

Bats actively prey on mosquitoes and other deleterious insects in rice paddies: Potential impact on human health and agriculture


 

Categories: 

Relacionats

Acte
09/10/2022 - 08:00
Aiguamolls de Rufea, Lleida
Notícia
El major perill és l'abandonament de tortugues o peixos potencialment invasors

Els ambients d'aigua dolça són crucials per a l'ésser humà per les múltiples funcions: subministrament d'aigua potable, moderació climàtica i refugi de biodiversitat, entre moltes altres. Es tracta dels ecosistemes més amenaçats del planeta, segons els darrers informes del Fons Mundial per a la Natura (WWF) i de la Generalitat de Catalunya.

Notícia
Foto: Adolf de Sostoa.

Foto: Adolf de Sostoa.

Els peixos exòtics són una amenaça per als ecosistemes fluvials, però què passa quan les espècies invasores són natives d’un territori i han estat introduïdes en conques hidrogràfiques diferents d’aquelles de què són originàries? Un nou estudi de la UB, publicat a Science of The Total Environment, ha analitzat l’impacte en els peixos autòctons d’aquestes espècies anomenades translocades. Les conclusions de l’estudi mostren que la qualitat de l’hàbitat és el factor més important per al benestar dels peixos autòctons, però també apunten que les espècies translocades poden arribar a ser tan problemàtiques com les exòtiques.

Butlletí