L’ús de paper reciclat a l’Ajuntament de Barcelona es consolida en un 93%, el màxim històric

Font: Ajuntament de Barcelona

19/08/2020 - 10:00

A l’Informe sobre la Compra Responsable de Paper a l’Ajuntament de Barcelona 2017 – 2019 es presenten les dades de consum de paper per dependències de l’Ajuntament en els darrers 3 anys (2017 – 2019), els materials de suport que s’ofereixen des del Programa A+S al conjunt de les dependències i organismes municipals, i les dades d’evolució del consum de paper des de l’any 2009.

El Programa Ajuntament + Sostenible elabora l'Informe de la compra responsable de paper a les diferents dependències municipals des de l’any 2009.

La introducció de criteris sostenibilitat en la compra i el consum de paper va ser una de les primeres actuacions d'ambientalització interna que es van portar a terme a l'Ajuntament de Barcelona. Des del Programa Ajuntament + Sostenible s’han elaborat diferents materials de suport, com safates per a la reutilització de paper o enganxines per a impressores.

Com a resultat de la JornadA+S l’any 2017, l’Ajuntament va adquirir compromisos ambientals respecte a la compra i l’ús de diferents productes, entre ells el paper:

Assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l'Ajuntament i garantir que cap àrea ni districte estigui per sota del 75%

A l’Informe sobre la Compra Responsable de Paper a l’Ajuntament de Barcelona 2017 – 2019 es presenten les dades de consum de paper per dependències de l’Ajuntament en els darrers 3 anys (2017 – 2019), els materials de suport que s’ofereixen des del Programa A+S al conjunt de les dependències i organismes municipals, i les dades d’evolució del consum de paper des de l’any 2009.

El compromís d’assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l’Ajuntament es compleix des de l’any 2018; i només una de les 18 dependències incloses en l’informe es situa per sota del 75%; la meitat de les dependències consumeix 100% paper reciclat. Al mateix temps, el consum total de paper es va disminuint any rere any.

Aquí us podeu descarregar l’Informe.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L'estudi 'Escoles contra el malbaratament alimentari', premiat pel PEMB i l'IND+I Science, ha quantificat el malbaratament alimentari i ha aplicat estratègies de canvi de comportament a 5 menjadors escolars de la RMB

Article

Els resultats de recollida selectiva de residus a l'àrea metropolitana de Barcelona estan mostrant, durant el 2019, una millora en les xifres, després que l'any 2018 es revertís un estancament de gairebé una dècada. L'augment de la recollida selectiva de la fracció orgànica i del paper i cartró és clau en aquesta tendència.

Article

Un any després de la implantació del nou sistema de recollida de residus, es triplica el reciclcatge. 

Butlletí