La biomassa és una oportunitat per a la descarbonització i la prevenció d'incendis a les comarques gironines

Font: Diputació de Girona

10/06/2020 - 17:53

Un estudi de la Diputació de Girona i del Clúster de Bioenergia de Catalunya remarca que, en l'actualitat, només es treu profit del 31,5 % del potencial de biomassa a la demarcació. Més de 40.000 hectàrees de territori gironí presenten en l'actualitat un risc d'incendi molt alt, amb la possibilitat d'agreujament a curt termini pels efectes de la sequera.

Cada vegada és més evident el risc de patir grans incendis forestals devastadors com els que han passat recentment a Austràlia, Grècia i Portugal. En aquest sentit, la valorització de la biomassa forestal procedent de boscos amb risc d'incendi elevat és clau per poder mitigar-los i, alhora, esdevé una oportunitat per descarbonitzar el nostre territori, especialment si ens referim a la competitivitat de la indústria, perquè es podria estalviar en costos energètics i reduir les emissions de CO2 . En l'actualitat, els sectors municipal, domèstic i industrial depenen fortament dels combustibles fòssils, com són el gasoil o el gas natural.

En aquest context, la Diputació de Girona i el Clúster de Bioenergia de Catalunya han desenvolupat un estudi sobre el potencial de valorització de la biomassa forestal a les comarques gironines. En la seva realització, han tingut en compte la capacitat de producció dels boscos per a ús tèrmic industrial i la gestió forestal orientada a la prevenció d'incendis i a l'adaptació al canvi climàtic.

El projecte ha permès determinar l'oferta de biomassa real i disponible; conèixer la demanda energètica actual del sector industrial, majoritàriament consumidor de gas natural, i analitzar tota la cadena de subministrament de biomassa present a la demarcació, amb la intenció de promoure'n la mobilització de les zones més prioritàries per garantir la màxima eficiència en la prevenció d'incendis forestals.

En l'actualitat, s'aprofiten un total de 103.485 tones de biomassa forestal a les comarques gironines i es podria arribar fins a les 328.490 per promoure la sostenibilitat i l'equilibri de les masses forestals. Per tant, només es treu profit del 31,5 % del potencial de biomassa present a la demarcació.

Sigui com sigui, ja s'ha teixit una xarxa de productors i distribuïdors de biomassa professionalitzada i amb plena capacitat de cobertura en tot el territori. I es compta amb més d'una dotzena de centres de producció i distribució de biomassa al territori gironí, que en garanteixen la producció de qualitat per poder servir a projectes municipals, domèstics i industrials.


Un recurs energètic de proximitat

La biomassa, i en general la bioenergia, és la primera energia renovable a la Unió Europea _representa gairebé el 60 % del consum total d'energia dins el conjunt de les renovables_ i la que més s'utilitza per produir calor. És un recurs energètic disponible i de proximitat, al qual es pot recórrer en la transició energètica que el territori gironí ha d'afrontar en la propera dècada. «Amb la promoció de projectes de biomassa al sector industrial, es podria mobilitzar el recurs forestal que avui es queda al bosc per falta de demanda de consum. A més, això ajudaria a prevenir la despoblació rural per la creació de llocs que treball que genera la biomassa al territori», ha explicat la diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Barnadas.

Els sectors industrials que consumeixen més gas natural per als seus processos tèrmics (generació de vapor industrial i d'aigua calenta sanitària, principalment) són l'agroalimentari, el químic i el paperer. Avui en dia, ja hi ha diferents indústries a les comarques gironines que han canviat els combustibles fòssils per la biomassa.


Com reduir el risc d'incendi?

La de Girona és la demarcació més boscosa de Catalunya. El 72 % del territori l'ocupen espais forestals i, d'aquests, el 57 % corresponen a boscos densos. Per tant, tenim molt de bosc, però fruit del canvi global i de l'abandonament de la gestió forestal ara els boscos són més densos, més continus i menys diversos. Això fa que siguin més vulnerables als efectes del canvi climàtic, com són els grans incendis i les ventades, cada cop més freqüents.

La gestió forestal sostenible fa compatible l'aprofitament de la biomassa amb la conservació del patrimoni natural i amb l'ús públic dels boscos amb un tractament proper als processos naturals que s'hi desenvolupen. La relació entre la biomassa i la prevenció d'incendis rau en el fet que mitjançant la realització de treballs forestals de millora podem assolir un doble objectiu. D'una banda, enfortir el bosc, fer-lo més resilient al canvi climàtic i reduir-ne el risc d'incendi; i de l'altra, de la fusta generada en aquests treballs (fusta de petit diàmetre i valor comercial escàs), produir-ne biomassa per alimentar calderes d'escoles, hotels i indústries.

L'estudi realitzat mostra que més de 40.000 hectàrees de territori gironí presenten un risc d'incendi molt alt i que, a més, patiran a curt termini i de manera rellevant els efectes de la sequera, la qual cosa agreujarà la situació actual. En aquesta línia, diferents projectes de prevenció d'incendis redactats en l'àmbit supramunicipal determinen la necessitat de gestionar de manera activa prop de 19.132 hectàrees en zones estratègiques per reduir els impactes dels grans incendis forestals a les comarques de Girona.

«Des de la Diputació de Girona, treballem per la gestió activa del nostre territori a fi de millorar, conservar i aprofitar la natura i reduir-hi els riscos, treballant administracions i propietat privada de manera conjunta», ha destacat Anna Barnadas.


El potencial industrial

Aquest estudi també posa de manifest que el teixit industrial de les terres gironines presenta una demanda energètica per a usos tèrmics que permetria la gestió de les masses forestals de la regió. Si s'impulsés aquest aprofitament, es podria cobrir més del 40 % de la demanda energètica industrial de les terres gironines, amb un estalvi de més de 280.000 tones de CO2 a l'any i amb la generació de més de 700 llocs de treball al territori.

«En l'escenari actual de post-COVID-19, s'ha pogut veure com la indústria i el sector primari són fonamentals en temps de crisi. Necessitem, ara més que mai, una indústria resilient i consolidada al territori, i un sector primari capaç de reduir riscos, conservar els seus valors naturals i garantir la seva producció de manera local i sostenible», ha destacat la diputada de Medi Ambient, que ha conclòs: «Si podem fer arribar un recurs energètic de proximitat com és la biomassa a la nostra llar, a l'escola dels nostres fills i filles i a la indústria, el benefici serà global. Hi guanyarà el nostre territori. L'emergència climàtica ja és aquí amb nosaltres i el territori té aquesta oportunitat que no pot deixar escapar».


 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

La instal·lació de la xarxa de calor amb combustible renovable ha durat quatre mesos

Article

El Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació de Tarragona a Reus tindrà una caldera de biomassa que abastirà d’energia el centre, el CEE Alba i l’Escola Oficial d’Idiomes.

Notícia

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix alimentarà la caldera de biomassa de l’escola Jaume Ferran i Clua amb estella produïda al Centre Logístic del Servei Comarcal de Biomassa Forestal. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat l’adhesió de l’entitat, que se suma als nou usuaris que ja té el servei comarcal.

Butlletí