Territori i Sostenibilitat atorga un milió d’euros als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic

El milió d’euros de subvenció suposa mobilitzar ara, en plena pandèmia per la COVID19, 2,69M€ d’inversions al territori mitjançant els ens locals.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

09/06/2020 - 10:37

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha resolt definitivament la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic en el marc, cal recordar-ho, de la declaració d’emergència climàtica acordada pel Govern de la Generalitat tot just ara fa un any, el maig del 2019.

El nombre de sol·licituds presentades ha estat de 102 amb un import de subvenció sol·licitat de 2,74M€, molt superior a l’import global de la subvenció establert en 1,00M€. Aquest fet és un clar senyal que, d’acord amb la Llei 16/2017, de l’u d’agost, del canvi climàtic, els ens locals estan preparats per a fer la transició energètica necessària que ens acosti cap als objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacles i, alhora, reduir la nostra vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

De les 102 sol·licituds, 46 han estat atorgades, 32 ens locals n’han desistit, 17 no han pogut ser subvencionades per manca de pressupost i 7 han estat inadmeses. Les 46 subvencions atorgades corresponen a 44 ens locals (dos ajuntaments tenen dues actuacions diferents subvencionades): 42 ajuntaments i 2 consells comarcals. La distribució geogràfica de les subvencions no només abarca una part important del país (24 comarques diferents) sinó que a més a més el 80% correspon a poblacions inferiors a 5.000 habitants. La distribució comarcal és la següent: Alt Empordà, Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Llobregat, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrotxa, Gironès, Maresme, Moianès, Montsià, Osona, Pla d’Urgell, Ripollès, Selva, Tarragonès, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

El bloc més important de les actuacions subvencionades correspon a actuacions de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle en l’àmbit de la mobilitat i de reducció de la vulnerabilitat en la gestió de l’aigua (el 95% de les actuacions). El 5% restant correspon a actuacions d’esmorteïment dels impactes de les illes de calor urbanes i a instal•lacions de producció d’energia geotèrmica. Així, per a destacar algunes actuacions concretes, hi ha des de l’adquisició de vehicles elèctrics, passant per la millora en l’eficiència de les xarxes de distribució d’aigua potable, la redacció de plans de sequera o l’esmorteïment de l’illa de calor urbana en els patis de les escoles municipals.

Just ara que fa un any, el maig del 2019, que el Govern de la Generalitat acordava la declaració d’emergència climàtica, la resolució d’aquesta convocatòria de subvencions no només és una de les moltes accions coherents amb aquella declaració, sinó que arriba en un moment d’una crisi socioeconòmica com a conseqüència de la pandèmia de la COVID19 que ens sacseja a repensar el nostre futur. La subvenció d’un milió d’euros suposa la mobilització, per part dels ens locals, d’una inversió de 2,69M€ adreçada a reconstruir el país mitjançant una nova normalitat que faci més sostenible i coherent aquest nostre futur amb el planeta.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Un cop la Generalitat de Catalunya ha aprovat i publicat el nou Decret per flexibilitzar les mesures a adoptar per la situació de sequera, les diverses associacions municipalistes han valorat les mesures adoptades. En alguns casos es consideren insuficients o impossibles de gestionar per part dels ajuntaments.

Notícia

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat el Pla comarcal d’adaptació al canvi climàtic. El Pla ha estat elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona que està impulsant l’elaboració d'aquests plans a les diferents comarques i ha estat participat pels ajuntaments de la comarca a nivell tècnic. 

Butlletí