El Govern destina 600.000 euros a ajuts a entitats del tercer sector ambiental afectades per la COVID-19

Font: Generalitat de Catalunya

09/04/2020 - 13:56

El confinament per la pandèmia ha coincidit amb els mesos en què habitualment les entitats organitzen més accions d’educació ambiental, i seguiment i conservació d’espècies. La mesura pretén donar suport a les entitats més afectades per la paralització de l’activitat derivada de l’emergència sanitària, amb subvencions que oscil·laran entre els 3.000 i 25.000 euros per entitat.

El Govern, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha activat avui una nova línia d’ajuts, en forma de prestació econòmica directa, dotada de 600.000 euros destinada a associacions i fundacions del tercer sector ambiental afectades per la COVID-19, per tal d’assegurar la continuïtat de la seva activitat encaminada a la protecció i millora del medi ambient a Catalunya.

Els beneficiaris, per tant, seran aquelles entitats del tercer sector ambiental que hagin estat afectades per una reducció dràstica i involuntària de la seva activitat com a conseqüència de les restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

Per poder-se acollir a aquesta subvenció, que serà d’entre 3.000 i 25.000 euros per entitat, els beneficiaris hauran d’aportar el balanç d’ingressos i despeses corresponents a l’any 2019 i una declaració responsable motivada de l’afectació econòmica com a conseqüència de les restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

Activitat paralitzada en l’època més forta

El tercer sector ambiental viu un repunt d’activitat durant la primavera i l’estiu, que és quan organitzen la major part de les sortides i treballs de camp. Així, organitzen activitats d’educació ambiental dirigides a la ciutadania (escolars i famílies majoritàriament), i també fan el seguiment d’espècies o la seva protecció en l’època de cria.

A conseqüència de la pandèmia produïda per la COVID-19, i el confinament decretat pel Govern, totes les activitats programades, o les que es podrien arribar a programar, han quedat totalment anul·lades i amb molt poques possibilitats que es puguin ajornar.

Per la gran afectació que estan patint les associacions i fundacions del sector ambiental, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat un pla de xoc amb una sèrie de mesures, entre les quals hi ha aquesta convocatòria, que ajudin i facilitin a les entitats d’aquest sector la continuïtat de les seva activitat tan necessària per a la conservació i millora del medi ambient.

Aquest ajut, que estarà disponible properament, és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.


 

Relacionats

Butlletí