Nou disseny per als camins escolars segurs, a l'Hospitalet de Llobregat

Font: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

26/02/2020 - 09:30

L’Ajuntament està potenciant la implantació de nous camins escolars segurs i reforçant els ja existents, amb la incorporació de diversos elements de disseny innovadors. Aquest any, s’han començat a pintar a la calçada petjades dels colors del parxís —verd, vermell, groc i blau— en diversos passos de vianants indicadors de camí escolar segur, que se sumen a les pilones a la vorera dels mateixos colors que s’hi van començar a instal·lar el 2018. També es preveu que es pintin les papereres d’aquestes zones amb els colors del parxís.

Els camins escolars són recorreguts urbans preestablerts i intervinguts en termes de seguretat i planificació urbana (senyals, major control de les zones per part de la Guàrdia Urbana, millora de l’accessibilitat, limitació de la velocitat de trànsit...), per on els escolars poden transitar a peu de forma segura. A L’Hospitalet aquesta iniciativa està recollida en el Pla de mobilitat urbana sostenible i el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire, així com en la Guia per a la implementació de les zones urbanes d’atmosfera protegida.

Les noves petjades pintades als passos de vianants del camí escolar segur, de colors verd, vermell, groc i blau, s’han començat a implantar al carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, a la Torrassa; i a la plaça dels Veïns, a Granvia Sud. En aquestes zones també s’han instal·lat les pilones dels colors del parxís, de material plàstic reciclat, que es col·loquen als laterals de les voreres de banda i banda dels passos de vianants, la qual cosa permet visualitzar de forma clara, juntament amb les petjades, el camí escolar.

Aquestes actuacions es repetiran a partir d’ara als trajectes de camí escolar segur dels carrers on es facin obres de renovació de la pavimentació i millora de l’accessibilitat per convertir-los en vies de prioritat invertida, i es preveu que s’estenguin també a tots els camins escolars de la ciutat. Des de 2018, s’han senyalitzat amb pilones de colors diversos passos de vianants al carrer de Tecla Sala, al Centre; el carrer del Radi i el carrer de Joan Maragall, a Sant Josep; el carrer de Cornellà, a Sanfeliu; el carrer de la Joventut, el carrer de Llançà, el carrer de Vallparda i el carrer de Santiago Apòstol, a Collblanc-la Torrassa; i el carrer de l’Aprestadora, el carrer de Castelao i el carrer de Jansana, a Santa Eulàlia.

A més, s’han eixamplat les voreres d’aquests carrers i s’ha renovat la senyalització viària d’aquests camins escolars —i els existents a altres
zones—, amb la repintada dels passos de vianants i la instal·lació de nous senyals verticals rectangulars de fons groc reflectant, de 90 x 60 cm, on està inscrit el senyal triangular de “perill: infants” i la inscripció “atenció: zona escolar”.

Als carrers dels camins escolars segurs també s’hi han col·locat a la calçada elements per limitar la velocitat dels vehicles i pacificar el trànsit, i tanques especials de protecció a les voreres de les entrades dels centres educatius, mesures acompanyades de la plantació de nou arbrat.

Els camins escolars segurs es van començar a implantar a L’Hospitalet coincidint amb el desenvolupament dels plans integrals de Collblanc-la Torrassa i de la Florida-Pubilla Cases, entre 2006 i 2010. En el procés d’implantació dels camins escolars segurs hi treballen els departaments municipals d’Educació, d’Espai Públic, de Seguretat, de Mobilitat i d’Innovació i les regidories de Districte, en col·laboració amb les direccions i les AMPA dels centres educatius.


 

Relacionats

Notícia

El Bicibús és una iniciativa que fa temps que es duu a terme als països baixos i a d’altres localitats, i que pretén que nens i nens realitzin el trajecte cap a l’escola en bicicleta, en grup i de manera segura. Aquesta modalitat de transport escolar està organitzada i coordinada per les famílies amb la participació del centre escolar i el suport municipal, teixint així comunitat educativa i amb els infants com a principals protagonistes.

Notícia

El bus híbrid és propietat de l’Ajuntament i s’ha cedit a l’empresa que gestiona el servei de bus urbà per anar renovant progressivament la flota

Article

El projecte EdiCitNet, finançat per la Unió Europea i amb una durada prevista de 5 anys, va néixer amb l'objectiu de demostrar que la implementació d'infraestructures verdes no ornamentals pot augmentar la producció sostenible d'aliments a nivell local, així com regenerar espais urbans apostant per una millora de la inclusió social.  Sant Feliu és l'únic municipi participant de l'estat espanyol.

Butlletí