Objectiu, l’orgànica: Un nou projecte per incrementar la recollida selectiva de la matèria orgànica al Vallès Occidental

Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

18/02/2020 - 08:30

El Plenari de Residus Vallès celebrat aquest dimarts 11 de febrer a la tarda ha donat llum verda a un nou projecte comarcal per incrementar la recollida selectiva de la fracció orgànica. Aquesta és la gran assignatura pendent tant a les llars de la comarca com també a empreses i grans productors com hotels, grans superfícies i grans empreses. Per això s’inicien diferents actuacions per incidir en tots aquests públics i aconseguir el repte d’una millora de la recollida selectiva de les restes de menjar.

Aquest objectiu és només un dels molts que preveu el projecte Vallès Circular Food que respon a tres de les estratègies comarcals en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat. D’una banda, les accions per al compliment dels objectius de reciclatge de Catalunya. En segon lloc, l’impuls al projecte Vallès Circular com a estratègia transversal, i en tercer lloc, la voluntat de caminar vers unes ciutats circulars i sostenibles.

El president del Consorci per a la Gestió de Residus, Nil López,  ha explicat que “el Consorci treballarà per ajudar als ajuntaments a arribar fins al 60% de selectives, oferint solucions i treballant conjuntament. Molts ajuntaments ja han iniciat canvis en el sistema de recollida i d’altres estan a punt de fer-ho. Estem en un escenari on hem d’anar vers una disminució de la fracció resta i un augment de la fracció orgànica i estem parlant que els propers anys estarem doblant les tones d’orgànica que la comarca separarà i per tant tractarà”.

Vallès Circular Food

La iniciativa Vallès Circular Food vol impulsar el reciclatge de la matèria orgànica i l’aprofitament del residu. Però també va més enllà i preveu incidir en els diferents aspectes vinculats al menjar: la producció, la distribució, el consum i el residu. Vallès Circular Food relliga diferents iniciatives ja existents, com el projecte d’aprofitament d’aliments Recooperem, la nova gestió dels residus al mercat comarcal Mercavallès o la sensibilització ciutadana #pensacircular, entre altres actuacions que també s’impulsen des del Consell Comarcal.

Al mateix temps es posaran en marxa noves actuacions que permetin arribar a l’objectiu del 60% de la recollida selectiva de l’orgànica. El projecte preveu dues grans actuacions: una per al residu municipal d’origen domèstic i una altra per al residu comercial i el residu industrial assimilable a municipal, generat pels grans productors com hospitals, grans superfícies, hotels o polígons industrials.

Projecte d’impuls de la recollida selectiva d’orgànica (PIRS)

Es planteja un projecte per impulsar la recollida selectiva de l’orgànica als diferents municipis. Actualment només tres municipis estan per sobre del 60%: Matadepera, Vacarisses i Palau-solità i Plegamans.

Properament es produirà un canvi generalitzat dels serveis municipals cap a models d’identificació d’usuari (Porta a Porta, contenidors tancats, etc…) que fan necessari més seguiment i control, ja que la individualització del servei el fa més complex. Les recollides amb identificació d’usuari són més exigents en supervisió i inspecció municipal, i el seu èxit depèn que existeixi i s’apliqui aquest control. La identificació d’usuari a les grans ciutats és encara més complexa i difícil d’aplicar pel volum i característiques específiques de l’espai urbà.

Per tot plegat es comptarà amb un Servei tècnic expert i qualificat especialitzat en serveis de recollida municipals.  El Projecte d’impuls a la recollida selectiva de residus municipals estarà a disposició de tots els municipis consorciats, adaptant-se a les necessitats de cadascun. Des del Servei tècnic es faran les següents tasques de suport als municipis:

  • Estudi, disseny i implantació de serveis de recollida Porta a Porta o amb contenidors amb identificació d’usuari.
  • Redacció de plecs de condicions tècniques per a nous serveis.
  • Inspecció, control i seguiment dels serveis contractats.
  • Disseny i implantació de proves pilot i millora del servei de recollida municipal.
  • Auditories dels serveis de recollida municipal
  • Acompanyament i assessorament especialitzat als ajuntaments

Diagnosi i pla d’actuació per 200 grans productors

Els residus municipals no són únicament els domèstics, sinó també els assimilables a residus municipals d’origen comercial i industrial. Actualment no existeix d’una atenció diferenciada generalitzada. En el cas de la recollida comercial, es fa necessària la segregació de la seva recollida per al correcte funcionament del servei i pel control de l’obligatorietat de separació dels grans productors.

Per això es preveu realitzar una diagnosi per tal d’analitzar i conèixer com estan separant actualment les grans empreses de polígons industrials, els hospitals, els hotels i les grans superfícies. També s’elaborarà un Pla d’actuació que inclogui informació i assessorament a aquests grans productors i visites i inspeccions personalitzades. Es preveu actuar sobre 200 grans productors de la comarca, amb més de 100 treballadors i treballadores, dels municipis de Castellar del Vallès (5), Palau-solità i Plegamans (11), Rubí (17), Sabadell (53), Sant Quirze del Vallès (12), Santa Perpètua de Mogoda (23), Sentmenat (3), Terrassa (63) i Viladecavalls (10).

Per aquestes actuacions es compta amb una subvenció de 50.000 euros de l’Agència de Residus de Catalunya.

L’orgànica, la gran assignatura pendent

El Pla Prevenció i Gestió dels Residus Municipals del Vallès Occidental (PREVOC) i el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT) preveuen uns objectius de recollida selectiva del 60%. La mitja de la recollida selectiva l’any 2018 va ser del 39 % que ens situa a més de 20 punts percentuals de l’objectiu d’enguany.

Actualment al Vallès Occidental se separen 104.000 tones de deixalles, de les quals 24.000 tones són de matèria orgànica, formada per les restes de menjar i que la ciutadania hauria de llençar al contenidor marró. L’objectiu europeu per aquest 2020 és de reciclar el doble de matèria orgànica i arribar a les 53.000 tones. Això permetria fer un salt en el percentatge de recollida selectiva i arribar a les 162.000 tones de residus totals separats. Queda doncs marge de millora per fer, sobretot en els municipis on no s’arriba al 60% de reciclatge.

El futur del tractament de l’orgànica

Actualment la Planta de Biometanització de Can Barba té una capacitat de tractament de 20.000 tones anuals i amb prou feina pot assumir les 24.000 tones d’orgànica que s’estan separant. Amb la previsió d’augment de les tones d’orgànica recollides, que arribarà a les 30.000 l’any 2022, s’obre un nou escenari per al tractament d’aquesta fracció i tal com ja s’ha anunciat en altres ocasions, una reflexió sobre una futura nova instal·lació.

De moment s’han iniciat les obres de millora de la Planta, amb una subvenció de 4’6 milions d’euros de l’Agència de Residus de Catalunya. Durant els 6 mesos que durin els treballs, s’ha dissenyat una distribució de les tones d’orgànica de manera provisional a altres plantes de l’entorn de l’Àrea Metropolitana i el Bages.

En concret, els municipis de Castellar del Vallès, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rubí, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès i Sentmenat porten durant aquests mesos la fracció orgànica a l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac. En total es tracta d’unes 11.000 tones.

Per la seva banda i per proximitat, els municipis d’Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls porten la fracció orgànica a la Planta de Bufalvent, al Bages. Són 1000 tones de residu orgànic.

Finalment, la fracció orgànica de Terrassa i del mercat comarcal Mercavallès –unes 5.000 tones- es tracten a l’Ecoparc 4 d’Hostalets de Pierola, previ pas per la planta de transferència de Terrassa Neta per minimitzar el nombre de camions i disminuir la petjada de CO2.

Quan Can Barba torni a estar operatiu a l’estiu, igualment es portaran 4.000 tones anuals a l’Ecoparc2 de Montcada i Reixac, l’escreix que no pot assumir la Planta.


Relacionats

Article

L'Ajuntament de Granollers, en col·laboració amb el Consorci Besos Tordera (CBT) participa en el projecte KNOWING de l’Horizon Europe, per impulsar actuacions d'adaptació i resiliència davant les inundacions pluvials i fluvials, identificades en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i en el Pla de Resiliència Urbana de Granollers.

Article

 

El nou carril bici d'Igualada guanya el premi Mobilicat a la millor iniciativa en mobilitat sostenible del 2023.

Article

Barcelona destaca com una de les metròpolis més actives en el mapeig de biodiversitat marina en un recompte mundial de natura urbana.

Butlletí