Amb una subvenció de 33,4 milions d'euros, el segellament de l'antic abocador de la Vall de Joan encara la seva recta final

Font: AMB

14/02/2020 - 08:30

L'aportació de fons per part de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) permetrà finalitzar les obres, seguint un projecte de l'AMB aprovat el 2018. Les accions principals són el segellament de la massa de residus, el control d'aigües pluvials i l'extracció, l'aprofitament i el tractament de biogàs i lixiviats. Es preveu que les obres estiguin acabades definitivament durant la primera meitat del 2021 i que donin pas a un espai naturalitzat i a un increment de la biodiversitat a la zona.

El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat per àmplia majoria la recepció d'una subvenció per valor de 33,4 milions d'euros provinent de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), destinada a finalitzar les obres de segellament de l'antic dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, situat al massís del Garraf, als termes municipals de Begues i Gavà, i que va deixar de rebre residus el 2006.

Les tasques de restauració es van reprendre el desembre del 2018, després de l'aprovació uns mesos abans d'un nou projecte bàsic redactat per l'AMB, que recull les propostes de les administracions implicades i incorpora parcialment les al·legacions i demandes rebudes per part d'entitats locals i entitats naturalistes. En aquella ocasió, l'ARC ja hi va fer una primera aportació de 3 milions d'euros. El projecte del 2018 proposa estructurar l'espai amb un sistema de motes, a diferència del projecte original, que el dividia en diverses terrasses. Es va decidir iniciar els treballs per la part superior de l'abocador (la porta de Begues) per tal que les aigües pluvials no s'infiltrin dins la massa de residus i que tampoc afectin les zones ja segellades.

Amb la nova subvenció aprovada, que complementa l'aportació prèvia de 3 milions d'euros, es preveu que el segellament de tot l'àmbit de l'antic dipòsit estigui enllestit durant el primer semestre del 2021.

La zona que resta per clausurar ocupa unes 40 ha, totes dins del terme municipal de Begues. Les accions principals que s'estan portant a terme són el segellament superficial del terreny, el control de les aigües pluvials per mitjà d'una xarxa de captació i conducció, i l'extracció i el tractament dels lixiviats i el biogàs provinents de la massa de residus. Aquesta última tasca permet aprofitar el biogàs com a recurs per generar energia.


 

Relacionats

Butlletí