L’EDAR Can Canyameres disposa d’una nova planta fotovoltaica que genera el 40% de l’energia elèctrica que necessita per al seu funcionament

Font: Consorci Besòs Tordera

24/01/2020 - 16:41

En funcionament des de finals de novembre, la nova planta d’alimentació fotovoltaica instal·lada a l’EDAR Can Canyameres, ubicada al terme municipal de Sentmenat, està formada per 20 plaques solars de 315 watts de potència cadascuna.

Aquest sistema genera, a partir de la llum solar rebuda, el 40% de l’energia elèctrica que necessita la instal·lació per al seu funcionament, reduint així les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera en 3.100 kg l’any, l’equivalent a l’efecte beneficiós de plantar 128 arbres.

Aquesta actuació s’emmarca dintre de l’estratègia de desenvolupament sostenible del Consorci Besòs Tordera que, de manera conjunta amb els ajuntaments que l’integren, treballa per actuar al servei de la millora del cicle de l’aigua a ambdues conques i per fer cada vegada més sostenibles les seves instal·lacions.

L’EDAR Can Canyameres està dimensionada per donar servei a la urbanització del mateix nom i tracta un cabal d’uns 200 m³/dia. És de tipus biològic, de forma que el procés de depuració es realitza únicament per l’acció natural del cultiu de depuració biològic, sense cap addició de reactiu químic. La línia d’aigua consta de pretractament, tanc polivalent i tractament biològic, format per dues línies en paral·lel de biodiscs. Les aigües tractades desguassen al torrent de Can Riera.


 

Categories: 

Relacionats

Entrevista

L'últim episodi de mortalitat registrat al Mar Menor ha fet saltar totes les alarmes sobre una situació crònica de degradació de l'ecosistema de la llacuna. Júlia Martínez, directora de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, explica quines són les mesures necessàries per recuperar l'equilibri ecològic a la llacuna costanera salada més important d'Europa.

Notícia

La planta permetrà eliminar els nitrats de l'aigua dels pous que abasta la xarxa de distribució de la localitat

Notícia

El parc natural de l'Albufera compta amb prop de mil barques censades, de pesca i passeig turístic, que treballen una mitjana de 300 dies a l'any

Butlletí