L’EDAR Can Canyameres disposa d’una nova planta fotovoltaica que genera el 40% de l’energia elèctrica que necessita per al seu funcionament

Font: Consorci Besòs Tordera

24/01/2020 - 16:41

En funcionament des de finals de novembre, la nova planta d’alimentació fotovoltaica instal·lada a l’EDAR Can Canyameres, ubicada al terme municipal de Sentmenat, està formada per 20 plaques solars de 315 watts de potència cadascuna.

Aquest sistema genera, a partir de la llum solar rebuda, el 40% de l’energia elèctrica que necessita la instal·lació per al seu funcionament, reduint així les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera en 3.100 kg l’any, l’equivalent a l’efecte beneficiós de plantar 128 arbres.

Aquesta actuació s’emmarca dintre de l’estratègia de desenvolupament sostenible del Consorci Besòs Tordera que, de manera conjunta amb els ajuntaments que l’integren, treballa per actuar al servei de la millora del cicle de l’aigua a ambdues conques i per fer cada vegada més sostenibles les seves instal·lacions.

L’EDAR Can Canyameres està dimensionada per donar servei a la urbanització del mateix nom i tracta un cabal d’uns 200 m³/dia. És de tipus biològic, de forma que el procés de depuració es realitza únicament per l’acció natural del cultiu de depuració biològic, sense cap addició de reactiu químic. La línia d’aigua consta de pretractament, tanc polivalent i tractament biològic, format per dues línies en paral·lel de biodiscs. Les aigües tractades desguassen al torrent de Can Riera.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Granollers inicia una transformació verda de la ciutat amb el projecte Connecta Congost Natura 2025 (link is external), que es converteix en el primer tram d’una anella verda al voltant de la ciutat i que connecta amb el nucli urbà. Es tracta d’una actuació de gran magnitud que obre el riu a la ciutat i renaturalitza l’entorn del Congost, tant el riu, el parc com el passeig fluvial, en benefici de la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest projecte inclou la renaturalització del riu i el Parc del Congost i rep una subvenció de 3 milions i mig d’euros dels Fons Next Generation.

Notícia

Aigües de Reus executa un seguit d’inversions que tenen com a objectiu la millora del procés de tractament de les aigües de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), en el marc d’un esforç per millorar el sistema de sanejament de la ciutat dut a terme els darrers anys.

Notícia

L’estratègia per recuperar el riu, que es va dissenyar partint d’una anàlisi prèvia i després d’entrevistar més de 40 persones de diferents àmbits, s’estructura en 4 àmbits d’acció: Natura, Accessibilitat, Producció-Coneixement i Esport-Cultura-Patrimoni.

Butlletí