Els ajuntaments del Vallès Occidental no assumiran els deutes generats per les companyies energètiques

17/09/2019 - 16:00

El Consell d’alcaldies hamanifestat avui que els ajuntaments del Vallès Occidental no assumiran els deutes generats per les companyies energètiques. També s’ha aprovat un acord on s’insta el govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.

El president del Consell, Ignasi Giménez, “els ajuntaments del Vallès Occidental estem d’acord que ens hem de negar a pagar els deute”. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha afirmat que “hem condemnat el com i el quan de la carta d’Endesa i volem fer front per garantir que no es talli el subministrament a cap família”. Per la seva banda l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ha afirmat que “malgrat que al Consell d’alcaldies tenim visions diferents sobre qui ha de fer front al deute acumulat, vull destacar la unanimitat dels alcaldes i alcaldesses en manifestar que els ajuntaments del Vallès Occidental no assumirem els deutes generats per les companyies elèctriques”.

En l’acord del Consell d’alcaldies es reclama a les companyies energètiques que compleixin tots els punts de la Llei 24/2015 pel què fa a Pobresa Energètica i que no duguin a terme pràctiques comercials abusives.

També es sol·licita a la Generalitat de Catalunya el desplegament de la llei 24/2015 així com l’aprovació de normatives que regulin l’accés a uns serveis mínims energètics a famílies vulnerables: UN MÍNIM DE 2’3Kw de potència màxima i un bo social real per trams segons la renta per persones vulnerables.

Un altre punt de l’acord és instar les companyies energètiques a elaborar –conjuntament amb el Consell Comarcal- un protocol d’atenció a les famílies vulnerables àgil per totes les parts, companyies, famílies vulnerables i Serveis socials, facilitant els tràmits i incloent acords de pagament per aquestes famílies, tal com ja es va sol·licitar a Endesa el mes de juny durant la reunió de la  ‘Comissió tècnica Comarcal de Gestió Energètica Social’.

I tal com proposa la Comissió tècnica Comarcal de Gestió Energètica Social’, s’ha aprovat també sol·licitar a les companyies energètiques que, respecte a les famílies vulnerables, la mateixa companyia d’ofici estudiï la situació i ajusti la factura al consum real amb mesures com mantenir o canviar a mercat regulat i PVPC (no realitzar cap canvi a mercat lliure), baixar la potència a les necessitats reals del domicili i incorporar o bé deixar de facturar serveis accessoris (manteniment i altres).


 

Relacionats

Butlletí