El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí ha estat aprovat de manera inicial

Font: Ajuntament de Rubí

10/07/2019 - 17:17

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí (PMUS) s’ha aprovat de manera inicial. Es tracta d’un document que defineix les estratègies en matèria de mobilitat que s’aplicaran al municipi en els propers anys, en consonància amb el foment dels modes de desplaçament més sostenibles (a peu, en bicicleta i en transport públic), la cohesió social, la seguretat viària i la defensa del medi ambient. El Pla, que s’ha redactat tenint en compte, entre d’altres, les aportacions de la ciutadania, ara es troba en període d’exposició pública.

La redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible es va iniciar al 2014 i es va reprendre al 2017, actualitzant les dades de la diagnosi i plantejant diverses propostes. Entre els mesos de gener i febrer de 2018 es va realitzar un procés de participació ciutadana, que va constar d’un qüestionari online, la ubicació de punts de participació presencials a diferents equipaments del municipi i sessions sectorials amb diversos col·lectius (diversitat funcional, AMPAS i ciclistes; gent Gran; CECOT i comerç, i taxistes i transport públic urbà).

El document de treball es va actualitzar amb les aportacions recollides al procés participatiu i a les reunions tècniques i, finalment, es va aprovar de manera inicial en Junta de Govern Local el 22 de maig. Ara, el document se sotmet a informació pública durant el termini de 45 dies hàbils, moment en què qui ho vulgui hi pot presentar al·legacions.

Accions encaminades a fomentar la mobilitat sostenible i segura
Al PMUS es proposen les mesures necessàries per assolir un model de mobilitat més segur, sostenible, equitatiu i eficient. En aquest sentit, el document planteja un total de 47 actuacions encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a racionalitzar l’ús del vehicle privat, entre d’altres. Tot plegat per garantir una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats a Rubí.

Pel que fa a la mobilitat a peu, es proposa l’adaptació i creació de passos de vianants, la millora de l’amplada útil dels eixos bàsics per a les persones que circulen a peu, accions per a promoure l’hàbit de caminar, l’elaboració d’un Pla d’Accessibilitat, la millora de l'accessibilitat dels itineraris de vianants a les urbanitzacions o millorar la permeabilitat a l’avinguda de L’Estatut, entre d’altres.

En el cas de la mobilitat en bicicleta, es planteja la redacció del Pla Director de la Bicicleta, la implantació de la xarxa ciclable, l’ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes o l’elaboració d’estudis per a la creació d’itineraris ciclistes a les urbanitzacions, entre d’altres.

En relació a la mobilitat en transport públic, el PMUS inclou modificacions puntuals del recorregut urbà, l’increment de les freqüències i horaris del bus municipal, potenciar la intermodalitat amb el servei de FGC, estudiar la viabilitat d’un servei de transport públic a demanda per a les urbanitzacions o l’increment del nombre de llicencies de taxi per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres.

Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat motoritzat, s’estableix la implantació d’una nova estructura de circulació, la creació de zones pacificades, canvis de sentits de circulació o la realització de controls periòdics de la velocitat per, entre d'altres, reduir els accidents amb víctimes. 

Les propostes per a la xarxa d’aparcaments giren al voltant de la gestió de les places d’aparcament a la via pública, la redacció del Pla d’aparcaments municipal, la creació de noves bosses d’aparcament, minimitzar els estacionaments indeguts i efectuar el control efectiu de les zones d’aparcament regulat, entre d’altres.

El PMUS també planteja realitzar campanyes de promoció de la mobilitat sostenible i segura, un control periòdic de soroll dels vehicles motoritzats, promoure l’ús de vehicles més ecològics o la creació de la Taula de Mobilitat, entre d’altres.


 

Categories: 

Relacionats

Article

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 18 al 22 de setembre, es durà a terme una nova edició de la campanya de sensibilització entre les persones que condueixen motocicletes i ciclomotors per tal que siguin conscients del soroll que fan els seus vehicles mentre circulen per la ciutat.

Article


La BaixCicletada tindrà lloc el dia 1 d’octubre en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible que se celebra del 16 al 23 de setembre. Es tracta d’una activitat gratuïta oberta  tothom que vulgui gaudir d’un recorregut en bicicleta pel Baix Llobregat.  

Article

TMB té previst arribar a tenir un 25% de la flota de zero emissions el 2024, quan la nova flota ja comptarà amb 232 vehicles 100% elèctrics i 44 autobusos d’hidrogen, fet que permetrà a TMB reduir 4.785 tones d’emissions de CO₂ i 22 tones de NOx a l’any.

Butlletí