Més de set milions en ajuts per a adquirir vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega

Font: MonPlaneta

30/05/2019 - 12:23

El departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Institut Català d’Energia, ha obert la convocatòria d’ajuts per a impulsar la mobilitat sostenible, dotada amb gairebé 7,3 milions d’euros i que inclou subvencions a l’adquisició de vehicles elèctrics i a la instal·lació de punts de recàrrega, entre d’altres. Els ciutadans ja poden sol·licitar les ajudes, que formen part del Pla MOVES. L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és avançar en la descarbonització del sector del transport, que a Catalunya és el principal consumidor d’energia final, i s’alinea amb la l’anunci d’emergència climàtica declarada pel Govern de Catalunya.

Els quatre àmbits d’actuació són:

Adquisició de vehicles d’energies alternatives: se subvencionarà l’adquisició, mitjançant compra directa, lísing o rènting, de vehicles d’energies alternatives amb quantitats d’entre 600 i 15.000 euros, en funció de la seva tipologia i tecnologia de propulsió. Aquesta línia comptarà amb una dotació de 3,29 milions d’euros. Cada ciutadà podrà sol·licitar un ajut per a un vehicle, mentre que les empreses i administracions podran sol·licitar ajuts per a un màxim de 30 vehicles per beneficiari. L'objectiu és incentivar l’entrada en circulació de nous vehicles propulsats amb tecnologies més netes i eficients i la retirada de vehicles vells, més contaminants. Per això, en el cas dels turismes i les furgonetes lleugeres, per optar a l’ajut serà obligatori el desballestament d’un vehicle de més de 10 o de 7 anys, respectivament, que hagi estat a nom del sol·licitant els darrers 12 mesos i que tinguessin la ITV a data 16 de febrer i l’impost de tracció mecànica abonat el 2018.

Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: se subvencionarà la implantació d’infraestructura de recàrrega de tot tipus tant per a particulars com per a empreses i administracions. Aquesta línia comptarà amb una dotació de 3,14 milions d’euros. L’objectiu d’aquesta línia és impulsar el desenvolupament d’una xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics que contribueixi a la implantació del vehicle elèctric a Catalunya. Per això, els ajuts cobriran fins al 40% de la despesa en equips de recàrrega i obra civil associada –incloent-hi permisos, enginyeria i senyalització-, amb un màxim de 100.000 euros per beneficiari.

Punt de recarrega d'Endesa | ENDESA

Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques: Aquesta línia, orientada a administracions, empreses i institucions, comptarà amb una dotació de 0,37 milions d’euros. Aquesta mesura va dirigida a fomentar la implantació d’aquest tipus d’equipaments en àmbits públics o restringits en empreses o polígons industrials. L’ajut cobreix fins a un 30% de la despesa en projecte, obra civil, ancoratges i bases, les bicicletes i el programari de gestió, amb un màxim de 100.000 per sol·licitud.

Implantació de mesures en plans de transport a la feina d’empreses: Aquesta línia vol contribuir a aplicar mesures que formen part de Plans de transport al centre de treball o en Plans de desplaçament d’empresa, i comptarà amb una dotació de 0,51 milions d’euros. Les mesures que poden optar a ajuts són aquelles que facilitin l’accés al centre de treball a peu o en bicicleta (aparcaments, vestidors...), la implantació de línies específiques de transport públic (com ara autobusos llançadora), les actuacions que fomentin l’ús del transport públic o col·lectiu i les plataformes i sistemes de vehicle compartit. Els ajuts cobriran fins al 50% de l’acció, amb un màxim de 200.000 euros per sol·licitud.

Punts de recàrrega per a vehicle elèctric | MNACTEC

Els recursos d’aquestes línies d’ajuts procedeixen del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica –és a dir, dels consumidors- i creat a instàncies de la Unió Europea per tal que els estats contribueixin a la transició energètica. A l’Estat, aquests recursos es gestionaven des de l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, i aquest és el primer any que es territorialitzen després que la Generalitat en reclamés la gestió via recursos al TC que han fallat favorablement pels interessos de la Generalitat.

Aquestes actuacions s’afegeixen a les polítiques de foment del vehicle elèctric que des del 2016 està impulsant la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya amb una inversió acumulada fins a la data d’avui de 2,29 milions d’euros. En aquest sentit, l’ICAEN ha anunciat que enguany es publicarà la línia d’ajuts per completar la xarxa ràpida de recàrrega de vehicles elèctrics de Catalunya, amb l’objectiu que tot el territori disposi, a un màxim de 30 quilòmetres, d’una estació que permeti carregar fins a 120 quilòmetres en menys de mitja hora. Tota la informació sobre aquesta línia d’ajuts i els requisits per accedir-hi es pot consultar al web de l’ICAEN.


Categories: 

Relacionats

Notícia

S'ampliarà la xarxa metropolitana pública actual de 10 a 102 a finals del 2024

Notícia

La remodelació del carrer de la Ciutat Comtal el 2019 ha fet possible una disminució d'aproximadament un 20% de les emissions generades pel trànsit i una baixada d’un 60% del consum de l’enllumenat.

Butlletí