Espanya vol portar de tornada un plaguicida no autoritzat per la seva alta perillositat

Font: Ecologistes en Acció

20/05/2019 - 11:43

Es tracta del 1,3 dicloropropé,  prohibit perque allibera al medi ambient grans quantitats d'impureses policloradas conegudes i desconegudes, per possible risc de contaminació de les aigües subterrànies i risc per a les aus, els mamífers, els organismes aquàtics i altres organismes no objectiu del plaguicida. Com argument per a la legalització del tòxic 1,3 dicloropropé el Ministeri d'Agricultura espanyol cita "el gran nombre d'autoritzacions d'emergència concedides en els últims anys".

Segons un document al qual ha tingut accés Ecologistes en Acció, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol està pressionant perquè Europa torni a autoritzar un plaguicida l'ús del qual, no està autoritzat per la seva elevada toxicitat.

Es tracta del 1,3 dicloropropé, un plaguicida no autoritzat però utilitzat en cultius fruiters i hortícoles gràcies a autoritzacions excepcionals, que permeten que plaguicides no autoritzats puguin utilitzar-se en casos d'emergència per plagues.

En una carta al Departament de Salut de la Comissió Europea, del 8 de maig de 2019, el director general de Sanitat de la Producció Agrària, demana que s'autoritzi de nou aquest plaguicida, cosa per  la que creu que hi ha possibilitats "tot i les conclusions de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglès) ". Les conclusions de l'EFSA es refereixen a l'elevat risc d'aquest plaguicida, tant per a l'ésser humà com per la natura, raó per la qual ha estat eliminat del mercat.

Com argument per a la legalització del tòxic 1,3 dicloropropé el Ministeri d'Agricultura espanyol cita "el gran nombre d'autoritzacions d'emergència concedides en els últims anys".

Les autoritzacions d'emergència o excepcionals d'aquest plaguicida s'han concedit de forma rutinària i amb anterioritat en el temps a la possibilitat que hi hagi cap plaga, com va demostrar el recent informe “Autoritzacions de pesticides prohibits” d'Ecologistes en Acció. La qual cosa demostra que la petició del Ministeri d'Agricultura anteposa el manteniment de la producció agrària, a  l'elevat risc d'aquest plaguicida per a l'ésser humà i els ecosistemes.

L'ús del 1,3 dicloropropé està prohibit perque allibera al medi ambient grans quantitats d'impureses policloradas conegudes i desconegudes, per possible risc de contaminació de les aigües subterrànies i risc per a les aus, els mamífers, els organismes aquàtics i altres organismes no objectiu del plaguicida. L'any 1999, l'Agència per a la Investigació del Càncer, dependent de l'Organització Mundial de la Salut, va catalogar el 1,3 dicloropropé com a possible carcinogen per als éssers humans.

Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol, la reautorització del tòxic en un "assumpte crucial" , una valoració en la que no coincideixen altres estats membres, com França, que aconsellen que segueixi sense autoritzar-se i fins i tot que no es permeti la seva aplicació mitjançant autoritzacions excepcionals.

La decisió sobre la possible autorització del 1,3 dicloropropé es debatrà el proper dilluns 20 de maig al Comitè de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos (ScoPAFF, en anglès).

Ecologistes en Acció exigeix ​​al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que no negociï l'autorització d'un plaguicida d'alt risc i que cessi en la concessió d'autoritzacions a l'ús del mateix donat que hi ha alternatives igual o més efectives i amb menors riscos per a la salut i el medi ambient.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Foto: Marilyn Barbone/Alamy

Foto: Marilyn Barbone/Alamy

Les opcions dietètiques són la principal causa mundial de mortalitat i degradació ambiental i amenacen la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU i de l’Acord sobre París sobre el clima. Un estudi descriu com consumir 15 grups d’aliments diferents s’associa a 5 resultats de salut i 5 aspectes de degradació ambiental.

Article

Des de l’any 2019, Ecologia Urbana i Política Alimentària Urbana de l’Ajuntament de Barcelona estan promovent una alimentació sana, justa i sostenible a Barcelona plantejada des de la sobirania alimentària.

Entrevista

Apassionada per la natura i amant de l’art, Aurora Serra és enginyera agrícola, i es defineix com a dinamitzadora i formadora en agricultura. És membre de la Cooperativa Tarpuna i participa a la xarxa agroecològica dels barris de muntanya de Barcelona.  Parlem amb Aurora Serra arrel de la celebració de l’Aplec d’agricultura urbana de Barcelona que arriba a la seva sisena edició, i que aquest any està dedicat a la biodiversitat a la ciutat.

Butlletí