Espanya vol portar de tornada un plaguicida no autoritzat per la seva alta perillositat

Font: Ecologistes en Acció

20/05/2019 - 11:43

Es tracta del 1,3 dicloropropé,  prohibit perque allibera al medi ambient grans quantitats d'impureses policloradas conegudes i desconegudes, per possible risc de contaminació de les aigües subterrànies i risc per a les aus, els mamífers, els organismes aquàtics i altres organismes no objectiu del plaguicida. Com argument per a la legalització del tòxic 1,3 dicloropropé el Ministeri d'Agricultura espanyol cita "el gran nombre d'autoritzacions d'emergència concedides en els últims anys".

Segons un document al qual ha tingut accés Ecologistes en Acció, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol està pressionant perquè Europa torni a autoritzar un plaguicida l'ús del qual, no està autoritzat per la seva elevada toxicitat.

Es tracta del 1,3 dicloropropé, un plaguicida no autoritzat però utilitzat en cultius fruiters i hortícoles gràcies a autoritzacions excepcionals, que permeten que plaguicides no autoritzats puguin utilitzar-se en casos d'emergència per plagues.

En una carta al Departament de Salut de la Comissió Europea, del 8 de maig de 2019, el director general de Sanitat de la Producció Agrària, demana que s'autoritzi de nou aquest plaguicida, cosa per  la que creu que hi ha possibilitats "tot i les conclusions de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglès) ". Les conclusions de l'EFSA es refereixen a l'elevat risc d'aquest plaguicida, tant per a l'ésser humà com per la natura, raó per la qual ha estat eliminat del mercat.

Com argument per a la legalització del tòxic 1,3 dicloropropé el Ministeri d'Agricultura espanyol cita "el gran nombre d'autoritzacions d'emergència concedides en els últims anys".

Les autoritzacions d'emergència o excepcionals d'aquest plaguicida s'han concedit de forma rutinària i amb anterioritat en el temps a la possibilitat que hi hagi cap plaga, com va demostrar el recent informe “Autoritzacions de pesticides prohibits” d'Ecologistes en Acció. La qual cosa demostra que la petició del Ministeri d'Agricultura anteposa el manteniment de la producció agrària, a  l'elevat risc d'aquest plaguicida per a l'ésser humà i els ecosistemes.

L'ús del 1,3 dicloropropé està prohibit perque allibera al medi ambient grans quantitats d'impureses policloradas conegudes i desconegudes, per possible risc de contaminació de les aigües subterrànies i risc per a les aus, els mamífers, els organismes aquàtics i altres organismes no objectiu del plaguicida. L'any 1999, l'Agència per a la Investigació del Càncer, dependent de l'Organització Mundial de la Salut, va catalogar el 1,3 dicloropropé com a possible carcinogen per als éssers humans.

Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol, la reautorització del tòxic en un "assumpte crucial" , una valoració en la que no coincideixen altres estats membres, com França, que aconsellen que segueixi sense autoritzar-se i fins i tot que no es permeti la seva aplicació mitjançant autoritzacions excepcionals.

La decisió sobre la possible autorització del 1,3 dicloropropé es debatrà el proper dilluns 20 de maig al Comitè de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos (ScoPAFF, en anglès).

Ecologistes en Acció exigeix ​​al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que no negociï l'autorització d'un plaguicida d'alt risc i que cessi en la concessió d'autoritzacions a l'ús del mateix donat que hi ha alternatives igual o més efectives i amb menors riscos per a la salut i el medi ambient.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'organització mundial per a l'agricultura i l'alimentació presenta a l'horta de València com un exemple de resiliència davant la pandèmia

Notícia

Per fer front a la crisi provocada per la Covid-19, els 24 municipis de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia, entre les quals hi ha Barcelona, reclamen a les administracions públiques que protegeixin la producció local i sostenible, els canals de distribució de proximitat i els teixits ciutadans comunitaris que permeten portar aliments als que més ho necessiten.

Article

Productors del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny han creat un mercat on-line per comercialitzar diferents productes alimentaris i de consum que elaboren en aquest territori. 

Butlletí