Arrenca la campanya de vigilància de l’ozó troposfèric

Font: Generalitat de Catalunya

16/05/2019 - 11:39

Durant la campanya de vigilància, que s’allarga fins el 15 de setembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mesura l’ozó hora a hora i s’intensifica el seguiment habitual dels nivells de contaminació atmosfèrica.  Això permet que, en el supòsit que se superin determinats nivells (el llindar d’informació a la població de 180 µg/m3 en una hora o el llindar d’alerta a la població de 240 µg/m3 en una hora), trametre aquesta informació a diferents entitats, a fi que es pugui informar a la població sobre quines activitats, amb caràcter preventiu, caldria evitar.

La campanya es concentra a la primavera i a l’estiu perquè és quan es produeixen els nivells més elevats d’ozó degut a les condicions meteorològiques que afavoreixen la formació de l’ozó troposfèric especialment  a partir de mig matí i fins al vespre.

Durant aquest període, el Departament de Territori i Sostenibilitat informa del pronòstic dels nivells d’ozó per el dia en curs i per l’endemà i alguns ajuntaments, com el de Vic difon aquesta informació a la ciutadania mitjançant el web, les xarxes socials o panells informatius.

Per tant, també es duran a terme avisos preventius en cas que els models indiquin que els nivells poden ser moderadament elevats, amb l’objectiu que els implicats puguin actuar amb antelació. Aquests avisos preventius contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions donades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

De la mateixa manera, cal destacar que es troba disponible una nova versió de l’aplicació “AireCat” per a mòbils, amb la qual podreu consultar l’estat de la qualitat de l’aire en temps real a qualsevol punt del territori i configurar les notificacions per tal de poder rebre avisos en cas de superació d’algun contaminant atmosfèric o de declaració d’avís preventiu o episodi ambiental.

Es pot consultar l'estat de la qualitat de l'aire a través del visor de dades de la contaminació atmosfèrica de les diferents estacions del territori en temps real.

D'altra banda, les entitats i particulars poden sol·licitar rebre notificacions durant la campanya a través del correu vigilancia_ozo.tes@gencat.cat.


 

Categories: 

Relacionats

Acte
26/04/2023 - 00:00
Notícia

Barcelona ja és una ‘ciutat que inspira’: la capital catalana s’uneix al projecte de la farmacèutica AstraZeneca per conscienciar sobre la importància de la qualitat de l’aire a les ciutats

Butlletí