La Paeria elabora un pla fer front als efectes del canvi climàtic

Font: Paeria de Lleida

01/05/2019 - 16:42

La Junta de Govern Local ha aprovat el Pla del Clima de Lleida 2019-2029, un document on s’estableixen els objectius, estratègies, mesures i actuacions a seguir des de l’Ajuntament de Lleida per a lluitar contra els efectes del canvi climàtic.

La Paeria, d’acord amb les polítiques de sostenibilitat establertes en l’Agenda 21 local, en el Pla Operatiu de la Regidoria de l’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat i en altres instruments d’ordenació, té el compromís ferm d’avançar cap a la mitigació del canvi climàtic a través de l’estalvi i millora de l’eficiència energètica i la promoció de les fonts d’energies renovables, així com a l’adaptació del municipi als efectes del canvi climàtic.

El Pla del Clima de Lleida és fruit d’aquest compromís i dels diversos acords i pactes que la Paeria ha signat i donat suport en els darrers anys a propòsit del canvi climàtic, d’aquí que els serveis tècnics de la Regidoria de l’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat hagin elaborat aquest projecte, que també ha estat el resultat d’un procés participatiu. El passat 21 de març, els agents socioeconòmics i ambientals del municipi van ser convidats a compartir l’estratègia del pla des d’una òptica de la governança i la implicació social.

Els objectius generals del Pla del canvi climàtic a Lleida impliquen reduir un 40% les emissions de CO2 l’any 2030, respecte a les de 2005 (any de referència), a partir de la descarbonització de l’economia, amb la voluntat de ser el municipi menys vulnerable als efectes del canvi climàtic.

Tot això obliga rebaixar el consum energètic, millorant l’eficiència amb bones pràctiques i tecnologia; està subjecta a la producció de residus, tant prevenint la seva generació com incrementant la recollida selectiva; implica incrementar la producció d’energies renovables, incrementant l’autoconsum d’energia solar especialment i incentivant la contractació d’energia verda obtinguda de fonts d’energia renovable, i obliga a impulsar l’economia circular descarbonitzada que es basa en la producció de serveis i béns que impliquin el mínim consum de matèries primeres.

Per aconseguir tot això, cal augmentar les estratègies d’adaptació de l’espai urbà i de les activitats que s’hi desenvolupen (econòmiques, culturals, socials i de mobilitat) als efectes del canvi climàtic, tot protegint especialment els col·lectius més vulnerables. Així doncs, cal incrementar les condicions de confort de la zona urbana davant l’increment sostingut de les temperatures als mesos d’estiu, cal millorar l’aïllament dels edificis i tancaments de portes i finestres, així com una millor distribució de la temperatura de les habitacions en funció de les necessitats, cal empoderar i protegir a la població i col·lectius vulnerables davant episodis de fenòmens extrems, i cal promoure l’estalvi d’aigua en el sector domèstic, comercial i municipal.

En l’àmbit agrari, altres disposicions que estableix el Pla del Clima de Lleida són optimitzar l’ús d’aigua de reg i millorar les eines d’adaptació a l’efecte del clima sobre la productivitat. També s’estableixen disposicions per protegir la biodiversitat i la qualitat paisatgística mediambiental.

En darrer terme, el Pla del Clima de Lleida també proposa accions de sensibilització i comunicació, fomentar la recerca i investigació, l’adequació de la normativa local per promoure mesures de mitigació i adequació i aconseguir recursos de la UE, emmarcats en l’estratègia d’impulsar l’economia baixa en carboni.

En total són 85 mesures, 46 accions de mitigació i 39 accions d’adaptació als efectes del canvi climàtic, les que es plantegen en aquesta proposta.

Lleida, compromesa amb el medi ambient

La Paeria fa anys que aposta per la sostenibilitat i és evident el seu compromís amb el medi ambient, amb múltiples iniciatives encaminades a l’aprofitament dels recursos naturals i a la disminució de les emissions de CO2. Lleida está compromesa amb una veritable revolució verda.

Per exemple, en l’àmbit de la mobilitat sostenible, cal destacar l’augment de la flota de vehicles de transport urbà amb motors híbrids, la incorporación de vehicles híbrids i bicicletas elèctriques a la flota de vehicles municipal, l’ampliació de la xarxa de carril bici, l’increment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, l’aposta per les zones 20 i 30 km/hora a Lleida i els itineraris verds, entre altres.

També s’ha fet un considerable esforç en augmentar en milers el nombre d’arbres a la ciutat, amb la construcció de diversos boscos urbans en diferents barris de Lleida, i s’ha apostat per l’enjardinament de places i carrers amb l’objectiu de reforestar la ciutat, així com la potenciació dels vivers d’arbres i d’arbustiva municipals i la millora d’espais d’interès natural com els Aiguamolls de Rufea i diversos camins naturals.

Lleida s’ha centrat també en millora la gestió dels residus. En aquest camp cal recordar la implantació de la recollida de residus porta a porta als barris de Ciutat Jardí i Vilamontcada de Lleida, on actualment s’estan aconseguint uns alts nivells de recollida selectiva. S’ha implantat el porta a porta comercial i s’han creat 520 noves illes de contenidos de recollida selectiva. També s’ha dut a terme la renovació de la flota de l’equip de neteja urbana i recollida de residus a la ciutat, amb nova maquinària més eficient, menys sorollosa i amb menys emissions de CO2.

Les inversions implantades en l’enllumenat públic de Lleida realitzades fa uns anys han permès reduir en prop d’un 70% el consum elèctric i han fet de Lleida una ciutat pionera en la disminució de les emissions de CO2 i també en la millora del cel, per la menor contaminació lumínica. També s’han portat a terme diverses campanyes d’assessorament a la ciutadania per impulsar la millora de la sostenibilitat i l’estalvi energètic. Cal destacar que fa uns mesos l’Ajuntament de Lleida va ser reconegut per subministrar el 100% de l’energia d’origen totalmente renovable.

Relacionats

Article

Es promourà un pla de plantació dins el Pla de Millora de l’Espai Públic i d’acord amb els suggeriments del grup Escocells Lleida.

Reportatge
Conclusions del darrer informe de l'IPCC

L'IPCC ha presentat Canvi climàtic 2023: informe de síntesi. El document destaca les nombroses opcions que ara es poden adoptar per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i adaptar-se al canvi climàtic.

Notícia

Permetrà el treball en xarxa amb altres municipis dins el projecte europeu Interlace per a promoure la renaturalització de la ciutat.

Butlletí