L'Hospitalet vol ser una ciutat més verda

Font: Ajuntament de l'Hospitalet

16/04/2019 - 20:22

L’Hospitalet ha aprovat el nou Pla director del verd urbà, és una eina de planificació a deu anys dels espais verds per afavorir el disseny d’una ciutat sostenible i adaptada al canvi climàtic. Les accions van encaminades a protegir, conservar i millorar el patrimoni verd urbà i les seves funcions per al benestar i la salut de la ciutadania.

L’Ajuntament ha aprovat aquest 9 d'abril en Junta de Govern Local el nou Pla director del verd urbà de L’Hospitalet, les estratègies del qual guiaran la transició dels espais verds i l’arbrat de la ciutat cap a un nou verd urbà biodivers, saludable, sostenible, resilient i adaptat a l’ecosistema urbà, que disposi de les millors condicions per al seu desenvolupament i amb capacitat d’adaptació al canvi climàtic.

El verd urbà és un recurs que aporta beneficis ambientals, per a la salut, socials i econòmics per al nostre dia a dia dels quals no podem prescindir i que, per tant, és necessari conservar, millorar i adaptar-lo als nous escenaris actuals i de futur. L’objectiu és tenir un verd accessible, amb una distribució equitativa i justa que satisfaci les necessitats de la ciutat, tot actuant per la millora mediambiental, social i de la salut de les persones.

El pla recull els principis d’actuació, durant els propers deu anys, per planificar i gestionar el verd urbà, millorar i augmentar l’arbrat, incrementar la cobertura arbòria i establir criteris per al disseny dels nous espais verds en la trama urbana.

El pla també preveu l’elaboració d’una ordenança reguladora de l’ús i protecció dels espais verds i l’arbrat urbà, que reculli el seu valor patrimonial; i d’un catàleg d’arbres d’interès local, amb l’objectiu de proporcionar mesures especials de protecció d’alguns exemplars en funció de les seves característiques històriques, socials o mediambientals.

En la millora de la salut de la vegetació, el document proposa la realització d’un pla de gestió integral de plagues i malalties, per afavorir la biodiversitat i el control biològic de les plagues. A més, s’opta per donar continuïtat a l’ampliació de la xarxa freàtica per al reg, la reducció del consum hídric i l’optimització de recursos, així com a la selecció d’espècies vegetals més adaptades i resilients a les condicions urbanes.

El nou pla director també recull, com a estratègies, la millora de la connectivitat ecològica a través de corredors verds urbans; el foment de la biodiversitat de fauna i flora; la millora de les instal•lacions per a infants i gent gran a parcs i jardins, i la participació activa de la ciutadania en la gestió dels espais verds.

Increment de l’arbrat

L’Ajuntament preveu augmentar un 8% la cobertura arbòria de la ciutat els propers deu anys, per assolir un 20 per cent de la superfície urbana coberta per arbrat, mitjançant la planificació de noves plantacions i la renovació d’exemplars.

Durant aquest període, es preveuen tres grans actuacions a la ciutat: les obres de soterrament de les dues línies ferroviàries de Vilanova i Vilafranca; la transformació del darrer tram de la Granvia i de Can Trabal, i l’ordenació de la zona de Can Rigal, la qual cosa suposarà un gran increment de la superfície d’espais verds i de la cobertura arbòria.

A causa de les diferents tipologies del verd urbà (parcs, jardins, places, arbrat viari...) i de les diverses necessitats de gestió, planificació i conservació, el Pla director del verd urbà de L’Hospitalet està conformat per dos documents diferenciats: el Pla director dels espais verds i el Pla director de l’arbrat.

Prèviament a l’elaboració d’aquest nou pla ara aprovat, l’Ajuntament ha treballat al llarg dels darrers anys amb diversos documents per gestionar aquest àmbit d’actuació. Així, el 2007 va aprovar el Pla director dels espais verds i l’arbrat, que ha marcat les directrius i els criteris per a les actuacions d’aquests darrers deu anys.

El 2015 es va elaborar el Pla estratègic per a carrers, que cercava solucions concretes als problemes de l’arbrat en diverses tipologies de carrers, i l’Estudi de risc de l’arbrat de les escoles i instal•lacions municipals; i entre 2016 i 2017 s’han elaborat els plans de risc i de poda que constitueixen el Pla de gestió de l’arbrat viari de la ciutat.

A més, el 2016 es va treballar en l’elaboració del Protocol mediambiental per tal de definir com ha de ser la cobertura arbòria segons la tipologia dels carrers, i poder així quantificar els beneficis ambientals de l’arbrat.

El nou Pla director del verd urbà de L’Hospitalet és una eina de planificació a deu anys. Considerant que l’arbre és un ésser viu i, per tant, dinàmic, el pla també ho és i el seu desenvolupament depèn de molts factors externs. Així, estableix una estratègia per al seguiment, quantificació i revisió dels objectius, amb la finalitat d’anar ajustant el pla als canvis que es puguin anar produint.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Aquests boscos reben més llum però menys aigua. Foto: CCBY Unsplash

Aquests boscos reben més llum però menys aigua. Foto: CCBY Unsplash

Un estudi que ha comptat amb la participació de Maurizio Mencuccini, professor d’investigació ICREA al CREAF, conclou que els arbres més petits de la selva de l’Amazones podrien esdevenir la base d’un nou bosc més resistent a la sequera. 

Notícia

La consulta pública romandrà oberta fins al 5 d'octubre i els ciutadans, organitzacions i associacions podran fer arribar les seves propostes mitjançant instància genèrica telemàtica o presencial.

Notícia
Pla obert d'una zona de Llobera, al Solsonès, on es pot apreciar la tipologia de paisatge mosaic | ACN

Pla obert d'una zona de Llobera, al Solsonès, on es pot apreciar la tipologia de paisatge mosaic | ACN

El treball representa una valuosa eina per donar suport a la presa de decisions ben informades i basades en evidències en la gestió dels boscos mediterranis

Butlletí