Nou impuls a la creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Font: Generalitat de Catalunya

11/04/2019 - 11:37

Supera el debat a la totalitat al Parlament la proposició de llei per a la creació del nou ens que aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya. La norma ha de permetre la creació d’un nou ens que aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí. L’objectiu és potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

La proposició de llei presentada conjuntament pels Grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Republicà,  Socialistes i Units per Avançar,  i Catalunya en Comú Podem per a la creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat ha superat el debat a la totalitat al Ple del Parlament. D’aquesta manera, comença el tràmit parlamentari per a l’aprovació de la llei.
 
La norma ha de permetre la creació d’un nou ens que aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí. L’objectiu és potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència. Es dona resposta, així,  a una reivindicació històrica d’entitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura a Catalunya. Per tant, es vol crear una estructura independent per a aquest àmbit, com ja succeeix amb altres àmbits de les polítiques ambientals a Catalunya, com són l’aigua i els residus, que sí disposen d’una agència pròpia.
 
És la segona vegada que s’inicia el tràmit parlamentari per a crear aquest ens. La primera va ser el setembre de 2017, però la tramitació va quedar aturada en acabar la legislatura.
 
 
En la línia d’Europa
 
Amb la nova agència, Catalunya segueix el model dels països més capdavanters d’Europa en aquest àmbit, en la línia del que estableix Nacions Unides i Europa envers la pèrdua progressiva de biodiversitat. Per exemple, l’Estratègia europea sobre Biodiversitat, aprovada el 2011, insta els membres a prendre mesures fins al 2020 per aturar-la, mentre que a escala mundial, Nacions Unides va promoure el Conveni sobre la Diversitat Biològica durant la Cimera de la Terra el 1992. L’Agenda Global de Desenvolupament Sostenible 2030 també inclou objectius en aquest àmbit, vinculant per primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. A més, el Pla estratègic de la diversitat biològica 2011-2020, i el Pla d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020, insta els governs a coordinar-se, a totes les escales per ser efectius en la conservació i ús sostenible de la diversitat biològica. Des d’una perspectiva econòmica, el cost per incomplir l’objectiu de la Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000 milions d’euros anuals.
 
La creació del nou ens suposa un conjunt d’avantatges:
 
·         Estructura més sòlida i estable en el temps: es crea un ens amb personalitat jurídica pròpia i caràcter permanent, que aportarà la solidesa necessària per impulsar unes polítiques de conservació del patrimoni coherents i sostingudes en el temps. I és que, en els últims 25 anys, aquest àmbit de l’Administració ha patit modificacions reiterades d’adscripció i d’organigrama que han dificultat el desenvolupament adequat d’aquesta tasca.
·         Elevada autonomia: l’agència serà independent i amb un elevat grau d’autonomia, la qual cosa facilitarà la concentració de recursos, la visibilitat de les polítiques de conservació i el potencial de resposta.
·         Executivitat i agilitat d’acció: aquesta autonomia i el seu règim jurídic, aportaran agilitat en la implementació dels programes de protecció del medi i a l’hora d’abordar nous reptes i urgències sobrevingudes.
·         Més recursos econòmics per al patrimoni natural: l’agència comptarà amb fonts de finançament pròpies, que se sumaran als recursos provinents dels pressupostos de la Generalitat, de manera que es dotarà aquest àmbit, històricament infrafinançat, dels recursos necessaris per equiparar-lo als estàndards europeus.
·         Pluridisciplinarietat, expertesa i suficiència dels recursos humans: l’agència permetrà vehicular la pluridisciplinarietat, l’expertesa i la suficiència dels recursos humans necessaris per abordar un àmbit tan complex i divers, cosa que la rigidesa de la funció pública dificulta.
 
Un territori especialment ric i divers, però també amenaçat
 
Catalunya és rica i diversa pel que fa a biodiversitat, amb més de 400 espècies d’animals vertebrats, més de 10.000 espècies d’animals invertebrats i més de 4.000 plantes vasculars. Acull 12 vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície que el conjunt d’Espanya, 6 vegades més que Itàlia, 3 vegades més que Portugal, 13 vegades més que França, 14 més que Suècia o Gran Bretanya i 15 més que Alemanya.
 
Tanmateix, els indicadors globals evidencien una pèrdua continua de biodiversitat a Catalunya. En concret, el càlcul per a Catalunya del Living Planet Índex (LPI), un indicador adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica i els objectius d’Aichi, mostra una disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al període 2002-2016.

 

Relacionats

Notícia

El passat 8 i 9 de febrer, el municipi de Deltebre ha celebrat dues sessions matinals de neteja de les platges del municipi. En total, han estat més de 500 les persones que de manera desinteressada han participat i han permès recollir al voltant de 300 sacs (3.000kg) amb residus de les platges com a conseqüència del pas del temporal Glòria per Deltebre.

Notícia

40 escoles de Barcelona han tallat els carrers de Barcelona aquesta tarda per exigir un entorn pacificat. És una reclamació també de la Societat Catalana de Pediatria, que diu que calen mesures urgents per millorar la qualitat de l'aire a prop dels centres educatius. La Montse Lorenz ha anat als carrers per saber com es vivia aquesta reivindicació entre els pares, mares, nens i nenes.

Article

Pactes verds en temps de pandèmies s’ha redactat i actualitzat en aquest context complex, inquietant, incert i, per a algunes persones, dramàtic. La seva intenció neix de la certesa que, tot i viure en un moment d’intersecció d’emergències (sanitària, climàtica, ambiental, feminista, etc.) i de restriccions de tot tipus (confinaments totals, parcials, perimetrals, tancaments sectorials, tocs de queda, etc.), cal no ser meres espectadores del futur que ha de venir. Aquesta publicació de l'Observatori del Deute per la Globalització, escrita per Alfons Pérez, és una crítica al GreenNewDeal i vol crear consciència crítica de cara als reptes globals del segle XXI. Es pot aconseguir de manera gratuita a la web de l'ODG.

Butlletí