Al mosquit tigre ni una gota d’aigua!

Font: Diputació de Barcelona

01/04/2019 - 11:17

L’objectiu de minimitzar els riscos derivats de la presència de mosquits, en especial del mosquit tigre, es pot aconseguir amb l’assignació de recursos econòmics, tècnics i materials per al control de les seves poblacions. El Servei de Salut Pública posa a l’abast dels ens locals diferents recursos.

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. La presència del mosquit és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen els exemplars femella. Aquest mosquit té la capacitat d'actuar com a vector (transmissor) d'algunes malalties, com les produïdes pels virus Chikungunya, Dengue i Zika. A Catalunya s'han detectat casos importats d’aquestes malalties. Tots ells tenen antecedents d’haver viatjat a zones endèmiques com són el sud-est asiàtic, l’Àfrica o el Carib i d’haver estat picats per mosquits durant la seva estada. No obstant el 2018 es van donar varis casos de Dengue autòcton a la regió de Múrcia i un cas al Barcelonès Nord. 

Llegir més.

Un ou de mosquit tigre esdevé un mosquit adult quan es donen dues condicions imprescindibles: que la temperatura sigui prou alta, com a l'estiu, i que les larves i pupes romanguin a l'aigua estancada. El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que contingui aigua durant uns quants dies, el que implica que el control preventiu pot aconseguir-se eliminant els llocs d'aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie. Per tant, la manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves.

L’objectiu de minimitzar els riscos derivats de la presència de mosquits, en especial del mosquit tigre, es pot aconseguir amb l’assignació de recursos econòmics, tècnics i materials per al control de les seves poblacions. El Servei de Salut Pública posa a l’abast dels ens locals diferents recursos.

Es presta suport econòmic als ens locals, per finançar part de les activitats de prevenció i control de la seva expansió.

Per altra part es presta suport tècnic per a la realització de les inspeccions entomològiques, normalment a partir de l’1 de juny quan s’activa el “Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya”, en funció dels casos comunicats de Chikungunya, dengue o Zika en període virèmic o que ha passat part d’aquest període a Catalunya. (nivell 2).

També es presta suport per a la realització de “Diagnosi de mosquits culícids” la qual constitueix una eina que permet, als serveis tècnics municipals, implementar un pla integrat de prevenció i control de mosquits i en especial del mosquit tigre conforme a les necessitats territorials del seu municipi.

Aquests suports tècnics es presten a través del conveni de col·laboració establert amb el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.

És molt important comptar amb la col·laboració ciutadana. Per això es posa a l’abast dels municipis diversos materials divulgatius per donar suport a les campanyes d’informació i sensibilització ciutadana, com:

 

Aquestes eines de divulgació han tingut una bona acollida i han estat d’utilitat pels responsables municipals del control del mosquit tigre. Ara bé, en el món en què vivim les imatges i els mitjans audiovisuals han esdevingut els protagonistes de la comunicació, per això des del Servei de Salut Pública hem decidit fer difusió dels nostres missatges utilitzant vídeos o cartells que ajudin a captar l'atenció de la ciutadania i puguin ser motivadors per aconseguir canvis de comportament que l’Administració pública vol impulsar. Aquest nou material s’ha elaborat, en el marc del conveni de col·laboració amb el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, sota el nom d’ “Al mosquit tigre, ni una gota d'aigua”, i el componen:


 

Categories: 

Relacionats

Article

L'eficiència energètica i l'economia circular són els principals àmbits en què les organitzacions sanitàries i socials estan portant a terme accions davant de l'emergència climàtica, segons un estudi elaborat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) on han participat 41 entitats proveïdores de serveis públics.

Article

Per què Espanya i la resta del món se la juguen a l'èxit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Butlletí