Catalunya s'ha unit al compromís global de l'ONU i la Fundació Ellen Mac Arthur per acabar amb la contaminació per plàstics

Font: Generalitat de Catalunya

20/03/2019 - 11:09

Es tracta d’un pacte d’empreses i governs per trobar solucions a la contaminació generada pels plàstics. Entre els signants s’inclouen les empreses que posen al mercat el 20% dels envasos plàstics produïts a tot el món i que s’han compromès a augmentar el material reciclat que contenen els seus envasos fins al 25% l’any 2025.

Catalunya s’ha adherit al New plastics economy global commitment, un compromís impulsat per la Fundació Ellen Mac Arthur, en col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, per ajudar a eliminar la contaminació per plàstics a escala global. Un compromís que han signat, hores d’ara, més de 350 empreses i governs de tot el món per eliminar els envasos innecessaris o d’un sol ús i per innovar per garantir-ne la reutilització o el reciclat.
 
Material reutilitzable, reciclable, reciclat o compostable
 
El Govern català desenvolupa accions destinades a promoure canvis en els patrons de producció i consum que resulten, entre d'altres, de l'eliminació del sobreenvasat. Algunes d’aquestes accions, emmarcades en l’Estratègia catalana d’ecodisseny i el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), són: les línies de subvenció per promoure l’economia circular a les empreses, l’organització del Premi Catalunya d’Ecodisseny, la publicació del Catàleg ecodisseny Catalunya, o diferents activitats de difusió i formació per a empreses. A més, l’ecoetiqueta catalana, el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, inclou criteris circulars, sobre l’ús eficient dels recursos a cada grup de productes, sobre l’ús de plàstics reutilitzables, reciclables, compostables o reciclats en productes i envasos, i té grups de productes específics sobre productes de plàstic reciclats i sobre productes compostables.
 
El juliol passat el Departament de Territori i Sostenibilitat va publicar una circular que restringeix l'ús de plàstics d’un sol ús a les seves instal·lacions. Actualment s'està ultimant un acord governamental que estén la limitació a totes les instal·lacions i esdeveniments públics de tots els governs i organismes del sector públic. Pel que fa a la demanda, s’està estimulant la contractació pública verda de productes i envasos de plàstic reutilitzables, reciclables, reciclats o compostables, a través d’acords governamentals; la inclusió de clàusules específiques en licitacions públiques; acords marc per a activitats de compra centralitzades i guies de contractació pública verda.
 
Un ús eficient dels recursos
 
En els propers mesos està previst promoure una nova Llei de prevenció i gestió de residus i un ús eficient dels recursos, que tractarà, entre d'altres: aspectes relacionats amb la prevenció, abans de la introducció de productes al mercat, i la reducció d’embalatges superflus o innecessaris; l’eliminació de determinats productes de plàstic d'un sol ús; la promoció d’envasos reutilitzables i, sempre que sigui possible, la substitució de materials d’embalatge per altres més respectuosos amb el medi ambient. El Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Associació Catalana d'Envasadors d'Aigua estan preparant la signatura d’un acord voluntari amb objectius i iniciatives ambicioses per fer un ús eficient dels recursos i promoure la transició d'aquest sector cap a una economia circular.
 
El PRECAT20, actualment en vigor, inclou objectius com reduir un 15% en pes de la generació total de residus primaris a Catalunya respecte el 2010; disminuir en un 90% en pes el consum de bosses de plàstic no compostables respecte al 2007; augmentar la recollida bruta separada fins al 60% dels residus municipals generats; i incrementar la preparació per a la reutilització i la recuperació de materials fins al 55% en pes dels residus municipals generats, per a fraccions de paper, vidre, metall, plàstic, residus biològics i altres fraccions reciclables.
 
L’antecedent del ‘Pacte per la bossa’
 
Finalment, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha establert línies específiques de subvencions per ajudar la indústria a augmentar el consum de materials reciclats a través de projectes de recerca o projectes de demostració i proves pilot. Una part important dels fons que doten aquestes actuacions provenen del cànon sobre abocadors i incineració establert a Catalunya des del 2004 per a residus municipals i des de 2014 per a residus industrials.
 
Catalunya compta amb una àmplia experiència en acords amb el sector privat per a la reducció del plàstic d’un sol ús. En concret, el 2009 es va signar el primer acord del “Pacte per la bossa” amb totes les associacions representatives de minoristes de Catalunya i empreses fabricants de bosses de plàstic. Aquest pacte va permetre reduir dràsticament –més del 50% de reducció entre 2007 i 2012– el consum de bosses de plàstic d'un sol ús a Catalunya.
 
Un compromís de reducció mundial
 
Les empreses de béns de consum i minoristes que s’han adherit al compromís global de la Fundació Ellen Mac Arthur es comprometen a augmentar el material reciclat que contenen els envasos que posen al mercat fins al 25% l’any 2025, mentre que la mitjana global actual és de només el 2%. Un fet de gran importància si es té en compte que entre les signants s’inclouen les companyies que posen al mercat el 20% de tots els envasos plàstics produïts a nivell mundial.
 
A més, tots els signants es comprometen a eliminar els envasos de plàstic innecessaris i els d’un sol ús per models destinats a la reutilització. També a innovar per garantir que el 100% d’aquests envasos es puguin reutilitzar, reciclar o compostar fàcilment i de forma segura el 2025, a més d’augmentar significativament els volums de plàstic reutilitzat o reciclat en nous envasos.
 
La iniciativa New Plastics Economy acaba de publicar l’informe anual dels seus adherits i els titulars sobre els costos ambientals i econòmics de la contaminació per plàstics.

 

 
 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament i els càmpings de Torroella i l'Estartit reforçaran la col·laboració per incrementar la recollida de la brossa orgànica. També es fomentarà la recollida selectiva d'olis vegetals usats i de residus tèxtils a càmpings i ciutadania.

Notícia

La cursa es realitzarà 16 de març i té un triple impacte: neteja dels espais naturals, donacions a entitats ambientals que treballen sobre el territori i conscienciació ciutadana sobre la necessitat de tenir cura dels entorns naturals

Notícia

L’Ajuntament fa una licitació de més 152 milions d’euros per a una ciutat més neta i confortable. Els nous contractes de recollida de residus, neteja i manteniment de via pública reforçaran aquests serveis

Butlletí