Els ajuntaments de Terrassa i de L´Hospitalet seleccionats per a realitzar projectes d’edificis intel·ligents

Font: Generalitat de Catalunya

14/03/2019 - 14:03

Entre els dos ajuntaments han rebut un total de 4.988.326,92 euros. Mitjançant els ajuts farà possible la integració d'informació de la ciutat mitjançant els edificis seleccionats de cada ajuntament, aquests hauran d'estar raonablement distribuïts per la ciutat, i reflectir adequadament els espais urbans més representatius de la mateixa.

L’empresa pública Red.es, adscrita al Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, ha donat a conèixer els ajuntaments beneficiaris del programa “Pilots d’edificis intel·ligents” (també anomenat Objetos Internos de Ciudad) que està cofinançat pel FEDER i emmarcat dins del Plan Nacional de Territorios Inteligentes

Els dos ajuntaments a Catalunya seleccionats són:

  • L’Ajuntament de L´Hospitalet de Llobregat: 2.488.326,92 euros
  • L’Ajuntament de Terrassa: 2.500.000,00 euros

En total, entre els dos ajuntaments han rebut un total de 4.988.326,92 euros.

El programa “Edificis Intel·ligents” ha atorgat 32,07 milions d’euros, d’aquests uns 22.020.917,87 euros (el 68%), provenen del FEDER en el seu Programa Operatiu Plurirregional de Espanya (POPE), 2014-2020.  S’han aprovat 8 projectes pilots en cinc comunitats autònomes a tota Espanya.

Els projectes tindran els següents objectius:

  • Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
  • Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes
  • Millorar la competitivitat de la petita i mitjana empresa

Mitjançant els ajuts farà possible la integració d'informació de la ciutat mitjançant els edificis seleccionats de cada ajuntament, aquests hauran d'estar raonablement distribuïts per la ciutat, i reflectir adequadament els espais urbans més representatius de la mateixa. Els edificis aportaran, a la plataforma, dades relacionades amb, per exemple: nivells de contaminació atmosfèrica a diferents altures, acústica o de l'aigua; informació meteorològica com velocitat del vent, temperatura, humitat o pluviometria; informació de consums de serveis com energia elèctrica, l'aigua, el gas o gasoil; informació de l'energia produïda i capacitats d'emmagatzematge; entre d'altres. Així mateix, serà necessari un projecte d'explotació que detalli quins serveis es proporcionaran.

Les actuacions previstes en el projecte seran:

  • El desenvolupament i implantació de polítiques d'obertura i reutilització de dades públiques que ajudin a la generació de nous serveis o l'enriquiment dels ja existents.
  • La implantació de sistemes de gestió, sensorització i tractament de la informació procedent o amb destinació en els objectes interns, que permetin una major eficiència en la prestació dels serveis públics, particularment d'aquells serveis que permetin millorar elements clau de la ciutat i tinguin impacte directe en el ciutadà i el visitant (mobilitat, seguretat, etc.).
  • La dotació d'infraestructures i elements tecnològics necessaris per construir o millorar serveis públics de valor per al ciutadà i al visitant.

En ambdós casos s'han realitzat processos participatius per a poder dissenyar la proposta d'utilització dels sensors en els edificis municipals.

  • A Terrassa un exemple de casos del tipus d'informació que recolliran els sensors als edificis seleccionats són: mesurar la contaminació acústica, recàrrega de vehicles elèctrics, mapa de qualitat de l'aire en temps real etc. La informació que subministrin els edificis intel·ligents de la ciutat es canalitzarà mitjançant l'existent plataforma SENTILO Terrassa 
  • A L'Hospitalet de Llobregat, en canvi, han estat seleccionats aquests usos: poder conèixer l'estat d'aparcament a la ciutat, mesurar el nivell d'eficiència energètica dels edificis etc.

 

Relacionats

Notícia

Tots els projectes, amb una taxa de cofinançament del 50% del FEDER, han estat programats en l'eix 4 d'afavorir el pas a una economia baixa en carboni amb l'objectiu que l'AMB contribueixi a la reducció de les emissions contaminants i d'efecte hivernacle, i alhora sensibilitzar la població contra la contaminació atmosfèrica.

Notícia

Berga acull fins dissabte la cinquena edició del Fòrum de Joves Talents de Catalunya. Els 40 alumnes de secundària més brillants del país s’han trobat per debatre i treballar l’aprofitament sostenible dels recursos naturals.

Article

L’equipament disposa d’una marquesina fotovoltaica i d’un espai per carregar fins a 4 vehicles simultàniament, tant turismes com motocicletes, amb un temps de càrrega de 2 hores.

Butlletí