El Centre de Neteja del Parc de Joan Miró de Barcelona rep la certificació Hojas Verdes del GBCE

Font: Ajuntament de Barcelona

12/03/2019 - 10:00

El Green Building Council España (GBCE)  considera que un edifici sostenible ha de complir amb les cinc Ps: persones, com qualitat de vida i benestar; prosperitat, com a desenvolupament econòmic local i just; planeta, com protecció al nostre entorn; pau, com concòrdia i harmonia i pacte, com implicació i compromís entre tothom.

El passat 15 de febrer Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia Urbana, va recollir el certificat Hojas verdes  que el GBCE ha atorgat al Centre de Neteja del Parc de Joan Miró.

El nou Centre de Neteja del Parc de Joan Miró, que es va inaugurar el maig de 2018 com una instal·lació sostenible i funcional, centralitza els serveis de recollida de residus de la via pública de la Nova Esquerra de l’Eixample. L’edifici incorpora mesures d’eficiència energètica per reduir l’impacte ambiental que l’han fet mereixedor d’aquesta distinció.

Així, el GBCE ha destacat en la seva avaluació de l’edifici la ubicació del Centre de Neteja, la qualitat ambiental de l’interior (tenint en compte l’aire, la llum, el soroll i el confort), així com la gestió eficient dels recursos en termes de consum d’energia, aigua i materials. També s’ha tingut en compte la integració social de l’edifici (l’accessibilitat, la formació i la comunicació del centre) i la qualitat tècnica dels sistemes de monitorització, documentació i manteniment).

Seguint la línia d’altres centres de neteja situats al subsòl, com a Horta o a Sant Gervasi, el nou parc de la Nova Esquerra de l’Eixample compleix amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica que contribueixen a reduir-ne l’impacte ecològic i ambiental. El soterrament facilita l’aïllament tèrmic i acústic de les instal·lacions de manera natural, fet que condueix a reduir el soroll en l’àmbit del parc i evitar molèsties al veïnat. A més, les instal·lacions disposen d’un sistema d’energia geotèrmica, il·luminació de baix consum i aprofitament d’aigües freàtiques. Així mateix, s’han reutilitzat els materials procedents de l’enderroc de l’antiga plaça per construir el revestiment de part de la façana.


 

Relacionats

Entrevista

Barcelona està desplegant la naturalització de la ciutat a través de la gestió ecològica dels espais verds. Aquest canvi cultural s’està fent de manera gradual però amb la seguretat que és un camí de millora de la salut de l’ecosistema urbà i amb ell de les persones que l’habiten. Izaskun Martí, directora de conservació d’espais verds i biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona, ens explica els procediments concrets per promoure la biodiversitat vegetal i animal a la ciutat, els reptes i els objectius que impulsen aquest canvi de filosofia.  

Acte
18/09/2019 - 10:00
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. pl. Leonardo da Vinci, 4-5 (parc del Fòrum).
Notícia

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat, provisionalment, el PEPNat (Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola) i la modificació del PGM (Pla General Metropolità) associat, amb l'objectiu de garantir la màxima protecció i conservació d'aquest espai natural, de vital importància per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Butlletí