La Regidoria de Sostenibilitat de Torredembarra realitza més de 400 enquestes sobre la recollida de residus

Font: Ajuntament de Torredembarra

04/03/2019 - 10:42

La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra ha dut a terme, durant els mesos de novembre i desembre passats, una campanya informativa per conèixer l’opinió de la ciutadania en zones amb predomini de blocs de pisos davant un canvi de sistema de recollida de residus que permeti millorar els resultats del reciclatge. Aquesta acció és una de les contemplades en la subvenció que l’Agència de Residus de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Torredembarra per millorar la recollida selectiva de la matèria orgànica. En els resultats es detecta que un 55% dels enquestats prefereix un sistema amb contenidors tancats amb targeta identificativa i el 20% el sistema Porta a Porta.

La campanya, desenvolupada per monitores i monitors ambientals de GEPEC-EdC i GETE-Ecologistes en Acció, s’ha centrat en el centre del municipi, just on es concentra la major part d’urbanisme vertical, ubicat dalt i baix del nucli antic on també s’ha aprofitat per reforçar la informació del sistema de recollida porta a porta implantat ja des de fa 10 anys.

S’han dut a terme 441 enquestes personalitzades en ambdues zones per conèixer les preferències de sistema de recollida en cas de canvis així com per captar el nivell de coneixença de com s’ha de segregar correctament la matèria orgànica (FORM). També s’han visitat quasi 450 habitatges del nucli antic als quals s’han lliurat 56 cubells marrons per a separar la FORM i 65 paquets de bosses compostables als habitatges que encara no feien servir aquest sistema.

En relació al coneixement de com reciclar correctament la FORM, entre un 64 i un 67% de les persones enquestades van manifestar que sí separaven la matèria orgànica. Segons la zona, van manifestar diferències en allò que fa referència als dubtes sobre què s’ha de dipositar al  contenidor gris. Tot i conèixer el sistema Porta a Porta (entre el 45 i el 61% de les persones enquestades) només el 20% sabia que era un sistema que permet obtenir rebaixa en les taxes de residus.

Dels resultats de les enquestes, doncs, destaca que un 55% dels enquestats prefereixen un sistema de recollida amb contenidors tancats amb targeta identificativa, un 20 % es decanten pel sistema de recollida Porta a Porta com està implantat al nucli antic, un 15% opten per una zona d’aportació per la nit amb bosses i de la resta (10,4%) un 4,1 prefereixen no canviar i el 6,3 % no respon.

Amb aquests resultats la Regidoria de Sostenibilitat disposa de més aportacions ciutadanes per determinar com millorar la recollida en aquestes zones més complexes amb aportacions dels propis usuaris.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El programa «Granollers entra en Simbiosi» ha resultat guanyador nacional del Premis Europeus a la Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència en els recursos. Aquest premi ha valorat el treball per promocionar l’economia circular a la indústria, afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la col·laboració entre el teixit industrial granollerí.

Article
L'embarcació de recollida de residus davant de Sitges

L'embarcació de recollida de residus davant de Sitges

L'embarcació habilitada per l'Ajuntament de Sitges per netejar el litoral del municipi ha recollit 1.130 litres cúbics de residus, uns 72 quilos, entre l'1 de juliol i el 8 d'agost. La darrera setmana de juliol és quan més residus es van recollir amb una mitjana de 100 litres cúbics diaris. Entre els objectes més habituals hi ha ampolles, llaunes, bosses, residus orgànics i, en les darreres setmanes, s’ha detectat també un augment de mascaretes i guants. L'objectiu de la recollida és evitar la descomposició del material en partícules més petites i difícils de recollir que es podrien convertir en aliment per a diferents espècies, al mateix temps que evita que els residus derivin a la costa i acabin embossats als espigons o la sorra.

Article

La Gerència d'Ecologia Urbana acaba de licitar el nou contracte de "recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona", pel període 2020-2021, amb mesures de contractació pública sostenible. Des de finals de febrer, la recollida dels tòners usats, les piles (alcalines i de botó) i el petit material tecnològic (cablejat, ratolins, teclats, telèfons, en funcionament i en desús) l'executarà Engrunes, l'empresa de foment de l'ocupació guanyadora dels dos lots del concurs públic, cadascun d'ells amb els edificis públics de 5 districtes de Barcelona.

Butlletí