Una nova ordenança regularà activitats industrials durant episodis d'alta contaminació

Font: AMB

16/02/2019 - 19:21

El Consell Metropolità ha aprovart inicialment la nova ordenança per regular les activitats i restriccions a les indústries situades a la metròpolis durant episodis d'alta contaminació. Dins de l'estratègia de disminució d'emissions, l'AMB s'adhereix a un manifest per demanar al Govern central més control en la contaminació provinent del trànsit marítim.

Plans d'acció individual (PAI)
La nova ordenança aprovada inicialment, farà que s'elaborin Plans d'acció individual (PAI) per a cada tipus d'indústria, amb totes les mesures concretes que caldrà activar en cas que es declari un episodi d'alta contaminació per NO2 i PM10, per pal·liar-ne els efectes.

Aquesta ordenança forma part del Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica, aprovat el 2017. L'estratègia preveu que les indústries de l'àrea metropolitana prenguin consciència dels problemes associats a les seves emissions, i que participin en la seva reducció. Per aconseguir-ho, resulta imprescindible el desenvolupament de protocols individualitzats per a cada activitat empresarial.

L'AMB ha elaborat, com a exemple, els PAI de les plantes de serveis públics de la seva titularitat, com ara les de tractament de residus i de sanejament d'aigües. Algunes de les mesures establertes en aquests plans són per exemple, no dur a terme processos, com arrencades i posades en marxa, que no siguin imprescindibles i que es puguin endarrerir, limitar l'horari per al trànsit de camions de transport extern i reduir-ne el nombre, en la mesura que es pugui o prohibir l'activitat de trituració de la fracció vegetal i del garbellament mòbil, per evitar la generació de pols.

Després de l'aprovació inicial de l'ordenança per al PAI, el redactat s'ha fet arribar als 36 municipis metropolitans, que disposaran d'un mes per fer-hi els suggeriments que creguin, abans de l'aprovació definitiva.

La lluita contra la contaminació, també al trànsit marítim
D'altra banda el Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat per unanimitat donar suport al manifest de les entitats l'Aliança Mar BlavaEcologistes en AccióPlataforma per a la Qualitat de l'Aire i Transport and Environment per lluitar contra la contaminació produïda pel transport marítim.

El manifest vol generar prou consciència sobre la contaminació marítima. Per exemple, l'índex de contaminació dels vaixells conté fins a 3.500 vegades més sofre que el dièsel dels vehicles terrestres. Així, el manifest insta l'Estat espanyol a recolzar activament la creació d'una ECA al Mediterrani i, alhora, evitar que els vaixells atracats als ports de l'Estat s'hagin de connectar a la xarxa elèctrica per al seu funcionament diari, de manera que se n'evitin les emissions contaminants a les ciutats.


 

Relacionats

Notícia

La principal conclusió del primer informe de l’impacte de la ZBE en la qualitat de l’aire és que l’entrada en vigor de les sancions el setembre de 2020 va suposar una millora ambiental del parc circulant a la ZBE, però no ha permès detectar un canvi apreciable en el nivell de l’NO2 a l’aire.

Article

Actualment, Barcelona compta amb 113 espais de subministrament elèctric amb 896 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Una nova regulació municipal, pionera a l'Estat, te l'objectiu de multiplicar per sis aquests espais en els pròxims deu anys per promoure una mobilitat més sostenible i menys contaminant. Per fer-ho possible, s'ubicaran diferents instal·lacions per la recàrrega o intercanvi de bateries elèctriques en aparcaments en calçada i soterrats, centres comercials, benzineres, tallers o concessionaris d'automòbils.

Notícia

Amb l’entrada en servei dels nous vehicles, la H16 es convertirà en la primera línia d’alta demanda electrificada al 100% d’Espanya

Butlletí