Terrassa estalviarà 1'7 milions l'any canviant l'enllumenat públic i generant energies renovables

Font: Ajuntament de Terrassa

05/02/2019 - 11:26

L'Ajuntament de Terrassa acaba d'adjudicar el contracte de gestió dels serveis energètics municipals, en el marc del projecte Terrassa, Energia Intel·ligent (TEI). Aquest contracte, adjudicat a l'empresa IMESAPI, farà possible un conjunt d'actuacions que permetran estalvis sense precedents a la ciutat: el consum energètic anual es reduirà en 17 milions de KWh, la factura elèctrica anual baixarà 1,72 milions d'euros i l'emissió anual de CO2 serà gairebé 6.000 Tm menor que fins ara.

El projecte contempla una forta inversió inicial, encara que aquesta no anirà a càrrec del Consistori. El contracte especifica que l'empresa adjudicatària serà qui assumirà aquesta inversió, valorada en més de 22 milions d'euros, i tindrà un any per a implantar totes les millores contemplades pel projecte. A partir d'aquí, i durant catorze anys, l'Ajuntament pagarà a l'empresa una part dels estalvis generats, que variarà en funció del compliment dels objectius, de manera que l'empresa recuperarà la inversió en funció dels estalvis que efectivament generi. Durant aquests 14 anys, la mateixa empresa serà l'encarregada del manteniment de la xarxa, amb costos molt inferiors als actuals.

El projecte TEI, un dels que l'Ajuntament de Terrassa desenvolupa dins de l'estratègia smart city, consta de diverses línies d'actuació, la majoria de les quals queden recollides en la licitació de la gestió dels serveis energètics municipals:

  • Substitució de tot l'enllumenat públic per llums de LED i implantació de plataformes de gestió i monitorització de l'enllumenat.
  • Renovació del sistema d'il·luminació interior a 87 edificis públics
  • Avançar en la generació d'energia renovable i fotovoltaica
  • Estendre la xarxa informàtica municipal per millorar la gestió de l'electricitat i facilitar el desenvolupament d'altres projectes smart city.
  • Disposar d'un sistema d'informació energètic
  • Renovació de la flota municipal d'autobusos amb la compra d'autobusos híbrids.

El projecte que s'acaba de licitar contempla la substitució de prop de 30.000 llumeneres de la via pública per altres de noves, amb tecnologia LED, que aportaran gran qualitat lumínica, més intensitat, menor consum i màxima sostenibilitat. A més, es renovaran més de 400 quadres d'enllumenat i s'implantaran plataformes de gestió i monitorització  que augmentaran la capacitat de detecció de problemes a la xarxa i minimitzaran el temps necessari per resoldre  les incidències.

A més de la important reducció en el consum energètic, el nou enllumenat comportarà també altres avantatges, com la millora de la seguretat, augmentant la visibilitat nocturna, o la reducció de la contaminació lumínica en la perifèria de la ciutat, on s'instal·larà llum de temperatura més càlida, més respectuosa amb el medi natural.

Pel que fa als edificis, el projecte abasta 87 equipaments municipals o de gestió municipal, incloses totes les escoles de primària (que són de la Generalitat però manté l'Ajuntament), i nombrosos equipaments administratius, culturals, esportius i socials. En aquests espais es prioritzarà la substitució de les llumeneres més utilitzades i s'instal·laran sistemes LED. D'altra banda, s'instal·laran bateries de condensadors en els edificis on, per les seves característiques, la inversió reporti estalvis que la justifiquin.

L'altra gran línia d'actuació prevista al contracte és la instal·lació de plantes de generació d'energia fotovoltaica per l'autoconsum dels edificis de perfil energètic més adient per l'aprofitament de l'energia solar. Així, es dotarà d'aquestes instal·lacions un total de 15 edificis, entre escoles, biblioteques, equipaments cívics, teatres, edificis administratius i el complex funerari municipal.

Per arribar a un projecte que determinés les actuacions a dur a terme, l'Ajuntament de Terrassa va encarregar el 2015 un estudi inicial, subvencionat pel Fons Europeu d'Eficiència Energètica amb 623.000 €, que va incloure un exhaustiu inventari i auditories dels punts de llum, l'estudi econòmic de la renovació de l'enllumenat, l'auditoria de l'eficiència energètica dels edificis i estudis sobre implantació d'energies renovables. Tots aquests estudis van confirmar la viabilitat del canvi de model i van indicar la conveniència de les inversions. També durant aquesta fase inicial, l'Ajuntament es va dotar d'un sistema d'informació energètica que permet ajustar la potència contractada a la realment necessària en cada cas i unificar les escomeses energètiques dels equipaments i quadres de control de l'enllumenat, entre altres millores. D'aquesta forma es pot ajustar la despesa al consum, mesurar els estalvis generats i controlar qualsevol anormalitat de la facturació.

Finalment, el contracte amb IMESAPI inclou també la instal·lació de 40 quadres de fibra òptica que permetran estendre la xarxa informàtica municipal per construir una infraestructura troncal que prepararà la ciutat per l'Internet de les Coses (IoT) i serà cabdal pel desenvolupament de futurs projectes de l'estratègia smart city.

A banda de les línies d'actuació recollides al contracte de gestió dels serveis energètics municipals, el projecte T inclou també millores a la flota d'autobusos per reduir les emissions i millorar l'eficiència energètica. Aquesta línia és, precisament, la que ha avançat més fins ara. El juliol de 2017 van entrar en servei els primers cinc autobusos híbrids a la ciutat i el febrer passat el Ple va aprovar la compra de deu més, que entraran en servei en els propers mesos.

Categories: 

Relacionats

Acte
27/11/2023 - 09:00
En línia i presencial al Centre Tecnològic Leitat (Carrer Innovació, 2, 08225, Terrassa)
Article

El Consistori reforça el seu compromís amb el desenvolupament sostenible a través de la seva adhesió al Pla d'Acció de Compra Pública Verda de la Generalitat de Catalunya 2022-2025

Article

La instal·lació de la xarxa de calor amb combustible renovable ha durat quatre mesos

Butlletí