Mercabarna acollirà el primer mercat majorista d'aliments frescos i ecològics de l'Estat

Font: Món Planeta/ Ajuntament de Barcelona

21/01/2019 - 12:37

Mercabarna posa la primera pedra del primer mercat majorista d’aliments frescos ecològics de l'estat espanyol. El Mercat Bio ha estat dissenyat per donar resposta a la creixent demanda d’aliments ecològics per part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i per l’aposta de la ciutat de Barcelona, com a signatària del pacte de Milà, per un model alimentari sa i sostenible. Mercabarna aposta per posar en valor la comercialització d’aquests aliments i facilitar la seva distribució.

Disseny del futur Mercat Bio de Mercabarna | Ajuntament de Barcelona

En l’acte de col·locació de la primera pedra, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha posat en relleu que “al 2015 vam ser moltes les ciutats que vam signar el Pacte de Milà per promoure l'alimentació saludable a les nostres ciutats i la sobirania alimentària. I això necessita no només que hi hagi interès ciutadà, que hi és, no només accions voluntaristes, sinó que hi hagi infraestructures ambicioses com el Biomarket que puguin donar resposta a un territori gran i amb alta demanda com és no només la ciutat de Barcelona sinó tota l'Àrea Metropolitana”.

Entre 2015 i 2016 l'Observatori de Tendències de Mercabarna va desenvolupar uns estudis de mercat, encarregats a una consultora especialitzada, que van identificar la necessitat de millora del sector especialitzat en producte ecològic. En concret, els estudis van concloure que els ciutadans de Catalunya i la resta de l'estat estan cada vegada més informats sobre el valor afegit dels aliments biològics i més predisposats a consumir-los. També es va observar el creixement d'aquest sector a Catalunya -tant d’agricultors, com de distribuïdors- i la seva necessitat d'expansió. Així, es va determinar la necessitat d'oferir un sistema logístic molt més eficient, a més de garantir un major control en la seva distribució i traçabilitat. Aquests estudis també van aportar que, com ha passat en altres països europeus, és necessari facilitar la disponibilitat dels aliments orgànics en els centres habituals de compra i consum dels ciutadans per promoure la seva ingesta:

- Detallistes de mercats municipals immersos en campanyes de promoció de producte ecològic.

- Comerços o petites cadenes detallistes especialitzades en aliments ecològics.

- Canal HORECA (hostaleria, restauració i col·lectivitats) amb una demanda creixent seguint les tendències actuals d'alimentació saludable i respectuosa amb el medi ambient.

Així serà l'interior del futur Mercat Bio de Mercabarna | Ajuntament de Barcelona

Mercabarna construeix el nou mercat majorista Bio amb 5 objectius clau:

- Apropar aquests productes a les persones de Catalunya que desitgen consumir aliments ecològics a través dels seus centres de compra habituals, el comerç detallista i la restauració.

- Donar resposta a la creixent aposta actual del sector majorista i de l'agricultura de proximitat per aquest tipus d'aliments, construint un mercat que en concentrar l'oferta d'aquests productes els donarà una major visibilitat.

- Agrupar les empreses majoristes que comercialitzen aquests aliments en un mateix recinte per promoure la competència entre elles i, per tant, la varietat d'oferta i la millor relació qualitat-preu per als ciutadans.

- Facilitar als petits i mitjans productors locals ecològics la comercialització dels seus productes en bones condicions, per la seva viabilitat econòmica.

- Oferir unes instal·lacions específiques per a aliments biològics i agrupar l'oferta d'aquests aliments en un recinte que facilitarà els controls higiènico-sanitaris, els d'etiquetatge de certificació de producte ecològic i els de traçabilitat.

Barcelona és signatària del Pacte de Milà, un pacte internacional promogut per l'Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura on les ciutats es comprometen a desenvolupar models agroalimentaris sostenibles, justos i sans. En aquest sentit, per primera vegada en aquest mandat s’ha desenvolupat una Estratègia d’Impuls a la Política Alimentària, que agrupa més de 60 mesures. En el marc d’aquesta Estratègia es fa una aposta significativa pels aliments de proximitat i per models de producció sostenible com l’alimentació ecològica, així com les cadenes de valor que protegeixen les baules més febles de la cadena, particularment petits productors locals i el comerç de proximitat. Entre d’altres mesures això inclou millorar les instal·lacions de petits productors i cooperatives agràries a Mercabarna; promoure l’activitat del programa de Mercats Verds per promoure els aliments ecològics i de proximitat als mercats municipals; promoure nous mercats de pagès regulars a Barcelona...

La ubicació del futur Mercat Bio de Mercabarna | Ajuntament de Barcelona

El Mercat majorista bio segueix el concepte i disseny d'èxit de la resta de mercats de Mercabarna, amb un passadís central i parades per a la venda majorista als dos costats. A la zona interior de l'accés principal del mercat s'ubicarà un espai per a la venda directa d'agricultors locals. D’aquesta manera aquests poden decidir, com al Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, si volen vendre els seus productes a través de les empreses majoristes i dedicar-se plenament a la seva feina al camp, o comercialitzar-los directament en aquest espai dedicat a ells. L'edifici, que es construïrà entre desembre de 2018 i principis de 2020 amb una inversió total prevista de 4.977.000 €, s'ha dissenyat per reduir al màxim el consum energètic, utilitzant fonts d'energies renovables i elements passius de climatització:

- Plaques fotovoltaiques.

- Materials ecoeficients, no perjudicials per a la capa d'ozó.

- Sistema de gestió mediambiental SIGMA segons la norma UNE-EN-ISO14001 per reduir residus i contaminació durant la construcció de l’edifici.

- Ventilació i llum natural per minimitzar el consum energètic.

- Estructura de suport de la coberta de fusta procedent de boscos gestionats de manera sostenible.

- Il·luminació artificial de baix consum.

- Sistemes de refrigeració de càmeres eficients.

Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació és el país comunitari amb més superfície de producció ecològica de la Comunitat Europea, amb 2 milions d'hectàrees. Tot i que el seu consum encara és baix -1,9% del valor de la cistella- respecte a altres països europeus, la ingesta d'aquests productes ha experimentat, en els últims anys, un creixement constant. El 2017 va suposar prop de 2.000 milions d'euros, amb una despesa per càpita de 46 euros, davant els 36 euros de 2016. A més, aquesta xifra duplica la registrada fa quatre anys. Segons dades de Omnibus Municipal de 2018, dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, un 91,5% té en compte la proximitat del producte, un 55,5% si és de venda directa de pagès i un 54,2% si és ecològic. Actualment, el 50% dels aliments frescos ecològics que es venen a Catalunya són fruites i hortalisses. Per això, el Biomarket de Mercabarna comercialitzarà sobretot aquests productes, però també hi haurà punts de venda d'altres aliments frescos com per exemple carnis.

Mercabarna té una previsió de captació inicial de negoci del nou mercat majorista ecològic del 20% (23.662 tones/any) del total de fruita i hortalissa ecològica comercialitzada a Catalunya. La penetració en el mercat arribarà previsiblement al 50% (78.100 tones/any) a partir de 2031. El Biomarket tindrà el mateix horari de venda que el Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, de dilluns a divendres, de 9 a 17h.


Relacionats

Notícia

L'Acord de Ciutat per l'Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 ja camina. La trobada ha estat una crida a l'acció i a la cooperació entre organitzacions per assolir objectius comuns, que són els recollits a l'Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030.

Notícia

L’Estratègia d’alimentació saludable i sostenible Barcelona 2030 és un compromís a vuit anys per transformar el sistema alimentari de la ciutat i fer-lo més sostenible en benefici de la ciutadania, el territori i el planeta. És una iniciativa consensuada amb els diferents agents de la cadena alimentària i un dels fruits recollits després que la ciutat fos la capital mundial de l’alimentació sostenible l’any 2021.

Article

L’activació de la fase d’excepcionalitat del Protocol d’actuació per situació de sequera de Barcelona afecta especialment els parcs i els jardins de la ciutat, que veuran reduït considerablement el reg, cosa que podria provocar que la gespa es descolorís, però això no afectaria la supervivència dels arbres i les plantes.

Butlletí