Concurs d’idees per millorar l’eficiència energètica als edificis i equipaments municipals de Lleida

Font: Ajuntament de Lleida

07/01/2019 - 11:38

L’Ajuntament de Lleida i el Col·legi d’Enginyers han convocat la segona edició del concurs d’idees per millorar l’eficiència energètica i/o la generació d’energia als serveis, infraestructures o edificis de la Paeria i equipaments municipals. Com a fruit d’aquesta bona experiència, les dues entitats han decidit continuar les convocatòries del concurs d’idees amb la finalitat principal de ser un trampolí per al desenvolupament de projectes i actuacions relacionades amb l’eficiència energètica a la ciutat de Lleida.

Així doncs, la convocatòria del concurs, que restarà oberta fins al 28 de febrer, ha de permetre definir i executar diverses actuacions encaminades a millorar el comportament energètic dels edificis i equipaments municipals, com per exemple reduir consums i emissions contaminants, definir actuacions per apropar-se als requeriments dels edificis de consum d’energia gairebé nuls, millorar el confort dels usuaris dels serveis, establir propostes de manteniment energètic dels serveis i instal·lacions, definir un sistema de seguiment i control energètic i realitzar propostes de generació d’energia en qualsevol dels seus àmbits.

El concurs d’idees s’emmarca dins l’àmbit d’actuació del Pla Operatiu de la Regidoria de l’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat de la Paeria, que té la gestió intel·ligent de la ciutat i dels serveis urbans i la sostenibilitat i l’eficiència energètica com a pilars fonamentals.

La novetat d’enguany en el jurat és la incorporació d’un representant de l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida, amb la qual cosa es vol que el veredicte també pugui tenir d’un caràcter més acadèmic i innovador.

La selecció del guanyador es realitzarà segons l’avaluació per l’originalitat de les idees, la qualitat de la proposta tècnica i la seva viabilitat econòmica, així com el nivell de millora dels objectius a assolir. La participació podrà fer-se a títol individual o formant equip, amb el benentès que cadascun d’ells només podrà lliurar una proposta. Caldrà que un dels components de l’equip tingui la titulació d’enginyer industrial, suficient per rebre l’encàrrec de la redacció del projecte executiu i la direcció de les actuacions, en cas de ser premiat. El projecte haurà d’estar visat a la delegació de Lleida del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i la resolució del jurat serà vinculant per a la Paeria com a entitat convocant.

La documentació que cal presentar al concurs d’idees haurà d’incloure també una valoració aproximada de les actuacions proposades i una estimació de l’eficiència assolida, tant en forma d’estalvis obtinguts d’energia, aigua o CO2, com també possiblement expressats en conceptes de confort als usuaris.

La comunicació i consultes en relació amb aquest concurs es mantindran amb la Secretaria Tècnica de la Demarcació de Lleida del COEIC: Carrer Ramon i Cajal, 4 25003 Lleida. Telèfon 973 28 80 11. Correu electrònic: lleida@eic.cat

El projecte guanyador del 2018
El guanyador de la primera edició d’aquest concurs d’idees presentarà el projecte durant el primer trimestre del 2019

La proposta per climatitzar espais exteriors amb energia fotovoltaica que permeti la producció de fred a l’estiu i calor a l’hivern, presentada per Ramon Navés, de Mafo Enginyeria, va resultar guanyadora de la primera edició del concurs d'idees en estalvi i eficiència energètica. Aquest idea, ja materialitzada en projecte, es presentarà durant el primer trimestre del 2019.

El projecte guanyador contempla la instal·lació d’un sistema de panells fotovoltaics que produiran l’energia elèctrica suficient per alimentar un sistema de bombes de calor aerotèrmiques. Això implica que, a l’hivern, les bombes de calor produiran calor en forma d’aigua calenta, una calor que serà emesa per un sistema de panells radiants. A l’estiu, en canvi, les bombes produiran fred en forma d’aigua freda, que serà emès a través de fan-coils distribuïts per tot el perímetre de la coberta. El projecte preveu climatitzar espais exteriors a cost zero.


 

Categories: 

Relacionats

Article

La novel·la gràfica Redibuixar Barcelona es recolza en l’evidència científica per tractar temes com la contaminació atmosfèrica, el soroll o el sedentarisme a la ciutat

Article

Què canvia a la nova factura elèctrica? Com t'afecta? Aquesta infografia de l'ICAEN et dona respostes.

Article

El riu Segre, és, sens dubte, un dels elements que més han definit la ciutat de Lleida i el territori del seu entorn. El vídeo recull com ha estat aquesta relació entre riu i ciutat al llarg dels segles.

Butlletí