Un mapa interactiu per conèixer el cicle urbà de l'aigua

Font: AGBAR

16/12/2018 - 16:33

L'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus prop de tres milions d'habitants són abastits per aigua captada de les conques dels rius Besòs, Ter i Llobregat. Dins la seva gestió del cicle integral de l'aigua, des d'aquesta captació als rius fins a la potabilització, el transport i la distribuició fins al sanejament i la depuració per al retorn al medi ambient i la reutilització de les aigües residuals, Aigües de Barcelona duu a terme tota una sèrie de processos que explica en un mapa interactiu que es pot consultar a la pàgina web de l'empresa.

A través d'aquest mapa, es pot conèixer tot el cicle urbà de l'aigua, de la captació i la potabilització a l'emmagatzematge d'aigua en dipòsits, previ al pas a la xarxa de distribució que la fa arribar a cada llar o empresa amb la pressió necesària. Un cop emprada, a més, l'aigua residual resultant passa per un procés de  d'un procés de potabilització que culmina amb el seu retorn al medi natural en les millors condicions possibles, cosa que obre la porta a que torni a ser captada, reiniciant un cicle que permet preservar les reserves hídriques amb l'objectiu de no patir mai problemes de manca d'aigua.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona i el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya han elaborat una Guia d’aprenentatge i servei (APS) sobre prevenció de la contaminació acústica en equipaments públics per donar suport als centres educatius per dissenyar projectes d’aprenentatge i servei enfocats a millorar la qualitat acústica d’equipaments sensibles.

Article

El riu Segre, és, sens dubte, un dels elements que més han definit la ciutat de Lleida i el territori del seu entorn. El vídeo recull com ha estat aquesta relació entre riu i ciutat al llarg dels segles.

Article

ViadeRiu és nova marca de turisme sostenible per descobrir a peu o en bicicleta els rius Segre, Tet i Ter. 

Butlletí