Tret de sortida a l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat/MónPlaneta

30/11/2018 - 10:16

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat aquest 27 de novembre l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 davant de més d’un centenar de particulars i membres d’entitats implicades en la seva elaboració. Es tracta del document que fixa els objectius estratègics en matèria de biodiversitat amb l’horitzó 2030.

La pèrdua de biodiversitat és un fet global que també afecta Catalunya, com ho és el canvi climàtic. El Living Planet Index calculat per a Catalunya mostra que en només 14 anys s’han reduït almenys un 22% els efectius de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats. Diversos programes de seguiment corroboren aquesta pèrdua també en termes d’hàbitats naturals a casa nostra.

Durant l’acte, el conseller ha apuntat que l’Estratègia és “un dels tres projectes més llargament reivindicats en matèria de medi natural, juntament amb l’Agència del Patrimoni Natural i la Llei del patrimoni natural”. Tant l’Estratègia com la creació de l’Agència, van quedar aturats per l’entrada en vigor de l’article 155.

El titular de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que “s’està acabant de tancar l’acord amb els grups per a tornar a tramitar la Proposició de llei de creació de l’Agència i estem confirmant que hi ha una gran complicitat al respecte”.

El conseller Calvet en l'acte de presentació de l'Estratègia per la biodiversitat de Catalunya 2030 | xx

Suport i reconeixement de Nacions Unides
Nacions Unides ha donat el seu suport i reconeixement explícit a l’Estratègia durant l’acte, mitjançant una declaració institucional de la Secretària Executiva del Conveni sobre Diversitat Biològica de Nacions Unides, Cristiana Pasça Palmer.

En aquest sentit, la secretària ha destacat “el rigor científic” de l’estratègia catalana, i ha celebrat el grau de participació de tots els agents implicats en la seva elaboració. Així, ha lloat aquest “compromís col·lectiu per a l’acció”, i els “esforços de Catalunya per evitar el deteriorament de la seva riquesa natural”.

El procés va permetre enriquir la proposta inicial, amb trobades informatives, sessions de debat obertes i reunions amb representants del sector agrari i forestal. En total, es van rebre 707 aportacions, un 75% de les quals s’hi van incorporar. Hi van  participar més d’un centenar d’associacions, entitats ambientals, ajuntaments, consells comarcals, consorcis, federacions, universitats, col·legis professionals i institucions. També hi van participar de tots els Departaments de la Generalitat i, especialment, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb qui es va establir un marc de treball específic atesa la importància del sector primari en relació amb les polítiques de conservació de la natura.

Entre les peticions rebudes, es va demanar afegir indicadors, prioritzar i programar accions, donar més rellevància a la importància del sector agrari i pesquer en l’assoliment dels objectius, i més visibilitat al canvi climàtic com a condicionant, incloure la biodiversitat com a part del patrimoni natural i considerar l’ús eficient dels recursos naturals com a part de la conservació del patrimoni natural. També no limitar els objectius estratègics només a espais naturals protegits i preveure la valoració dels costos i beneficis econòmics de la conservació.

L’estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya s’estructura en 85 línies d’actuació per complir 30 objectius operatius emmarcats en 16 objectius estratègics i 6 àmbits. S’establirà un pla de treball quadriennal amb una programació d’actuacions i assignació de pressupost anual. Una Comissió de Seguiment de l’estratègia, formada per 25 representants d’administracions, entitats i institucions, farà un seguiment anual en base al sistema d’indicadors que preveu la pròpia estratègia.

Frenar la pèrdua de biodiversitat
L’objectiu és actuar davant la pèrdua de biodiversitat a Catalunya, contribuint alhora als esforços que s’estan realitzant a nivell global. Les darreres dades proporcionades pel Conveni de Diversitat Biològica de les Nacions Unides indiquen que actualment unes 34.000 espècies de plantes i 5.200 espècies d’animals de tot el món estan a punt d’extingir-se. A Europa, el 42% de les espècies de mamífers, el 15% dels ocells i el 45% dels rèptils i les papallones estan amenaçats.

Catalunya  no  és  una  excepció.  Segons l’indicador Living Planet Index, adaptat al nostre país, en el període 2002-2016 han disminuït un 22% el conjunt de les poblacions de 258 espècies analitzades, que inclouen papallones, ocells, mamífers, rèptils i amfibis.


 

Categories: 

Relacionats

Opinió

És necessari replantejament general sobre el mateix concepte de progrés, cap a un equilibri entre el desenvolupament humà i els valors naturals, per a una bona qualitat de vida sense traspassar els límits del planeta.

Entrevista

Francesc Baró és investigador de l’ICTA-UAB, i professor investigador de la VUB (Vrije Universiteit Brussel). Ha dirigit el primer estudi sobre el verd escolar a Barcelona, el qual identifica diferents patrons de desigualtat en l'exposició i l'accés als espais verds dels infants escolaritzats a la ciutat. Reflexionem amb ell sobre justícia ambiental, el paper dels centres escolars en l’articulació de la vida als barris i la necessària naturalització d’aquests espais.

Notícia

L'AMB ha presentat el treball de recerca bibliogràfica Biodiversitat i salut, que constata científicament la correlació entre l'augment d'espècies de flora i fauna a les nostres ciutats i una millora de la salut de les persones.

Butlletí