Ja es pot consultar l’estudi comparatiu sobre l’evolució de la conca del Besòs elaborat per l’ICTA-UAB i el Consorci

Font: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

02/11/2018 - 16:36

Ja està disponible l’informe Avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (1997-2017), finançat i coordinat pel Consorci i elaborat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), amb el suport del CREAF.

Aquest informe analitza en profunditat l’evolució dels sistemes de sanejament a la conca del Besòs i posa de manifest la millora aconseguida en aquest període gràcies a la implantació d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) arreu de la conca i als avenços en els processos de tractament d’aquestes aigües. Tot això ha fet possible la recuperació dels entorns fluvials i la seva flora, i un augment significatiu del nombre d’espècies animals. En aquest sentit, l’estudi posa especial èmfasi en l’expansió per gran part de la conca d’espècies clau indicadores de qualitat, com el blauet i la llúdriga, així com també la propagació d’espècies indicadores d’alteració com la tortuga de Florida i el visó americà.


 

Categories: 

Relacionats

Article
Article

L'Ajuntament de Blanes promou l'estalvi d'aigua amb aquesta campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania.

Article

Nova campanya de sensibilització sobre la importància de preservar l’aigua realitzada per l'Ajuntament de Granollers.

Butlletí