Ja es pot consultar l’estudi comparatiu sobre l’evolució de la conca del Besòs elaborat per l’ICTA-UAB i el Consorci

Font: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

02/11/2018 - 16:36

Ja està disponible l’informe Avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (1997-2017), finançat i coordinat pel Consorci i elaborat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), amb el suport del CREAF.

Aquest informe analitza en profunditat l’evolució dels sistemes de sanejament a la conca del Besòs i posa de manifest la millora aconseguida en aquest període gràcies a la implantació d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) arreu de la conca i als avenços en els processos de tractament d’aquestes aigües. Tot això ha fet possible la recuperació dels entorns fluvials i la seva flora, i un augment significatiu del nombre d’espècies animals. En aquest sentit, l’estudi posa especial èmfasi en l’expansió per gran part de la conca d’espècies clau indicadores de qualitat, com el blauet i la llúdriga, així com també la propagació d’espècies indicadores d’alteració com la tortuga de Florida i el visó americà.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona i el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya han elaborat una Guia d’aprenentatge i servei (APS) sobre prevenció de la contaminació acústica en equipaments públics per donar suport als centres educatius per dissenyar projectes d’aprenentatge i servei enfocats a millorar la qualitat acústica d’equipaments sensibles.

Article

El riu Segre, és, sens dubte, un dels elements que més han definit la ciutat de Lleida i el territori del seu entorn. El vídeo recull com ha estat aquesta relació entre riu i ciutat al llarg dels segles.

Article

ViadeRiu és nova marca de turisme sostenible per descobrir a peu o en bicicleta els rius Segre, Tet i Ter. 

Butlletí