L'Ajuntament de Lleida potencia la mobilitat sostenible a la ciutat amb un nou contracte per millorar la gestió dels aparcaments i la recàrrega de cotxes elèctrics

Font: Ajuntament de Lleida

01/11/2018 - 17:05

L'Ajuntament de Lleida traurà a concurs un contracte de serveis per potenciar la mobilitat sostenible a la ciutat. La concessió, que es divideix en diversos lots, inclourà la gestió de l'aparcament de rotació, un nou sistema de control de les àrees de càrrega i descàrrega, millores en estacionaments dissuasius, el manteniment de la senyalització, la gestió del servei de grua, el dipòsit municipal i dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, entre altres serveis.

La comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat ha donat compte avui de la proposta d'aprovació del plec de condicions que regirà aquest concurs i que es porta a la ratificació del ple del pròxim dia 26, ha explicat el tinent d'alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l'Ocupació i l'Emprenedoria, Rafael Peris.

El contracte, que contempla una inversió total de 17,8 milions d'euros pels pròxims cinc anys, comportarà la millora de la tecnologia i l'equipament destinat a optimitzar la gestió de la mobilitat, com són els parquímetres, les grues i els sistemes gestió electrònica i de bases de dades.

El concurs és pel període 2019-23 i s'estructura en tres lots diferents per tal d'optimitzar la gestió i contempla la subrogació de tots els treballadors de l'actual concessió. Les seves bases potencien la utilització pel servei de vehicles elèctrics o híbrids, la contractació de persones amb risc d'exclusió social i la correcta gestió de residus i millores mediambientals.

Lot 1: Estacionament regulat
El primer lot inclou la gestió de l'estacionament regulat a la ciutat de Lleida. Contempla el control dels aparcaments i la formulació de denúncies; la renovació i millora tecnològica dels parquímetres; la gestió, control i distribució de les targetes de bonificació regulades en les ordenances; la recaptació de fons de cada màquina; la instal·lació, manteniment i reposició dels elements del servei, inclosa la senyalització horitzontal i vertical; disposar els mitjans necessaris per al control dels estacionaments de superfície que la Paeria requereixi gestionar; la implantació d'un sistema de control amb aplicació mòbil per a les zones de càrrega i descàrrega; i desenvolupar una aplicació de gestió de totes les dades i informació de mobilitat.

El pressupost per aquest contracte és de 12.879.979 euros, pel període 2019-23.

Lot 2: Arrossegament i dipòsit
El segon lot comprèn la gestió integral del servei de grua per la retirada i trasllat al dipòsit dels vehicles infractors: el trasllat de tanques, senyals, cons i altres elements al lloc on determini la Guàrdia Urbana de Lleida; i la custòdia de vehicles en el dipòsit i la gestió d'aquest espai. Dins de la inversió prevista, s'hi inclou la renovació de les grues i la millora del sistema de control dels vehicles que es troben al dipòsit, integrant-lo amb les bases de dades de vehicles dels serveis policials.

La dotació econòmica és de 4.767.276 euros, també pels pròxims 4 anys.

Lot 3: Recàrrega de vehicle elèctric
L'últim paquet d'aquest contracte fa referència a la gestió dels elements de recàrrega de vehicles elèctrics, inclòs el seu manteniment, senyalització i els sistemes de recaptació.

El pressupost en aquest cas és de 172.035 euros.

Nova regulació dels patinets i altres vehicles similars
Dins de l’àmbit de la Mobilitat, la Comissió ha tramitat també una modificació de l’article 59 del text de l’ordenança de vianants i circulació de vehicles per regular la circulació dels nous vehicles de mobilitat personal, com són els patinets i plataformes elèctriques que amb diferents models estan proliferant als carrers. El tinent d’alcalde ha destacat que el de Lleida és el tercer ajuntament d’Espanya en regular aquesta activitat, després de Barcelona i Madrid. “Creiem que és una preocupació que hi havia per part dels veïns, ja que són noves formes de mobilitat urbana que han aparegut als nostres carrers i que cal regular per evitar problemes i sobretot accidents”, ha assenyalat.

Com a criteri general, ha explicat, no es permetrà la circulació per voreres de cap d’aquests elements, llevat de les voreres d’una determinada amplada i les bicicletes d’empreses de repartiment, per fer la càrrega i descàrrega. Tampoc podran circular per calçades els patinets o plataformes elèctriques, per tal de garantir la seguretat dels seus usuaris i del trànsit.

Licitació de l'espai del Mercat del Pla
La comissió d'avui també ha donat llum verda al plec de clàusules per treure a concurs la concessió de l'equipament del Mercat del Pla per a la seva explotació com a espai comercial i de mercat gastronòmic. La voluntat d'aquest projecte, ha explicat el tinent d’alcalde Rafael Peris, és contribuir a la dinamització social i econòmica del Centre Històric i tota la seva àrea d'influència.

“És un espai de mercat i comerç gastronòmic, que combinarà l’activitat de venda i degustació. Es tindrà molt en compte el projecte que puguin presentar els diferents operadors interessats, perquè volem que sigui un projecte singular, que genera una atractivitat, com a espai aglutinador del Centre Històric i de tota la ciutat i que generi una reactivació econòmica a tota la zona”, ha afirmat Peris.

El plec de condicions parteix de les aportacions que es van posar de manifest en el procés participatiu sobre aquest equipament que es va dur a terme durant la primavera. Així, es prioritzaran les activitats emmarcades en els àmbits de l'agroalimentació, els productes de proximitat i de l'Horta, així com les activitats de caràcter social i de lleure.

L'objectiu, doncs, és convertir el Mercat del Pla en un pol estratègic de connexió amb els diferents elements que marquen la personalitat de la ciutat de Lleida, com a espai de benvinguda al Centre Històric i d'accés preferencial a la Seu Vella; com a punt de trobada de les principals zones comercials de la ciutat, l'Eix i la Zona Alta; i com a espai multiplicador de l'atracció turística que exerceixen la Seu Vella, la Cuirassa o el parador del Roser.

L'equipament que es treu a licitació està situat al número 3 del carrer Sant Martí, en una finca de 904,91 metres quadrats de superfície. El termini del contracte és a 20 anys i s'estableix un cànon mínim de 17.273 euros anuals, que podrà ser augmentat durant la licitació, a pagar anticipadament en cada anualitat. L'empresa adjudicatària haurà d'assumir tot el finançament del projecte al seu risc i ventura, sense que l’Ajuntament hagi de fer-hi cap aportació, ha remarcat Peris. El contracte incorpora clàusules socials d’inserció de persones amb dificultats, de comercialització de productes de proximitat i de tractament adequat dels excedents alimentaris.

El plec de condicions passa ara al ple del dia 26 i, en cas de ser aprovat, romandrà durant 30 dies en exposició pública. La previsió és que l'adjudicació pugui dur-se a terme cap al mes de febrer, un cop completat el procés del concurs.

El Mercat del Pla és un edifici singular, declarat Bé Cultural d’Interès Local, d'estil modernista que va ser construït l'any 1922. La seva rehabilitació es va fer en dues fases i va concloure l'any 2014. Ara torna a sortir a licitació després de la renúncia de l’anterior concessionari, que es va fer efectiva al desembre de l’any passat. 


 

Relacionats

Article

Inaugurada la VIII edició del Velèctric amb un vehicle d’hidrogen com a principal reclam.

Notícia

Per les carreteres catalanes circulen ja 82.494 vehicles elèctrics, després que l’any 2023 es tanqués amb 20.412 noves matriculacions

Butlletí