Arriba el porta a porta: Santa Eulàlia es posa el xip a partir del 15 de novembre

Font: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

01/11/2018 - 16:08

El sistema de recollida d’escombraries porta a porta ja té data d’implantació a Santa Eulàlia. El dijous 15 de novembre serà el dia de la posada en marxa d’aquest servei, que substituirà l’actual sistema de contenidors a la via pública. Amb aquest canvi, avalat pel Consell de Medi Ambient (integrat per representants de les associacions de veïns i Ronçana Comerç Actiu), el procés participatiu que va tenir lloc a finals de l’any passat i el pressupost municipal aprovat enguany amb un ampli consens polític amb 12 de 13 regidors a favor, es pretén millorar la gestió dels residus municipals i el respecte cap al medi ambient. Tanmateix, l’Ajuntament té la clara intenció d’implantar, a mig termini, el pagament per generació, on es bonificarà fiscalment aquells que facin un ús correcte dels seus residus.

Durant l’octubre totes les llars i activitats econòmiques del municipi han rebut una carta informativa on es detalla el procediment a seguir per tal de recollir els cubells i els bujols a utilitzar en el porta a porta. Fins el 16 de novembre, de dilluns a dissabte, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h (diumenges i festius tancat), es podrà fer la recollida del kit de cubells i bujols al centre d’Apindep Ronçana, ubicat al Camí de Caldes nº 37. A l’hora de recollir el kit serà imprescindible portar emplenada la butlleta que s’adjunta a la carta, ja que permetrà verificar que l’entrega es fa de forma totalment correcta i segura.

El kit a entregar constarà d’1 cubell de 7 litres airejat (per fer-ne ús a la cuina), 1 cubell de 20 litres d’orgànica i 1 cubell de 40 litres multi producte. Durant la recollida del kit també es donarà un magnètic per saber quins són els dies de recollida de cada fracció i es resoldran tots els dubtes que pugui originar la implantació d’aquest nou servei. Aquelles activitats econòmiques que generin un volum considerable de deixalles se’ls hi facilitarà uns cubells amb major capacitat i se’ls farà una visita exclusiva.

La campanya d’atenció a la ciutadania també es veurà reforçada a partir del 17 de novembre, un cop entri en funcionament el servei, amb la instal·lació d’una oficina d’atenció del porta a porta a l’Ajuntament de Santa Eulàlia, amb horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i tardes de dimarts i dijous de 16 a 19 h. Qualsevol dubte també podrà ser atès via telefònica trucant al 93 844 80 25 o enviant un correu electrònic a portaaporta@ser.cat

Funcionament del sistema porta a porta
Totes les llars i activitats econòmiques del municipi tindran el mateix calendari a l’hora de treure els cubells, que serà entre les 20 i les 21 h. La recollida serà nocturna i diürna, depenent de la zona del municipi. A la zona 1 (Sagrera i Rieral) la recollida es farà entre les 21 i les 6 h. A la zona 2 (Pinedes del Castellet, La Font d’Abril, Mas Vendrell, Els Lledoners, La Serra, La Font de Sant Joan, La Primavera, Els Ametllers i el Serrat) i zona 3 (Can Marquès, Sant Cristòfol, Can Font, la Campinya i el Bonaire) la recollida serà a partir de les 6 h.

Cada fracció s’haurà de treure amb el seu corresponent cubell a la porta de cada casa segons el dia de recollida de la fracció. Al cubell de color marró s’hi haurà de dipositar la fracció orgànica dins de la seva corresponent bossa compostable. Al cubell de color vermell s’hi haurà de dipositar el paper, el cartró, la resta, el vidre i els envasos depenent del dia de la recollida.

Dies de recollida segons la fracció

Els dies de recollida de cada fracció serà el mateix per a cada llar. Les activitats econòmiques que generin un volum considerable de residus tindran un calendari gairebé semblant, amb alguns matisos. Així doncs, el calendari del porta a porta per a les llars serà:

Dilluns: -

Dimarts: Orgànica - Paper i cartró.

Dimecres: Resta - Vidre.

Dijous: Orgànica - Envasos.

Divendres: -

Dissabte: -

Diumenge: Orgànica - Envasos.

Cal tenir en compte que el tèxtil sanitari es podrà treure en una bossa a part a dins del cubell vermell, cada dia de recollida, amb l’adhesiu corresponent. Per als voluminosos i poda la recollida serà a domicili trucant prèviament al 93 840 23 30.

El calendari de les activitats econòmiques generadores de grans volums de residus serà el següent:

Dilluns: -

Dimarts: Orgànica - Paper i cartró.

Dimecres: Resta - Vidre.

Dijous: Orgànica - Envasos.

Divendres: -

Dissabte: Orgànica - Paper i cartró (cal treure els residus entre les 15 i les 17 h)

Diumenge: Orgànica - Envasos.

Cubells amb tecnologia d’identificació de l’usuari
Amb la intenció de gaudir d’un porta a porta adaptat als nous temps i amb l’última tecnologia, els cubells de color marró i vermell disposaran d’un tag, un xip integrat que estarà relacionat amb cada habitatge segons la referència cadastral. Quan els peons dels camions recullin els residus, aquests aniran equipats amb una canellera que permetrà fer un seguiment del servei per tal de detectar i notificar possibles incidències i males praxis.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Quatre Escoles Bressol Municipals de Barcelona lideren el projecte RECOMPARTIM 2.0 que promou la reutilització i l’intercanvi de roba i objectes infantils per a un futur més sostenible i solidari

Article

Al local, situat al carrer Arnald de Corcó, s'hi vendran mobles, llibres o articles de decoració, entre d'altres

Notícia

El COPATE presenta la iniciativa per a unes festes majors més sostenibles en els municipis de la comarca del Baix Ebre i Montsià. Amb una preocupació creixent per la gestió dels residus i la preservació del medi ambient, el COPATE promou una campanya de sensibilització que fomenta el triatge del plàstic, vidre, cartró, fracció orgànica i resta, durant els actes multitudinaris

Butlletí