La comarca del Matarranya recicla cinc vegades més amb el porta a porta

Font: Ràdio Matarranya

25/10/2018 - 11:40

Després d’haver passat quatre mesos des de la implantació del projecte pilot Porta a Porta, el balanç general és molt positiu. Les fraccions de reciclatge l’any passat en les mateixes dates i en els mateixos pobles se situaven entorn d’un 13% i actualment s’han multiplicat les fraccions per cinc, en arreplegar quasi un 70% de brossa reciclada.

Quant a residus de cartó i plàstic, s’ha duplicat la fracció arreplegada, però la major diferencia la marca la fracció resta. L’any passat esta recollida suposava quasi un 88% dels residus totals generats. El total de resta, amb el projecte Porta a Porta, va passar a separar-se entre fracció orgànica, per a dur a terme el procés de compostatge en la planta de Pena-roja, i la fracció resta. El resultat total és que “hem aconseguit reduir el percentatge de la resta a un 30%, la qual cosa significa que un 40% és la fracció orgànica. Més de la meitat del que abans tiràvem a la brossa, ara es recicla“, va explicar Alberto Rodríguez, tècnic del Porta a Porta.

Per al procés de compostatge solament s’utilitzen els residus orgànics, la major part de la brossa que tirem. Encara que els plàstics i cartons són més voluminosos, les dades arreplegades es basen en quilograms de brossa, que revelen que quasi la meitat de pes de la brossa generada és orgànica. El resultat final del compostatge es veurà després d’un període de formació i maduració d’entre set i vuit mesos que acabarà a principis de l’any que ve per a la primera partida generada al juny.

Encara que les dades es van mantenir entorn d’un 70% de reciclatge al juny i juliol, durant el mes d’agost van descendir a un 66,7%. Aquesta tendència roman respecte a l’any anterior atès que és un període en el qual ens visiten més turistes, persones de segona residència i gent de pas. Amb la finalitat de seguir amb el procés de reciclatge, durant els dies de festes es van repartir contenidors de reciclatge a les penyes interessades i va augmentar la fracció, sobretot de plàstic. “Va ser tot un èxit, açò significa que la gent quan està de festa també és conscient que s’ha de reciclar i s’esforça per fer-ho”, va afirmar Rodríguez.

Malgrat la millora que s’ha experimentat des de l’engegada del projecte, encara s’introdueixen impropis en la fracció orgànica que han de seleccionar-se a mà, “encara cal fer un esforç i millorar perquè són parts que no es degraden”.


 

Categories: 
Municipis: 
Moianès
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Vilanova i la Geltrú disposa ja de l'estudi de detall per la implantació de la recollida d'escombraries porta a porta. Després d'analitzar els domicilis i les activitats econòmiques de la ciutat, la proposta divideix el municipi en tres zones amb tres tipus de recollida domiciliària diferent.

Article

La iniciativa, a més, permet abaratir la tornada a l’escola un 85% a les famílies. A la nostra ciutat hi participen més del 80% dels centres educatius de primària, secundària i ensenyaments postobligatoris.

Article

Es tracta d’una escultura de l’artista Rosendo Porro Cuesta, del taller L’Enclusa, que serveix de contenidor, i que té com a objectiu el fet de fomentar el reciclatge dels plàstics als espais naturals, com ara la platja

Butlletí