Concurs per reforçar el pulmó verd dels Tres Turons

Font: Info Barcelona

18/09/2018 - 12:57

Un concurs de projectes definirà les actuacions per reforçar els Tres Turons com un dels grans pulmons verds de la ciutat. La prioritat és preservar la biodiversitat del parc, garantir una gestió ecològica dels recursos, revisar els camins i les zones d’activitats per fomentar-ne l’ús, millorar la relació amb els barris de l’entorn i reordenar l’àmbit de les Pedreres de Can Baró.

El parc dels Tres Turons és l’espai natural més destacat del corredor verd Collserola-Ciutadella i un dels més importants de la ciutat per l’extensió (123 hectàrees) —inclou els turons de la Rovira, del Carmel i de la Creueta del Coll—, la diversitat d’hàbitats, la quantitat de verd i la riquesa de la fauna que hi viu.

El concurs que ha d’impulsar el parc com un dels espais verds de referència de la ciutat inclou un àmbit de 82 hectàrees, que són els terrenys qualificats com a parcs i jardins en el planejament urbanístic del 2010, amb tres sectors diferenciats:

— Camins, zones d’activitat i gestió ecològica: Les propostes hauran d’analitzar l’estructura i els tipus de camins i d’anelles de l’entorn dels turons, que ara mateix segueixen en alguns casos recorreguts sense lògica, perquè defineixin una estructura més racional, per localitzar possibles zones d’estada o activitats i concretar fórmules per poder aprofitar l’aigua pluvial i generar energia.

— La relació amb els barris: L’objectiu és definir actuacions als carrers de la vora, a les zones d’accés i en possibles nous punts d’entrada perquè el parc doni continuïtat a les vies de l’entorn i es millori la integració amb els barris i la relació amb el veïnat.

— Pedreres de Can Baró: El repte és realçar l’entorn de les pedreres i trobar alhora solucions per reallotjar els veïns dels Tres Turons afectats pel planejament urbanístic aprovat l’any 2010 i que inicialment s’havien de reubicar a la zona de Can Baró.

L’àmbit d’actuació exclou els parcs ja consolidats: el Park Güell, el parc de la Creueta del Coll i la part històrica del parc del Guinardó.

Una proposta de consens el març del 2019

El concurs, plantejat per equips multidisciplinaris amb especialistes en paisatgisme urbà, verd, enginyeria i biodiversitat, tindrà dues voltes.

Primer, el mes de novembre se seleccionaran els nou equips més idonis, i després es determinaran les millors propostes desenvolupades per aquests equips, amb un màxim de tres. Els guanyadors, que es donaran a conèixer el mes de març del 2019, tindran quatre mesos i mig per redactar els avantprojectes, que seran la base per consensuar amb el veïnat el projecte definitiu del parc.

El jurat que seleccionarà les propostes finalistes i guanyadores tindrà tretze membres: sis representants municipals, un representant de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i sis experts externs (dos de proposats per la FAVB, dos de proposats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i dos més a proposta del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya).


 

Relacionats

Article
El Calendari del Delta abandona el paper i passarà a ser digital

Enguany, el calendari està dedicat als Hàbitats de marge del delta del Llobregat, amb una selecció d'imatges que mostren les plantes i els animals que viuen en els marges de camins i camps, talussos i bardisses. 

Article

 

Des de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona s’ha posat en marxa una campanya divulgativa de sensibilització ambiental per recordar l’actitud que cal observar durant la visita o estada en el medi natural. La campanya s’ha fet sota el lema “Parcs naturals sí, però amb civisme.”

Article

Territori i Sostenibilitat presenta a Europa una exposició virtual sobre els efectes del canvi climàtic al delta de l'Ebre, l’exposició s’estructura en cinc blocs que aborden el delta, els efectes del canvi climàtic, les projeccions climàtiques, la manca de cabals i sediments, així com els reptes i les solucions.

Butlletí