Guia Pràctica "Com planificar projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic en les regions vulnerables d'Espanya"

Font: Xarxa de Custòdia del Territori

12/09/2018 - 10:50

LIFE Montserrat

La Guia, elaborada per la Xarxa de Custòdia del Territori, consta d’un primer capítol on es facilita informació bàsica sobre el canvi climàtic i els seus principals impactes en la biodiversitat a les zones més vulnerables de l’estat espanyol. Es presenten unes matrius on es resumeixen els principals impactes segons les zones més vulnerables: regió mediterrània i regió muntanyosa, i segons els principals àmbits dels espais de custòdia, agrícoles, espais forestals (inclosa la superfície poblada d’arbres amb espècies forestals, prats, pastures, matollars), riberes i aiguamolls i espais marins i litorals. A partir d’aquesta informació prèvia i d’un benchmarking d’accions realitzat a escala internacional, nacional i local es desenvolupen 14 fitxes d’acció susceptibles de ser aplicades en projectes de custòdia.

En el tercer capítol de la guia s’explica com incorporar l’adaptació al canvi climàtic en els plans de gestió dels projectes de custòdia. Es proposa el desglossament del contingut d’un document de planificació; també es proposa com s’ha de tractar i incorporar el canvi climàtic i l’adaptació en els plans de gestió.

En el quart capítol s’analitzen 5 casos pràctics de projectes de custòdia a l’estat espanyol on s’ha incorporat l’adaptació al canvi climàtic. Primer es descriuen els objectius del projecte en qüestió, els agents implicats, el cost, com s’ha finançat, entre altre informació general del projecte. També s’analitza en detall a quina fase o fases del projecte s’han incorporat elements d’adaptació al canvi climàtic. Concretament s’analitzen els següents projectes:

- Adopció del riu Congost i de la riera de la Carbonell a les Franqueses del Vallès i Canovelles. Un projecte d’Associació Hàbitats.
- Reserva Ornitológica San Miguel. Un projecte de SEO BirdLife.
- LIFE Montserrat. Un projecte de Fundació Catalunya La Pedrera.
- LIFE + Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico. Un projecte de Fundación Naturaleza y Hombre.
- Recuperando nuestros bosques autóctonos cantábricos. Un projecte de Fundación Lurgaia.
Reserva Ornitológica San Miguel. Autor M A Murillo Latorre

 

Categories: 

Relacionats

Article
El Calendari del Delta abandona el paper i passarà a ser digital

Enguany, el calendari està dedicat als Hàbitats de marge del delta del Llobregat, amb una selecció d'imatges que mostren les plantes i els animals que viuen en els marges de camins i camps, talussos i bardisses. 

Article

Pactes verds en temps de pandèmies s’ha redactat i actualitzat en aquest context complex, inquietant, incert i, per a algunes persones, dramàtic. La seva intenció neix de la certesa que, tot i viure en un moment d’intersecció d’emergències (sanitària, climàtica, ambiental, feminista, etc.) i de restriccions de tot tipus (confinaments totals, parcials, perimetrals, tancaments sectorials, tocs de queda, etc.), cal no ser meres espectadores del futur que ha de venir. Aquesta publicació de l'Observatori del Deute per la Globalització, escrita per Alfons Pérez, és una crítica al GreenNewDeal i vol crear consciència crítica de cara als reptes globals del segle XXI. Es pot aconseguir de manera gratuita a la web de l'ODG.

Article
Gaig blau, Coracias garrulus, inclòs a l’Atles dels ocells nidificants d’Europa. Imatge: Xavier Riera.

Gaig blau, Coracias garrulus, inclòs a l’Atles dels ocells nidificants d’Europa. Imatge: Xavier Riera.

Es publica un nou Atles dels ocells nidificants d’Europa (EBBA2), iniciativa de l’European Bird Census Council i amb informació actualitzada sobre la seva distribució i abundància, amb alts estàndards científics i un enfocament de ciència ciutadana.

Butlletí