La Diputació de Barcelona aconsegueix reduir un 18% les factures dels subministraments bàsics de 1.540 llars de famílies vulnerables

02/05/2018 - 16:58

Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en les accions preventives contra la pobresa energètica, la Diputació de Barcelona ofereix des del març de 2017 un programa d’auditories i intervenció a les llars en situació de vulnerabilitat. Té un pressupost d’un milió d’euros per a les edicions 2017-2018. Durant el 2017 s’han realitzat 1.540 auditories energètiques que han comportat un estalvi global de 370.000 euros. El programa, que també s’està implantant aquest 2018, inclou la instal·lació gratuïta d’elements d’eficiència energètica a les llars i millores en els contractes d’aigua, gas i llum.

Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en les accions preventives contra la pobresa energètica, la Diputació de Barcelona ofereix des del març de 2017 un programa d’auditories i intervenció a les llars en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’una actuació transversal, que impulsen els àmbits de Benestar Social, Medi Ambient i Habitatge de la corporació.

El programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica ofereix als ajuntaments accions per millorar l’eficiència energètica de les llars en situació de pobresa energètica, reduir les despeses d’aquestes llars en subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.

Durant el 2017, s’han fet 1.540 auditories a 212 municipis de la demarcació de Barcelona. Aquest programa ha reduït un 18% les factures de subministraments bàsics (llum, aigua i llum) de les famílies vulnerables, a la vegada que ha millorat l’eficiència energètica de les llars en situació de pobresa energètica. L’estalvi econòmic global en les factures de subministraments dels participants al programa durant l’any passat ascendeix a 370.637 euros anuals (225 euros per família, un 17,7% del consum total).

 

El programa es continua implantant aquest 2018, amb la previsió de dur a terme 1.600 auditories energètiques a 191 municipis.

Segons ha explicat la vicepresidenta quarta i responsable de l’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, durant la presentació de les dades, que ha tingut lloc aquesta tarda a Can Serra, seu de la corporació, «Són els ajuntaments els que es posen en contacte amb la Diputació per sol·licitar les auditories. Són casos de vulnerabilitat que ja s’han detectat a través dels serveis socials municipals». Budó ha afegit que «Hi ha marge per continuar actuant. Les dades que recollim ens permeten afrontar nous reptes de futur. Per això, el nostre compromís és seguir treballant en aquest línia i poder fer una cirurgia més precisa amb les dades obtingudes».

El programa inclou dues visites a domicili -en què hi participen un tècnic especialitzat en eficiència energètica i un tècnic d’intervenció social- i a partir de les quals es dissenya i s’implanta una intervenció integral, amb la instal·lació d’aparells de monitoratge de consum, l’anàlisi de factures i hàbits de despesa i el recull de dades de diagnòstic social.

Paral·lelament, la Diputació de Barcelona i l’Associació Catalana de Municipis han elaborat material de suport per als ajuntaments perquè puguin implementar el Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre, que regula la figura del consumidor vulnerable, el Bo Social i d’altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia.

S’ha editat un document de “Mesures de protecció a la persona consumidora vulnerable d’energia”, adreçat a responsables polítics i tècnics de serveis socials que ajuda a valorar la situació actual i el paper dels serveis socials municipals en el desplegament del  Reial Decret 897/2017. També s’ha editat una segona publicació sobre el “Bo social elèctric. Guia per a l’acompanyament dels i les professionals de serveis socials”, adreçada als professionals de serveis socials amb l’objectiu d’oferir informació sobre el nou procediment i tramitació del Bo Social.

Aquest material s’ha posat a disposició dels ens locals en format electrònic i s’anirà adaptant permanentment a les modificacions legals i de protocols. També s’acompanyarà de sessions formatives en el territori.

 

Segons ha explicat el president de l’Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, «Des dels ajuntaments, i gràcies a aquest programa de la Diputació de Barcelona, s’ha pogut treballar de forma global amb els municipis. No es tracta només de pagar factures, sinó d’ajudar a que puguin ser pagables».

El desplegament del programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica té un pressupost d’un milió d’euros per a les edicions 2017-2018.

La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic als municipis per a la cobertura de les necessitats bàsiques i la inclusió social. D’un total de 45 milions d’eurosdestinats als projectes de Benestar Social, la Diputació de Barcelona destina 11 milions d’euros anuals als municipis de la demarcació de Barcelona per a la prestació de Serveis Socials Bàsics i 15 milions d’euros al programa complementari per a la cobertura de necessitats socials bàsiques, com els subministraments d’aigua, llum i gas.


 

Categories: 

Relacionats

Acte
27/11/2023 - 09:00
En línia i presencial al Centre Tecnològic Leitat (Carrer Innovació, 2, 08225, Terrassa)
Notícia

A més, s'ha deixat la previsió per poder doblar l'equipament en un futur i assolir les 300 plaques

Article

L'Ajuntament de Moià instal·la una xarxa de calor amb caldera de biomassa al voltant de l'Escola Josep Orriols i Roca.

Butlletí