L'Agència de Residus aprova un paquet de 6,4 milions d'euros d'ajuts per impulsar l'ús dels residus com a recursos

Font: Agència de residus

14/03/2018 - 10:14

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat les bases per a cinc convocatòries d’ajuts per a aquest any que ascendeixen a 6,4 milions d’euros. Les subvencions s’adreçaran a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals; a la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció; a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals; al foment de l’economia circular; i a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Aquests ajuts es podran ampliar segons la disponibilitat pressupostària.

2 milions per fomentar la recollida de l’orgànica
Es destinaran dos milions d’euros a fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular. D’aquesta manera es vol contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, a més de complir amb la normativa vigent.

1,8 milions per impulsar els àrids reciclats
Es concediran subvencions per un import d’1,8 milions d’euros per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals. L’objectiu és fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Entre les principals aplicacions dels àrids reciclats destaquen la construcció de bases de carreteres i altres vies de circulació, la fabricació de formigó i morter, la realització de reblerts de voreres, o el drenatge de murs.

1,6 milions per a la prevenció i preparació per a la reutilització
1,5 milions d’euros serviran per finançar projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. 900.000 aniran adreçats als ens locals i 600.000 a entitats sense ànim de lucre i universitats. Es finançaran a través del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

110.000 euros més serviran per subvencionar empreses i agrupacions d’empreses que realitzin projectes d’aquest tipus però centrats en els residus industrials o bé plans de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats a aquest àmbit.

830.000 euros per fomentar l’economia circular
El darrer paquet d’ajuts, de 830.000 euros, pretén ser un instrument perquè les empreses millorin el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

Els projectes subvencionables seran els d’implementació en el mercat de nous productes o serveis que tinguin en compte l’ecodisseny, la reutilització de productes o la simbiosi industrial per promoure l’eficiència dels recursos materials. També obtindran ajuts els estudis d’obtenció i assaig de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis relacionats amb aquests aspectes.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Què és l'SPOGOMI? Convertim la recollida d'escombraries en esport!

Acte
05/06/2023 - 00:00
Terrassa
Article

‘Salut i microplàstics' és el lema de la 32 Setmana del Medi Ambient de Terrassa, que se celebra del 5 a l'11 de juny.

Butlletí