La restricció de vehicles en dies d'alta contaminació reduirà un 18% les emissions

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

29/11/2017 - 22:31

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, ha presentat aquest 29 de novembre el protocol que el Departament de Territori i Sostenibilitat activarà en cas de detectar alts nivells de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2) a la conurbació de Barcelona (Àmbit-40) a partir del proper divendres, 1 de desembre.

Fins ara, en aquestes situacions ja s’han estat prenent mesures per reduir la contaminació, com la gestió de la velocitat a les vies amb velocitat variable. La novetat és que ara s’hi afegiran determinades restriccions al trànsit, en virtut de l’acord que es va prendre el passat mes de març entre totes les administracions implicades –Generalitat, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i els diferents ajuntaments afectats–. L’objectiu del Departament de Territori i Sostenibilitat és reduir el 10% de les emissions associades al trànsit de l’Àmbit-40 en els propers 5 anys i el 30% de les emissions globals en el termini de 15 anys per assolir els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Avís per modificar pautes de mobilitat

Quan els models de qualitat de l’aire amb què treballa la Generalitat indiquin que, en el marge de dos dies, es pot produir un episodi per alta contaminació per NO2, es realitzarà un avís de previsió. S’avisarà les diferents administracions, els operadors de transport públic i els ciutadans perquè puguin adaptar-se amb prou antelació a la possible situació. 24 hores després, la Generalitat avaluarà de nou la situació. Determinarà si perduren les condicions perquè es produeixi l’episodi i ho comunicarà. En cas afirmatiu, tot quedarà preparat perquè l’endemà s’apliquin les restriccions al trànsit establertes. Al tercer dia, s’activarà la situació d’episodi per alta contaminació de NO2. Entraran en vigor les restriccions al trànsit a les zones determinades i s’activarà el pla de reforç del transport públic.

Restriccions de trànsit

El protocol comportarà limitacions temporals de trànsit en algunes àrees. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs aplicaran restriccions a la zona de baixes emissions (ZBE) de l'àmbit de les Rondes de Barcelona. Es tracta d’una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes.

En aquest àmbit només hi podran circular:   

 • Els turismes que disposin del distintiu ambiental de la DGT, el duguin o no adherit al parabrisa. És a dir, els considerats més nets, com els elèctrics, híbrids, o de gas natural, a més dels de gasolina matriculats a partir de l’1/01/2001 i dièsel posteriors a l’1/01/2006.
 • Les furgonetes fabricades a partir de la normativa europea sobre emissions de vehicles Euro 1. És a dir, les matriculades a partir de l’1 d’octubre de 1994.
 • Les motos, ciclomotors, camions, autocars i autobusos.
 • Els serveis d'emergències, com la policia, els bombers o les   ambulàncies; els essencials, com els mèdics i funeraris; i els vehicles de persones amb mobilitat reduïda.

Les restriccions estaran actives entre les 7 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, fins que es doni per finalitzat l’episodi de contaminació.

A la resta de l’Àmbit-40, els municipis poden establir altres mesures particulars amb el mateix objectiu de millora de la qualitat de l’aire. La Generalitat restringirà el trànsit a l’Àmbit-40 als turismes matriculats abans de l’1 de gener de 1997 (Euro 1 i anteriors) i a les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994 (anteriors a Euro 1) a les carreteres on té competència el Servei Català de Trànsit (SCT) tan bon punt la DGT canviï el reglament de circulació.

Reduir el 18% d’emissions urbanes

Les restriccions es duran a terme per reduir les emissions produïdes pel trànsit en els dies que es produeix menys dispersió dels contaminants atmosfèrics. El Departament de Territori i Sostenibilitat calcula que les limitacions a la ZBE de Barcelona reduiran al voltant del 18% les emissions urbanes tant de NO2 com de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Aquesta xifra representa l’11% de les emissions associades al trànsit de tota la conurbació de Barcelona.

En diferents escenaris temporals, les  limitacions passaran a ser estructurals. L’objectiu del Departament de Territori i Sostenibilitat és reduir el 10% de les emissions associades al trànsit de l’Àmbit-40 en els propers 5 anys i el 30% de les emissions globals en el termini de 15 anys per assolir els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Els contaminants de l’aire poden provocar efectes adversos sobre la salut humana quan les concentracions superen determinats nivells i segons la durada de l'exposició a aquests compostos. La sensibilitat a la contaminació atmosfèrica pot variar segons la persona, però hi ha uns grups més vulnerables: les persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. L’Agència de Salut Pública de Catalunya recomana unes mesures de caràcter general per reduir els riscos per a la salut de la contaminació de l’aire i unes d’específiques en cas de superació d’uns llindars establerts.

Reforç del transport públic

En les situacions d’episodi d’alta contaminació per NO2, es reforçarà el transport públic per oferir la màxima capacitat operativa.

A la primera corona s’incrementarà la capacitat tant al metro com als busos urbans i metropolitans i al tramvia. Als corredors radials cap a l’àrea de Barcelona s’augmentarà la capacitat dels serveis troncals en hora punta i s’ampliarà l’oferta en hora vall, es garantirà la circulació fluïda en els carrils bus i bus-vao i es gestionarà la distribució de passatgers a l’interior dels trens amb personal d’informació i orientació. Als municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona amb forta mobilitat cap a Barcelona, les mesures aniran encaminades al reforç de les línies d’aportació cap a les estacions, donar la màxima prioritat als autobusos, evitar l’inici d’obres o poda d’arbrat i gestionar l’aparcament a prop de les estacions ferroviàries.

El detall dels reforços són els següents:

 • Metro: Es reforçarà en hores punta, que arriben al matí fins a les 11 hores, amb un tren més en cada línia convencional i personal d’informació i atenció a les estacions de més afluència i les d’enllaç amb altres xarxes ferroviàries. Tota la xarxa tindrà una freqüència de pas d’uns 3 minuts.
 • Autobús: Els corredors amb més demanda disposaran de més de 50 busos addicionals. A les línies metropolitanes de l’AMB s’incorporaran 30 autobusos en hora punta, 15 en l’àmbit del Baix Llobregat i 15 més al Barcelonès Nord, bàsicament en hora punta de matí i de tarda.
Les línies de bus exprés.cat que gestiona la Generalitat incorporaran 25 autobusos extraordinaris. Concretament, a les línies de Mataró, la Vall del Tenes, Caldes de Montbui, Sentmenat, Vic, Sabadell, Igualada, Esparreguera, Corbera de Llobregat, Vallirana i Sant Pere de Ribes.
 • Tram: A tot el tronc comú la freqüència de pas serà de 4 minuts, en comptes dels 5 actuals, entre les 7 hores i les 22 hores, ampliant l’hora punta  a tot el dia. S’incrementarà la capacitat amb la incorporació de dues unitats dobles a les línies T1 i T4 i es reforçarà el servei a les línies T5 i T6 en hora vall.
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): Augmentarà l’oferta a la Línia del Vallès i a la del Llobregat – Anoia, ampliant l’hora punta a tot el dia. També es reforçaran les circulacions a la línia Llobregat –Anoia durant tot el dia, així com el bus Sant Cugat del Vallès – Barcelona.
 • Rodalies de Catalunya: S’ampliarà l’hora punta fins a les 11 hores a les línies R1 i R4. L’anàlisi de la resta de corredors conclou que en aquests moments hi ha capacitat a la resta de línies per donar servei a un increment de la demanda

 

La T-aire, un bitllet exclusiu per contaminació

A partir de l’activació de l’episodi de contaminació, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) posarà a disposició dels ciutadans que optin per canviar el transport privat pel públic un nou bitllet de transport, la T-aire, un títol multipersonal de dos viatges integrats que es podrà utilitzar el mateix dia de la primera validació i que serà vàlid únicament mentre estigui activat l’episodi. La T-aire estarà disponible a les 6 corones i el preu serà el de dos viatges d’una T-10 aplicant un descompte del 10%.

La T-aire estarà disponible a les màquines de venda automàtica dels operadors ferroviaris de transport públic TMB, FGC, Rodalies de Catalunya i TRAM, només els dies en què s’apliquin les restriccions al trànsit i s’activi el pla de reforç del transport públic. 

Altres mesures de l’episodi

De forma paral·lela a les restriccions de vehicles i al reforç del transport públic, la Generalitat activarà les actuacions habituals en els casos d’episodi ambiental, sigui pel contaminant que sigui, com ara la gestió de la velocitat, a través del Servei Català de Trànsit, que limita la velocitat a 90 km/h a les vies equipades amb velocitat variable: C-31 sud, C-32 sud i el tram Martorell-Diagonal (AP-7/AP-2 i B-23), llevat d’aquells trams en què el límit és inferior. També insta les elèctriques i cimenteres que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir. Alhora, fomentarà la flexibilitat de les jornades laborals dels seus treballadors, que podran adaptar les entrades i les sortides dels centres de treball més enllà del seu horari establert.

També demana als ciutadans:
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa.
 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Realitzar una conducció eficient, amb arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, o evitar accelerades i frenades brusques.
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regular la climatització de les llars, abaixant la temperatura dels termòstats.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com la llenya o la biomassa, evitant-ne purgues i arrencades, i  garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.
 
Difusió ciutadana

Les diferents administracions actuants treballen per informar els ciutadans dels canvis en la gestió del trànsit o d’altres actuacions associades a la reducció de la contaminació en cas d’alta contaminació.

 • La Generalitat inclourà en la seva pàgina web principal informació puntual dels avisos. També ha quedat activat el web de consulta www.airenet.gencat.cat, a més de l’apartat corresponent al Canal Salut http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/Contaminacio-atmosferica/.
  • Protecció Civil de la Generalitat realitzarà els avisos a la ciutadania a través del canal de Protecció Civil i de l'aplicació mòbil Gencat, disponible gratuïtament. També informarà des de la Sala CECAT, de coordinació operativa de Catalunya, les institucions com ajuntaments, Consells Comarcals, i també els grups de població vulnerables, a més d’escoles, llars d’avis, etc.
  • A partir de l’1 de desembre, l’aplicació de mobilitat Mou-te facilitarà informació sobre la ubicació d’aparcaments dissuasoris (park&rides).
  • L’SCT, a través del CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya) proporcionarà informació a través dels panells de missatges variables de les vies situades en l’àmbit afectat, i l’ATM a través dels seus espais Transmet de ràdio.
  • Els comptes de twitter @territoricat, @mediambientcat, @transit, @012, @emergenciescat i @salutcat aniran detallant les novetats en moments d’episodi a través de les etiquetes #airenetCAT i #qualitataire.
  • Finalment, es difondrà un anunci del 012 en diferents mitjans de comunicació i de les xarxes socials.

   

 
 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El Ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a la modificació de l’ordenança municipal que regula la ZBE per donar cobertura als sectors de població amb rendes més baixes. A més, s’amplia el nombre d’autoritzacions per a l’ús ocasional dels vehicles i per als professionals amb una edat propera a la jubilació que utilitzen el vehicle per treballar.

Notícia

Només Barcelona, l'Hospitalet i Sant Cugat del Vallès limiten la circulació dels vehicles més contaminants, perquè van començar a fer-ho abans que existís la llei del canvi climàtic que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a tenir ZBE.

Notícia

Des de l’any 2015 les mesures que s’han impulsat per ampliar la mobilitat sostenible i reduir el nombre de vehicles que generen més emissions han aconseguit millorar la qualitat de l’aire i reduir en un 31% la contaminació ambiental. El creixement de la xarxa de carrils bici, el desplegament de la superilla, l’electrificació de vehicles municipals o l’activació de la zona de baixes emissions han demostrat l’efectivitat d’un model que prioritza la salut de les persones i la sostenibilitat mediambiental.

Butlletí