Paisatges, desenvolupament rural i ciutadania

Bones pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge a Europa
30/05/2017 - 13:18

L' Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) i l' Observatori del Paisatge de Catalunya presenten aquesta publicació que recull experiències de col·laboració ciutadana a diferents països del territori europeu i on l’element comú de totes és que els participants en cada cas treballen de forma voluntària per revalorar les singularitats del l’entorn.

Les deu iniciatives que trobareu en aquest recull ofereixen un ampli ventall de paisatges i de valors materials i immaterials aportats per l’home. Unes aposten per la participació ciutadana en la valorització de l’entorn i altres, per accions al voltant de la recuperació d’antigues tècniques constructives o de conreu. Totes tenen en comú la necessitat de participació, de col·laboració i d’implicació de tots, societat civil i administracions públiques, per assolir un objectiu comú: la preservació i l’ordenació dels nostres paisatges.

Podeu accedir a la publicació aquí


 

Relacionats

Article

La "Guia pràctica dels acords de custòdia del territori. Marc teòric i opcions jurídiques a Catalunya" vol aportar una visió general de la custòdia del territori i de com funcionen les diverses opcions jurídiques per formalitzar acords de custòdia, el principal instrument per desplegar aquesta estratègia de conservació de la natura.

Article

Una película presentada al darrer festival FICMA.

Butlletí