Granollers ha aprovat el seu Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima

04/01/2017 - 13:11

El riu Congost al seu pas per Granollers, àmbit d'actuació per adaptar-se

El PAESC integra l'adaptació al canvi climàtic i incorpora uns objectius més ambiciosos per assolir un 40 % de reducció d'emissions per al 2030. El nou PAESC de Granollers inclou noves actuacions de mitigació (25 accions), una avaluació dels riscos als impactes del canvi climàtic per establir la vulnerabilitat i defineix accions d'adaptació (40 accions) per fer-hi front.

L'Ajuntament de Granollers ha aprovat en el Ple de desembre el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i la seva adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia. 

Els signataris del nou Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia i el Clima donen suport a una visió compartida per al 2050:
· l'acceleració de la descarbonització dels seus territoris
· l'enfortiment de la capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic, inevitable
· l'accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania.

Els municipis adherits al nou Pacte dels Alcaldes es comprometen a executar accions per assolir reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de com a mínim el 40 % a l'any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aquests nous compromisos queden recollits en nous Plans d'acció, anomenats Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

Es pot consultar més informació sobre el PAESC de Granollers a l'enllaç i sobre les aportacions del procés de participació.

Antecedents de Granollers

A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic.

El Pacte perseguia la implicació dels ens locals en l’assoliment dels objectius comunitaris de l’estratègia 20-20-20, de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables (increment de l’eficiència energètica en un 20%, disminució d’un 20% de les emissions, i increment de la quota de les energies renovables fins un 20%). Els ens signataris del Pacte d’Alcaldes es comprometien doncs a reduir en més d’un 20% les emissions l’any 2020.

L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per  l’Adaptació (Mayors adapt). El model de funcionament era similar al del Pacte dels Alcaldes, i tornava a ser una iniciativa de relació directa institucions europees i ens locals. A més de prendre mesures de mitigació també es volia avançar en l’execució de mesures per a l’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la resiliència del nostre territori.

Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va considerar la necessitat de reformular el Pacte dels Alcaldes per integrar l’adaptació al canvi climàtic i per incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin en la mateixa línia que els objectius europeus. Així doncs, en la Cerimònia del Pacte dels Alcaldes del 15 d’octubre de 2015 es va presentar el “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible” que es basa en tres pilars: mitigació, adaptació i energia segura, disponible i sostenible.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

Pactes verds en temps de pandèmies s’ha redactat i actualitzat en aquest context complex, inquietant, incert i, per a algunes persones, dramàtic. La seva intenció neix de la certesa que, tot i viure en un moment d’intersecció d’emergències (sanitària, climàtica, ambiental, feminista, etc.) i de restriccions de tot tipus (confinaments totals, parcials, perimetrals, tancaments sectorials, tocs de queda, etc.), cal no ser meres espectadores del futur que ha de venir. Aquesta publicació de l'Observatori del Deute per la Globalització, escrita per Alfons Pérez, és una crítica al GreenNewDeal i vol crear consciència crítica de cara als reptes globals del segle XXI. Es pot aconseguir de manera gratuita a la web de l'ODG.

Notícia

La primera edició de l’ECOFest, festival de la sostenibilitat i l’emergència climàtica, celebrat el dies 14 i 15 de novembre en format virtual, ha estat tot un èxit participatiu i d’organització.

Acte
14/11/2020 - 10:30

Butlletí