Cabrera de Mar posa en funcionament un punt de recàrrega per vehicle elèctric i una caldera de biomassa

27/12/2016 - 16:32

Aquestes actuacions són una passa més del municipi a favor del consum d’energies renovables. La nova estació de recàrrega permet la càrrega simultània de dos vehicles elèctrics en un temps d’entre 15 i 20 minuts.

L’Ajuntament de Cabrera de Mar i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) han inaugurat el primer punt públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics del municipi, ubicat a la plaça de la Fàbrica. La nova estació de recàrrega permet la càrrega simultània de dos vehicles elèctrics en un temps d’entre 15 i 20 minuts en funció del tipus de bateria i vehicle, un fet que serà de gran utilitat per als vehicles urbans, però també per als que circulen en desplaçaments de llarg recorregut. A més, l’estació és de tipus multifuncional, és a dir, permet la recàrrega de tots els tipus de vehicles elèctrics del mercat.

A l’acte hi han assistit l’alcalde, Jordi Mir, el regidor de Sostenibilitat, Enric Mir, i la directora de l’ICAEN, Assumpta Farran.

Assumpta Farran ha reivindicat “la importància del vehicle elèctric no només com a mode de transport, sinó com a element central del nou model energètic: és la baula que uneix un sistema de generació d’energia distribuït i basat en renovables amb la garantia de consum a la llar”. Per això, ha recordat que la prioritat és “la instal·lació de punts de recàrrega vinculats a un vehicle”, però ha ressaltat la importància del punt de recàrrega de Cabrera perquè “contribueix a cobrir el principal eix viari del país, que és el corredor del Mediterrani, i esdevé un node més en la xarxa d’estacions de recàrrega ràpida que s’ha de distribuir per Catalunya per facilitar els desplaçaments llargs”. L’ICAEN ja té identificades una quinzena de noves ubicacions estratègiques per seguir desenvolupant aquesta xarxa de recàrrega ràpida.

L’alcalde de Cabrera de Mar, ha explicat que “estem orgullosos de ser el primer municipi del Maresme en apostar fort pel vehicle elèctric. Aquesta inversió s'emmarca dins de la nostra ferma acció política pel medi ambient des de fa 8 anys, i esperem que altres municipis apostin pel vehicle elèctric.

L’estació de recàrrega, en proves des del passat 28 de setembre, acumula ja 99 recàrregues efectuades a un total de 25 usuaris diferents, als quals s’han servit 478 kWh d’energia. La instal·lació és interoperable, és a dir, la poden utilitzar tant els titulars de la tarja emesa per l’ajuntament de Cabrera de Mar com els titulars de targetes de recàrrega de Barcelona i l’àrea metropolitana. La posada en marxa d’aquesta estació reforça la política de suport del municipi al vehicle elèctric: a Cabrera de Mar ja existeix un altre punt públic de recàrrega semirràpida, i l’ajuntament disposa de vehicles elèctrics en la seva flota d’automòbils.

A més de l’ajuntament de Cabrera de Mar i l’ICAEN, la instal·lació de l’estació de recàrrega ha comptat amb la participació dels fabricants de vehicles elèctrics BMW, Renault, Volkswagen i Nissan, i amb el suport del pla MOVEA impulsat pel ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. La inversió total ascendeix a 44.000 euros.

La posada en marxa d’aquest punt de recàrrega s’insereix en el compliment del Pla estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per al Vehicle Elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC), que és l’instrument impulsat pel Govern, a través de l’ICAEN, en la seva política per avançar cap a un nou model energètic més sostenible i que agrupa una setantena d’agents. El PIRVEC, dotat amb 5,8 milions d’euros, pretén convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que està de pas per la xarxa viària catalana.

La finalitat del PIRVEC és facilitar l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats, donar confiança a les empreses perquè apostin per la mobilitat elèctrica en la renovació de flotes de transport professional, afavorir que els municipis catalans puguin aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica, i impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica.

El punt de recàrrega de Cabrera de Mar completa la primera fase de la xarxa de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics de Catalunya, que ha entrat en servei aquest estiu en el marc del PIRVEC. A més, la Generalitat ja aplica altres mesures de foment i incentiu de la mobilitat elèctrica, com la gratuïtat de les autopistes de la seva titularitat, acords de formació amb gremis d'instal·ladors o programes d'assessorament als administradors de finques i als promotors i constructors d'edificis, entre d’altres. El Pla es marca com a fita la instal·lació de 21.000 nous punts de recàrrega vinculats, 360 estacions de recàrrega semirràpida i 81 de recàrrega ràpida.

La caldera de biomassa al poliesportiu i la piscina ja ha iniciat el seu funcionament

També des de mitjans de novembre es troba en funcionament la caldera de biomassa instal·lada per tal d’abastir d’aigua calenta la piscina i el poliesportiu municipals. Aquesta actuació ve motivada per la voluntat de disposar d’una font d’energia que, com en el cas de la biomassa forestal, sigui renovable. Fins el moment les instal·lacions disposaven de quatre calderes estanques que funcionaven amb gas natural amb una potència total de 486 kW.

La xarxa de calor amb caldera de biomassa està alimentada amb estella forestal que subministra energia tèrmica a la piscina municipal i el pavelló esportiu. El projecte executiu i els plecs de licitació del projecte han estat redactats per la Diputació de Barcelona que també ha donat una subvenció de 60.000 euros a través de l’Oficina de Prevenció d’Incendis.

La instal·lació, que ha representat una inversió de 228.575 euros, amb consums de 695.322 kWh el que significa un estalvi de 139.000 kWh, utilitzarà anualment 198 tones d’estella forestal proveïda per l’empresa Famadas de Dosrius, que corresponen a 25 hectàrees que anualment s’hi podrà fer gestió forestal, i que suposarà un estalvi de d’unes 170 tones de CO2 anuals.

Aquesta xarxa de calor, inaugurada per l’alcalde Jordi Mir, disposa d’un contracte de servies innovador ja que s’ha proposat una empresa de serveis on l’estalvi es fixa d’inici i els estalvis van repartits entre ajuntament i l’empresa, i en el cas que hi hagi més consum, l’assumirà l’empresa adjudicatària.

Cabrera de Mar disposa d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible al què s’inclouen una sèrie d’accions mediambientals entre les que figuren la implantació de sistemes de biomassa en substitució dels que funcionen amb combustibles fòssils. La caldera es troba situada en les proximitats del pavelló, en un mòdul de fusta prefabricat. 

Cal destacar com recentment, i en el marc de les accions per millorar l’eficiència energètica als equipaments municipals, s’adjudicava a una empresa de serveis energètics per 15 anys la gestió energètica de la piscina. A més de mesures com l’entrada en funcionament de la caldera de biomassa, entre les accions establertes trobem la instal·lació d’una manta tèrmica, la millora de la regulació i control de la temperatura ambient i de l’aigua de la piscina, la substitució de l’enllumenat per tecnologia LED o la implantació d’un sistema de telegestió.

De la mateixa manera l’Ajuntament deixa de ser qui s’encarrega d’abonar la despesa energètica de la piscina, d’aproximadament 75.000 € anuals, que passa a ser responsabilitat de la concessionària de la piscina. Aquesta actuació és una passa més del municipi a favor del consum d’energies renovables.


 

 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

L'Institut Català de l'Energia difon aquesta infografia amb els conceptes i les dades claus sobre el vehicle elèctric!

Article

L’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis gestiona la xarxa de 14 estacions de recàrrega ubicades als aparcaments municipals i a la via pública. 

Butlletí