Campanya People4Soil per conservar el sòl a Europa

07/12/2016 - 11:59

 

 

S'ha posat en marxa una nova campanya que té per objectiu promoure un marc jurídic específic per conservar el sòl a Europa. La campanya People4Soil vol recollir més de 1 milió de firmes. 

La campanya People4Soil està promovent una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) dirigida a la introducció d'una legislació específica en matèria de protecció i conservació de sòls. L’objectiu és que la Unió Europea reconegui el sòl com un bé comú.

L’adopció d’una legislació específica sobre la protecció del sòl establiria uns principis i normes comuns que els Estats membres haurien de respectar. Es vol que Europa reconegui la terra com un bé comú essencial en les nostres vides i assumeixi la seva gestió sostenible com una prioritat.

Per què neix People4Soil?
En aquest moment, el sòl no està subjecte a un conjunt coherent de normes a la Unió Europea: la Directiva marc per a la protecció del sòl va ser retirada en maig 2014 després de vuit anys d'haver estat bloquejada per una minoria d' estats membres.

Segons els promotors de la campanya, les polítiques de la UE existents en altres sectors administratius no són suficients per garantir un nivell adequat de protecció per a totes les terres a Europa.

Per a més informació sobre dades específiques sobre l'estat del sòl a Europa, consulteu la web de la campanya: www.people4soil.eu/es

Podeu consultar també el També us recomanem que consulteu el fulletó específic

 


Categories: 

Relacionats

Article

La guia de bones pràctiques “Cultural and spiritual significance of nature. Guidance for protected and conserved area governace and management” acaba de sortir publicada en el número 32 la col·lecció de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides d’UICN.

Article

Pactes verds en temps de pandèmies s’ha redactat i actualitzat en aquest context complex, inquietant, incert i, per a algunes persones, dramàtic. La seva intenció neix de la certesa que, tot i viure en un moment d’intersecció d’emergències (sanitària, climàtica, ambiental, feminista, etc.) i de restriccions de tot tipus (confinaments totals, parcials, perimetrals, tancaments sectorials, tocs de queda, etc.), cal no ser meres espectadores del futur que ha de venir. Aquesta publicació de l'Observatori del Deute per la Globalització, escrita per Alfons Pérez, és una crítica al GreenNewDeal i vol crear consciència crítica de cara als reptes globals del segle XXI. Es pot aconseguir de manera gratuita a la web de l'ODG.

Article

S’ha publicat l’Observatori per a la Sostenibilitat de la Garrotxa de l’any 2020. Aquest document d’edició anual, finançat per la Diputació de Girona, ha estat redactat per tècnics del Consorci SIGMA i recull un seguit d’indicadors d’interès general relatius a la sostenibilitat de la comarca.

Butlletí