Rubí treballa en un nou pla per fer 'un pas endavant' en la prevenció i gestió de residus

06/12/2016 - 08:39

L'Ajuntament de Rubí ha començat a treballar aquest mes en nou Pla local de Residus Municipals per al període 2017-2022. El Pla de Prevenció de Residus comptarà amb un procés participatiu.

L'Ajuntament de Rubí ha començat a treballar aquest mes en nou Pla local de Residus Municipals que serveixi com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Moisès Rodríguez, 'per fer un pas endavant' en la prevenció i la gestió de residus. 'Cal prioritzar esforços en la protecció del medi ambient i dissenyar un pla viable que pugui aplicar les metodologies i tècniques més avançades en la prevenció i la gestió dels residus tant des d'un punt de vista ambiental, social i econòmic', ha afegit l'edil.

Per això, el propòsit és visualitzar i definir quin són els objectius que es vol assolir com a ciutat en un horitzó de l'any 2022, dibuixar quin és el full de ruta a seguir per a fer realitat aquesta visió i planificar les estratègies de prevenció i de gestió de residus que es volen aplicar al llarg del camí, entre el 2017 i el 2022, per assolir aquests objectius que haurien d'anar en consonància als de l'Agència de Residus de Catalunya que proposa arribar al 2020 a nivells de reciclatge del 60%.

Tot plegat, amb l'objectiu final de prevenir la generació de residus i promoure un major reciclatge per a que la quantitat de rebuig amb destí final a l'abocador sigui el mínim possible. Així, per tal de dissenyar el pla es partirà d'una fase prèvia de diagnosi que serveixi per conèixer el context tècnic, social i jurídic i posar en comú la informació del punt de partida. Per això, la diagnosi preveu aportar la síntesi de què s'ha realitzat en matèria de prevenció i de promoció de les recollides selectives en els darrers anys; quina ha estat l'evolució de la generació i de la recuperació dels residus municipals; quins són els costos econòmics i mediambientals; i quins són els àmbits de generació dels de residus municipals.

Un pla local de tots i totes

'Cal generar una implicació activa de la ciutadania en la definició i execució d'aquest Pla Local de Residus i, per això, realitzarem un procés participatiu que reculli les aportacions de tots els agents involucrats en la generació dels residus municipals: la ciutadania, el teixit associatiu i l'administració', ha explicat Rodríguez.

Per tal que el full de ruta reflecteixi al màxim possible totes les realitats del municipi, es tindrà en compte totes les mirades sobre la ciutat. Per això, ha dit Rodríguez, la participació de tots els ciutadans és imprescindible per tal de dibuixar el Pla Local de Residus. Amb aquesta fita s'obre un procés de participació ciutadana que contempla diversos tallers participatius amb entitats de Medi Ambient, amb les Associacions de Veïns, amb el Consell de la Infància i de l'Adolescència, amb el Consell de la Gent Gran, amb polítics i portaveus així com amb taula de la Diversitat, el Consell de Cooperació i el Consell de Comerç.

De la mateixa manera, prèviament al procés participatiu s'està duent a terme una Enquesta Ciutadana en domicilis i que també es durà a terme en empreses i comerços amb l'objectiu de copsar la opinió de la ciutadania envers el model actual de gestió de residus. 

Antecedents a Rubí

Des del “Model de gestió integral dels residus municipals – Projecte Residu Mínim”, aprovat el 2001, o des de la implantació, en el 2008, del “Model de gestió de les 5 fraccions”, actualment en funcionament, hi ha hagut canvis profunds en la gestió de residus i també una evolució del propi municipi, del context econòmic i de les seves característiques.

El Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya PRECAT 2013-2020, seguint les línies de la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE, passa de l'òptica de gestió de residus a una visió que contempla l'equiparació dels residus a recursos (els residus són una oportunitat).

El Pla Local de Residus Municipals de Rubí (PLR) pretén ser el full de ruta a seguir per a fer realitat aquesta visió i planificar les estratègies de prevenció, reutilització i gestió de residus que volem aplicar al llarg del camí, entre el 2017 i el 2022 i adequar la gestió dels residus a un nou marc social, tècnic i econòmic.Aquest full de ruta ha de reflectir el màxim possible totes les realitats del municipi, per aquest motiu cal tenir en compte totes les mirades sobre la nostra ciutat. Així doncs, la participació de tota la ciutadania és imprescindible per tal de dibuixar el nostre Pla Local de Residus. Amb aquesta fita es proposa un procés de participació ciutadana que contempla:

- Una Enquesta ciutadana de participació oberta i que estarà disponible properament.

- Diversos tallers participatius:

  • Taller amb entitats de Medi Ambient, Taula de la Diversitat, Consell de Cooperació i Consell de Comerç.
  • Taller amb les associacions de veïns.
  • Taller amb el Consell de la Infància i de l'Adolescència.
  • Taller amb el Consell de la Gent Gran.
  • Taller amb polítics i portaveus.

Més informació

Abstract de la Diagnosi del Pla Local de Residus 2017- 2022. Resum provisional de la contextualització tècnica, econòmica, social i ambiental de la gestió de residus a Rubí en els darrers anys. Inclou conclusions i línies estratègiques d'acció proposades pel període 2017-2022.

Diagnosi del Pla Local de Residus de Rubí 2017-2022.Bloc I. Document complert de la diagnosi actual de la ciutat que inclou les conclusions i línies estratègiques d'acció proposades pel període 2017-2022. 

PRECAT20. Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013 - 2020.


 

Relacionats

Notícia
Notícia

El Consistori ha consensuat amb l’entitat Rubí té rodes la tria dels nous recipients per a la brossa, adaptats a aquest col·lectiu, entre d'altres

Notícia

Aquesta iniciativa que es va realitzar a Montcada i Reixac, pretén fomentar l’ús de la roba de segona mà com a alternativa al consum tradicional.

Butlletí