Descoberta d’aigües termals a Santa Coloma de Gramenet

Les aigües es podrien aprofitar per a ús termal o per crear una xarxa de calor
29/11/2016 - 09:39

S'ha detectat un significatiu volum d’aigües freàtiques calentes al subsòl del barri del Fondo, a Santa Coloma de Gramenet.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat els resultats de la primera fase d’un estudi encarregat per l’Ajuntament d’aquesta ciutat al Consorci del Besòs, arran de la descoberta d’aigües termals al subsòl del barri del Fondo durant les obres de construcció de la L9, l’any 2004. Les prospeccions que s’han fet, entre 50 i 60 metres de profunditat, han confirmat l’existència d’un jaciment termal d’una extensió considerable. Es tracta d’aigües de molta qualitat, poc mineralitzades, d’edat antiga i amb una temperatura als voltants dels 40º als 55 °C.  

L’alcaldessa ha estat acompanyada pel tinent d’alcaldessa i regidor d’Urbanisme i Habitatge, Jordi Mas; la presidenta del Consorci del Besòs, Janet Sanz; la gerent de la Línia 9 de metro (TMB), Olga Cerezo; el geòleg, màster en hidrologia i membre de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), Enric Vàzquez-Suñé, i els tècnics del Consorci del Besòs, junt amb el gerent d’aquest organisme, Antoni Alarcón, que, a petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, han fet l’estudi de les característiques de l’aigua esmentada i del seu potencial aprofitament geotèrmic i termal.

L’acte de presentació d’aquest estudi geotèrmic s’ha realitzat al voltant de la una de la matinada al vestíbul i els túnels de la línia 9 de metro aprofitant el descans dels trens i dels vehicles de manteniment. Amb càmeres termogràfiques totes les persones participants a la visita han pogut constatar els gràfics de les pujades de temperatura en alguns punts de les parets del túnel del metro pròximes a les bosses freàtiques de l’aigua calenta detectada.  

Antecedents

L’Ajuntament de Santa  Coloma de Gramenet va encarregar un estudi al Consorci del Besòs per tal d’avaluar les dimensions i la possibilitat de l’aprofitament geotèrmic d’unes surgències detectades durant la construcció del túnel de la L9 del metro, en l’àmbit del barri del Fondo.

Resultats de l’estudi

Durant les obres del metro de la L9, al 2004 es va detectar en algun dels trams del túnel una anomalia geotèrmica de la qual se’n desconeixia l’abast i característiques.

Ara s’ha confirmat que es pot atribuir a l’ascens d’aigua profunda de manera anàloga a altres jaciments termals catalans, que l’aigua és de gran qualitat i que n’hi ha en abundància.

Aquestes aigües subterrànies calentes es van detectar inicialment als voltants de l’estació del metro “Fondo”, a una profunditat aproximada de 60-50 metres sota el nivell del terreny. Són aigües de molta qualitat, poc mineralitzades, d’edat antigua (més de 1.000 anys d’edat), i amb una temperatura als voltants dels  40º als 55 °C.

Inicialment es van realitzar 6 sondeigs amb els quals s’han pogut fer noves mesures de temperatura i mostrejos de les aigües. 

Addicionalment s’ha aplicat de manera innovadora una tècnica ja existent: la termografia de les parets del túnel de la línia 9. El túnel travessa les corrents ascendents d’aigua calenta, i això queda reflectit en les termografies que identifiquen les variacions de temperatura de les seves parets. De moment s’han identificat punts calents al tram que va de les estacions de Fondo a Església Major, i al tram entre les estacions de Santa Rosa a Fondo. D’aquesta manera es pot concloure que la bossa d’aigua calenta té una significativa extensió, abraçant com a mínim parts dels barris de Santa Rosa, Fondo i Llatí.

Nous treballs en marxa

Actualment, s’estan completant els treballs i estudis necessaris per poder avaluar la disponibilitat d’aquest potencial geotèrmic. Segons les dades que s’obtinguin l’aprofitament podria ser per:

- ús com aigua termal: les característiques del jaciment són idèntiques a les d’altres viles termals, tenint en compte que a Santa Coloma de Gramenet, a igual fondària, s’estan trobant temperatures el doble de calentes que a altres ciutats de tradició ben consolidada

- creació d’una xarxa de calor, ja sigui per calefacció o per Aigua Calenta Sanitaria (ACS) d’edificis o equipaments: Les primeres simulacions i càlculs ens porten a preveure que la potència del jaciment geotèrmic podria cobrir les necessitats de calefacció de totes les escoles i equipaments de Santa Coloma de Gramenet

Aquests usos podrien estar integrats en una mateixa xarxa de repartiment i aprofitament del recurs. Per això s’està treballant en la realització d’una segona fase de sondeigs a més profunditat per avaluar fins a quina temperatura es pot arribar i l’avaluació econòmica de l’explotació de la xarxa.

Aquesta segona fase ja ha obtingut els pertinents permisos de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, i consisteix en perforar 3 pous fins a 200 m de fondària. Ja s’ha començat a perforar el primer pou, situat al carrer de Verdi, i s’ha pogut constatar un important cabal d’aigua, que fins i tot va obligar a aturar els treballs per redimensionar els sistemes d’evacuació de l’aigua extreta. Parlem d’uns 30.000 litres/hora, amb una temperatura que a 120m ja ha assolit els 60º C. 

Aquesta bossa d’aigua termal calenta trobada al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet és la primera que es troba a l’àrea metropolitana de Barcelona.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Ja s'ha senyalitzat la zona on s'instal·larà un nou punt a l'avinguda Pallaresa

Article

D'octubre a desembre es renovaran més d'un miler de lluminàries

Article

Les fonts ornamentals de Santa Coloma de Gramenet reprenen el funcionament amb l'ús d'aigües freàtiques.

Butlletí