Barcelona quedarà lliure dels cotxes més contaminants a partir del 2020

L’Ajuntament de Barcelona presenta un Pla integral per reduir la contaminació atmosfèrica

Ajuntament de Barcelona i PTP

25/11/2016 - 11:46

“Barcelona vol i ha de ser una ciutat saludable. És un imperatiu donar resposta al greu problema de salut pública que suposen les 3.500 morts prematures a l’Àrea Metropolitana vinculades a la contaminació atmosfèrica” Amb aquestes paraules, Janet Sanz, tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, iniciava la presentació del Pla Integral de l’Estratègia contra la contaminació de l’aire, presentat aquesta setmana.

El Pla és el resultat d’un any de debats entre experts, entitats veïnals, plataformes i entitats vinculades a la salut i l’ecologia dins la Taula contra la contaminació. L’objectiu, resoldre el problema de la contaminació atmosfèrica. El resultat és un protocol de 58 mesures.

Restricció del trànsit i zones de baixes emissions
La primera mesura és que els vehicles sense adhesiu de DGT, és a dir, aquells més contaminants, no podran circular per la ciutat en episodis puntuals d’alta pol·lució, en concret superació dels llindars d’òxids de nitrogen i particules. Al 2020 s’alliberarà la ciutat definitivament del trànsit d’aquest tipus de vehicles més contaminants.

L’àrea de trànsit restringit o zona de baixes emissions (ZBE) serà delimitada per les rondes de Barcelona (B10 i B20), que encerclen total o parcialment les ciutats de Barcelona, l’Hospitalet, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Esplugues de Llobregat, a partir de càmeres lectores de matrícules i connectades a les bases de dades de la DGT (Dirección General de Tráfico). En aquestes àrees es donen les principals concentracions contaminants.

Per tant, inicialment, el sistema de control funcionarà a partir de 2017 en episodis de contaminació, que tot i ser anecdòtics (0-2 dies per any), permetran validar el sistema i caracteritzar la flota circulant. La part de parc mòbil circulant afectada serà la que no té distintiu ambiental enviat per la DGT la tardor de 2016, que es correspon als vehicles dièsel anteriors a 2006 i gasolina anteriors a 2000.

El control serà definitiu a partir de 2020. Aleshores el cribratge per limitar l’accés serà el resultat dels actuals estudis de caracterització del parc mòbil circulant (diferent del matriculat) i dels resultats de les restriccions dels puntuals episodis de contaminació.

El protocol contempla la implantació de zones de protecció addicional en aquells espais de la ciutat on es registrin els nivells més alts de contaminació i en aquells en què se situïn els col·lectius més vulnerables als efectes de la contaminació, com hospitals i col·legis.

La restricció del trànsit seria doncs la mesura més determinant del pla, , que segons Sanz estan en línia amb les actuacions de les principals ciutats europees, com ara París, Berlin, Estocolm, Atenas o Helsinki. Ara mateix, subratlla, “més de 200 grans ciutats a tot el món estan impulsant propostes de zones de baixes emissions o restricció del trànsit”.

Enfortiment del transport públic i incentius
Durant el 2017 s’iniciarà també un programa per la substitució dels vehicles més contaminants a canvi d’abonaments que facilitin i incrementin la utilització del transport públic, en coordinació amb altres administracions com l’AMB.

Paral·lelament s’incrementaran les mesures de d’enfortiment del transport públic, com ara amb la connexió del Trambaix i el Trambesòs i la culminació de la xarxa ortogonal de bus, impulsar el pla de superilles i de pacificació del trànsit i triplicar els quilòmetres de carril bici.

Evitar 3.500 morts a l’any i 1.8000 ingressos hospitalaris
“La contaminació genera mort i hospitalització” Un missatge clar, amb el que Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l’Ajuntament, ha posat de manifest que segons el recent presentat informe “La salut en Barcelona 2015’ la contaminació es un dels indicadors que ha empitjorat i que per tant està afectant la salut de la població de la ciutat.

Cal recordar que l’informe posava a la  llum un increment de l'11% en la mitjana anual de diòxid de nitrogen i del 13% respecte a les partícules en suspensió PM10.

Tarafa ha insistit en les conseqüències de respirar aquest aire contaminat. En concret hi ha 4 causes principals que generen mort prematura atribuïbles a la contaminació: en primer lloc les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, i en segon lloc les malalties respiratòries i el càncer de pulmó. A part genera una major incidència i severitat d’algunes malalties com ara l’asma, malaltia pulmonar crònica, la pneumònia, la insuficiència cardíaca o  la diabetis, entre d’altres. Altres estudis recents també evidencien que l’exposició continuada a la contaminació dels infants genera una afectació negativa a la maduració del cervell, per tant afecta el desenvolupament cognitiu. La comissionada ha destacat també que la contaminació atmosfèrica, i les partícules especialment és considerada un carcinogen per als humans, segons la Agència Internacional de Recerca en Càncer, de la OMS.

Sobre la taula, cal recordar que un estudi del 2007 de ISGlobal, a l’AMB, el qual va demostrar que si disminuíssim els nivells de PM10 als nivells recomanats per l’OMS (passéssim de 50 a 20 mcg/m3) es podrien evitar 3.500 morts a l’any, 1.800 ingressos hospitalaris per causes cardiorespiratories, 5.100 casos menys de bronquitis crònica i 31.100 casos menys de bronquitis aguda en nens.

Vigilàr si les mesures milloren la salut
Segons ha comunicat Tarafa, s’engegarà un sistema de vigilància de la qualitat de l’aire i els impactes sobre la salut dels barcelonins. Els sistema, que es posarà en marxa a principis del 2017, permetrà validar les mesures i el seu impacte en la salut, estarà liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

Un problema estructural
Frederic Ximeno, comissionat d’ecologia de l’Ajuntament ha recordat que a Barcelona es produeixin molts pocs episodis d’alerta per la qualitat de l’aire, i sempre al llindar dels 200 mcg/m3 marcats com a límit per activar l’alerta, contràriament a altres ciutats, com Madrid.

Tanmateix el problema està en l’emissió mitjana i constant d’òxids de nitrogen i partícules per sobre del que és desitjable. Per tant, ha insistit “per millorar la qualitat de l’aire a Barcelona és imprescindible abordar-ho des d’una lògica estructural i no episòdica que ens permeti reduir de manera permanent les emissions d’òxids de nitrogen i partícules diàries”

Comunicació i sensibilització
Dintre del Pla està la voluntat de tenir una comunicació directa amb els ciutadans, per informar-los directament i aconseguir la seva complicitat en la lluita contra la contaminació atmosfèrica. Tot això s’articula en primer lloc a través de la web Què respires quan respires?


 

Relacionats

Article

Dues estacions de qualitat de l’aire de Barcelona i una de Vic s’integren en el projecte europeu WatchPlant.

Notícia

El soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la ciutadania, just per darrere de la contaminació de l’aire.

Article
Una exposició que visualitza la contaminació acústica de Barcelona

Estudiants del Màster en Data Design de l'Escola Elisava mostren a l'exposició 'shhh...' el seu projecte del mateix nom, que s'estructura al voltant de dades inèdites sobre el conflicte de la contaminació acústica a Barcelona.

Butlletí