Què se n’ha fet de la Nova Cultura del Territori?

dimecres, 30 novembre, 2016 - 18:00 a dijous, 1 desembre, 2016 - 17:59
Institut d’Estudis Catalans
Geolocation

Enguany s’ha complert una dècada des de la signatura del “Manifest per una nova cultura del territori”, promogut a l’any 2006 a iniciativa d’entitats i persones vinculades al món aca- dèmic i professional. El Manifest va plantejar la conveniència de fonamentar un nou concepte de territori, més enllà de la simple noció de receptacle d’activitats econòmiques o de re- servori de sòl.

La nova cultura del territori (NCT) promovia una visió complexa del territori lligada a la seva dimensió socioeconòmica, ambiental i cultural- capaç de generar forts vincles socials i sentiments identitaris i també d’esdevenir escenari de conflictes i de mobilitzacions importants. Els principis i objectius de la NCT, que entroncaven amb un sentiment social cada cop més estès vinculat a la idea de sostenibilitat, van fonamentar l’articulació de noves polítiques públiques i el desplegament de nous instruments territorials, alhora que van contribuir a cohesionar l’ideari dels moviments cívics i a impulsar iniciatives pioneres.

10 anys després del Manifest per una NCT, el Col·legi de Ge- ògrafs, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i la So- cietat Catalana de Geogra a organitzem dues taules rodones amb la nalitat de debatre sobre els principis establerts al Manifest, en el context d’un cicle econòmic molt divers al del moment de la seva signatura. Què se n’ha fet del Manifest per uns Nova cultura del territori? Quina és la vigència dels seus principis, després d’una dècada? Quina ha estat la seva deriva social? Quin seria avui el subjecte polític de la NCT?

Programa:

30 NOV 18-20h Balanç i perspectives de futur

Josep Oliveras, president de la Societat Catalana de Geogra a
Antonio Prieto, president del Colegio de Geógrafos Oriol Nel·lo, departament de Geogra a de la UAB Helena Cruz, IERMB, UAB

Modera: Jaume Busquets, president de la Delega- ció del Col·legi de Geògrafs de Catalunya

COORDINA: COL·LEGI DE GEÒGRAFS DE CATALUNYA

15 DES 18-21h És vigent avui la NCT?

Àlex Casademunt, Centre per la Sostenibilitat Territorial Leandre Romeu, La Conca 5.1

Vanesa Freixa, mOntanyanes, responsable de l’Escola de pastors de Catalunya

Xavier Matilla, Terrassa en Comú
Modera: Joan Subirats, Departament de Ciència

Política i Dret Públic, UAB

COORDINA: SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Organitzador: 
Col·legi de Geògrafs, Societat Catalana d'Ordenació del Territori, IEC, Societat Catalana de Geografia
Contacte: 

Més informació: info@scot.cat


 

Relacionats

Notícia

El certamen es clou amb èxit d’acollida i una valoració molt positiva per part de l’organització i del públic assistent.

Acte
31/08/2023 - 00:00

Butlletí