Què se n’ha fet de la Nova Cultura del Territori?

dimecres, 30 novembre, 2016 - 18:00
Institut d’Estudis Catalans
Geolocation

Enguany s’ha complert una dècada des de la signatura del “Manifest per una nova cultura del territori”, promogut a l’any 2006 a iniciativa d’entitats i persones vinculades al món aca- dèmic i professional. El Manifest va plantejar la conveniència de fonamentar un nou concepte de territori, més enllà de la simple noció de receptacle d’activitats econòmiques o de re- servori de sòl.

La nova cultura del territori (NCT) promovia una visió complexa del territori lligada a la seva dimensió socioeconòmica, ambiental i cultural- capaç de generar forts vincles socials i sentiments identitaris i també d’esdevenir escenari de conflictes i de mobilitzacions importants. Els principis i objectius de la NCT, que entroncaven amb un sentiment social cada cop més estès vinculat a la idea de sostenibilitat, van fonamentar l’articulació de noves polítiques públiques i el desplegament de nous instruments territorials, alhora que van contribuir a cohesionar l’ideari dels moviments cívics i a impulsar iniciatives pioneres.

10 anys després del Manifest per una NCT, el Col·legi de Ge- ògrafs, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i la So- cietat Catalana de Geogra a organitzem dues taules rodones amb la nalitat de debatre sobre els principis establerts al Manifest, en el context d’un cicle econòmic molt divers al del moment de la seva signatura. Què se n’ha fet del Manifest per uns Nova cultura del territori? Quina és la vigència dels seus principis, després d’una dècada? Quina ha estat la seva deriva social? Quin seria avui el subjecte polític de la NCT?

Programa:

30 NOV 18-20h Balanç i perspectives de futur

Josep Oliveras, president de la Societat Catalana de Geogra a
Antonio Prieto, president del Colegio de Geógrafos Oriol Nel·lo, departament de Geogra a de la UAB Helena Cruz, IERMB, UAB

Modera: Jaume Busquets, president de la Delega- ció del Col·legi de Geògrafs de Catalunya

COORDINA: COL·LEGI DE GEÒGRAFS DE CATALUNYA

15 DES 18-21h És vigent avui la NCT?

Àlex Casademunt, Centre per la Sostenibilitat Territorial Leandre Romeu, La Conca 5.1

Vanesa Freixa, mOntanyanes, responsable de l’Escola de pastors de Catalunya

Xavier Matilla, Terrassa en Comú
Modera: Joan Subirats, Departament de Ciència

Política i Dret Públic, UAB

COORDINA: SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Organitzador: 
Col·legi de Geògrafs, Societat Catalana d'Ordenació del Territori, IEC, Societat Catalana de Geografia
Contacte: 

Més informació: info@scot.cat


 

Relacionats

Reportatge
Els municipis costaners articulen noves formes de decidir sobre el territori davant dels impactes de la crisi ambiental i social
Font: Paisatgesverticals.cat

Font: Paisatgesverticals.cat

L’entramat d’interessos entre la població, l’economia blava, l’oci i tot activitat econòmica que es desenvolupa al litoral és una constant que es manté en tensió al llarg del litoral català. Gairebé un any enrere, els municipis del litoral català reclamaven ajudes urgents a les administracions, aclaparats pels recents estralls que havia deixat el temporal Gloria. Poc s’imaginaven, però, que dies més tard arribaria una segona crisi en forma de pandèmia mundial. Aquesta situació ha esdevingut el detonant perquè ajuntaments, sectors econòmics i societat civil s’organitzessin per trobar solucions acordades a problemes comuns, emparats per la llei d’ordenació i protecció del litoral aprovada el juliol del 2020.

Acte
28/03/2021 - 20:30

Butlletí