Aigües de Reus inicia la implantació de la telelectura en els comptadors

23/11/2016 - 15:19

La telelectura és un sistema innovador de lectura a distància dels comptadors, que facilita al client el seu consum d’aigua en qualsevol moment i que, per tant, està en consonància amb la filosofia de les “smart cities”.

Foto: Diari de Tarragona

Aigües de Reus ha iniciat la renovació de part del parc de comptadors de la ciutat, amb l’objectiu de substituir progressivament els actuals per d’altres que permeten el sistema de telelectura. Aquest pla de substitució comença precisament aquest 2016, tot i que la seva execució es prolongarà al llarg de diversos anys.

La telelectura permet als ciutadans conèixer en temps real el seu consum, així com configurar alarmes que avisin en cas que se superi un consum determinat o detectar, fins i tot, un possible escapament. Es potencia així la informació al client, afavorint l’ús responsable i l’estalvi de l’aigua. Els nous comptadors són d’una classe metrològica superior i estan equipats amb un mòdul radio.

El projecte que ara s’engega s’emmarca en la línia d’inversions tecnològiques que Aigües de Reus du a terme per disposar d’unes infraestructures modernes i oferir al seus abonats un millor servei en el seu dia a dia. L’adjudicació d’aquest important projecte s’ha fet per un període de quatre anys, més un possible any de pròrroga. L’import de licitació ha estat de 1.412.395,68 € per als primers quatre anys (amb una inversió total de 280 mil euros aquest 2016).

La implantació del projecte es farà en diverses fases. Inicialment, es comença en zones del municipi perifèriques, com són els polígons industrials i les zones residencials amb estructura de cases aparellades o unifamiliars. La substitució dels comptadors s’anirà fent, progressivament, de fora cap al centre fins assolir la totalitat del parc. Concretament, les àrees de la ciutat on està previst fer la renovació abans de final d’any són: el Pinar i la zona de la carretera Castellvell en la part nord de la ciutat, Aigüesverds, Blancafort i la zona sud de Misericòrdia. A principi de l’any vinent, la substitució de comptadors es durà a terme a les següents zones: Cim el Camp, polígons de l’autovia Bellisens, el Barri Gaudi i l’Agro Reus.

Paral·lelament als treballs de renovació, s’instal·laran en llocs estratègics els concentradors que permeten recollir tots els senyals que envien els comptadors i fer-los arribar als servidors de les oficines centrals. Aquestes dades es gestionaran centralitzadament i permetran fer un tomb absolut al servei de facturació als clients.

En paraules del regidor d'Innovació, Empresa i Ocupació a l'Ajuntament de Reus, Marc Arza, “Aigües de Reus és un bon exemple de com la inversió tecnològica et permet seguir millorant l’abastament i el sanejament però, alhora, prestar un servei cada cop més eficient, senzill i transparent per a tota la ciutadania”.

Disposar d’una xarxa de telemesura permetrà eliminar les lectures per part dels lectors i, en conseqüència, eliminar possibles errors de lectura o de transcripció dels números. El control del consum per part dels clients entrarà en una nova dimensió, ja que es disposarà d’una plataforma on els clients podran accedir al seu perfil de consum i saber, fins i tot, en quines hores consumeixen més. La telemesura també permet activar un conjunt d’alarmes per saber, per exemple, si se supera un cabal màxim configurable o si hi ha un consum continu resultat d’una fuita. L’abonat també disposarà de noves eines per optimitzar els seus consum d’aigua i poder gestionar-los i adoptar mesures correctives, si cal.


 

Relacionats

Butlletí