L'Organització Meteorològica Mundial alerta que els nivells de CO2 planetaris han assolit les 400 parts per milió durant l'any 2015

25/10/2016 - 13:09

Així ho recull el Butlletí anual de gasos amb efecte d'hivernacle que edita aquest organisme internacional i que registra noves dades d'emissions de CO2 de rècord per aquest any 2016, agreujats pel fenomen del Niño.

Les emissions de CO2 han assolit la barrera de les 400 parts per milió durant diversos mesos de l'any 2015 i els registres de l'estació de monitoratge a Mauna Loa (Hawaii) alerten que durant l'any 2016, les emissions d'aquest gas amb efecte d'hivernacle han estat sempre per sobre d'aquest llindar. 

L'Organització Meteorològica Mundial ha publicat aquestes dades en el Butlletí anual de gasos amb efecte d'hivernacle el qual apunta que el fenomen del Niño ha agreujat l'increment d'emissions al haver-se reduit a la meitat la capacitat d'embornal d'emissions de boscos i oceans. 

Durant el període 1990-2015 s'ha incrementat un 37% l'escalfament global al planeta causat per l'augment de les emissions de diòxid de carboni, metà i òxid nitrós generades per les activitats industrials, agrícoles i domèstiques.

Font: WMO: Evolució de la mitjana global de CO2


Categories: 

Relacionats

Article

Es tracta d'un format que ja s'està estenent fa temps en diferents ciutats europees, i que suposa una alternativa poc invasiva i molesta per a la resta d'usuaris ja que aprofita una infraestructura ja aixecada, i requereix molt poca obra. A més permet posar en marxa una xarxa que afavoreix a aquells usuaris que no tinguin plaça de garatge. Una cosa que ajuda a popularitzar més els cotxes elèctrics.

Notícia

Una intervenció que potencia el Parc Fluvial del Besòs i l'entorn del riu com a espais de refugi climàtic davant de l'escalfament global

Notícia
Per primera vegada, s’analitza l’impacte de la sequera extrema sobre el creixement dels arbres fins gairebé una dècada després de l’esdeveniment. Imatge: CREAF

Per primera vegada, s’analitza l’impacte de la sequera extrema sobre el creixement dels arbres fins gairebé una dècada després de l’esdeveniment. Imatge: CREAF

El pi roig (Pinus sylvestris) és una espècie d’importància crítica a Europa, tant ecològica com econòmica, i és la pedra angular dels boscos d’Escòcia. Des del CREAF hem intervingut en una recerca pionera sobre com es recupera de sequeres extremes, liderada per la Universitat de Stirling.

Butlletí